Tradycja i Wiara

Nasze Subskrypcje - Tanio jak nigdy

Miesięczna online

19,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Roczna online

199 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

3 miesiące przelewem

60 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

6 miesięcy przelewem

120 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

12 miesięcy przelewem

240 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

Rodzinna miesięczna

Online do 6 osób

29,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Online do 6 osób

349 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

Części Wielkiego Egzorcyzmu po polsku (8 z 12). Tekst (4.1) od Exorciso te do sanctae crucis.

5/5 - (1 głosy)
Exorcismus

 

Exorcizo, te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu  Christi eradicare, et effugare ab hoc plasmate Dei.  Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi pracepit. Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus imperavit. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum: quid stas, et resistis, cum scias, Christum Dominum vias tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in Joseph venumdatus, in agno occisus, in homine crucifixus, deinde inferni triumphator fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus  Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae Crucis Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, per omnia saecula saculorum.

R. Amen.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Oratio

Deus, conditor et defensor generis humani, qui hominem ad imaginem tuam formasti: respice super hunc famulum tuum N., qui (hanc famulam tuam N, qua) dolis immundi spiritus appetitur,quem vetus adversarius, antiquus hostis terra, formidinis horrore circumvolat, et sensum mentis humana stupore defigit, terrore conturbat, et metu trepidi timoris exagitat. Repelle, Domine, virtutem diaboli, fallacesque ejus insidias amove: procul impius tentator aufugiat: sit nominis tui signo (in fronte) famulus tuus munitus (famula tua munita) et animo tutus (-a) et corpore. (Tres cruces sequentes fiant in pectore damoniaci). Tu pectoris V hujus interna custodias. Tu viscera regas. Tu  cor confirmes. In anima adversatricis potestatis tentamenta evanescant. Da, Domine, ad hanc invocationem santissimi nominis tui gratiam, ut qui hucusque terrebat, territus aufugiat, et victus abscedat, tibique possit hic famulus tuus (hac famula tua) et corde firmatus (-a) et mente sincerus (-a), debitum praebere famulatum. Per Dominum [nostrum Jesum Christum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum].

R. Amen.

Egzorcyzm

 

Wypędzam cię, duchu nieczysty, wszelkie przekleństwo przeciwnika, wszelka ułudo, wszelki legionie w imię Pana naszego Jezusa +  Chrystusa, byś opuścił i uciekł od tego stworzenia Boga. + Niechaj On sam tobie nakaże, który nakazał strącić cię z wyżyn niebios i pogrążyć w głębinach ziemi. Niechaj On sam tobie rozkaże, który rozkazuje morzom, wiatrom i burzom. Słuchaj więc i lękaj się, Szatanie, wrogu wiary, wrogu rodzaju ludzkiego, wprowadzicielu śmierci, rabusiu życia, pogrążycielu sprawiedliwości, korzeniu zła, zarzewie wad, uwodzicielu ludzi, zdrajco narodów, wzbudzicielu zawiści, początku chciwości, przyczyno niezgodny, pobudzaczu bólów: Dlaczego stoisz i opierasza się, gdy wiesz, że Chrystus Pan drogi twoje niszczy? Jego lękaj się, który został w Izaaku ofiarowany, w Józefie zaprzedany, w baranku zabity, w człowieku ukrzyżowany, a następnie stał się triumfatorem piekieł.  [Kolejne krzyże należy wykonać na czole opętanego] Odstąp więc w imię Oj+ca, i Sy+na i Ducha +Świętego: daj miejsce Duchowi Świętemu, poprzez ten znak świetego + Krzyża Pana Naszego Jezusa Chrystusa: Który z Ojcem i tymże Duchem Świętym żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z Duchem Twoim.

Módlmy się:

Modlitwa

Boże Stwórco i Obrońco rodzaju ludziego, który stworzyłeś człowieka na podobieństwo swoje: wejrzyj na tego sługę Twego N. (służebnicę Twoję N.) Boże, Stworzycielu i Obrońco rodzaju ludzkiego, który ukształtowałeś człowieka na obraz Swój: wejrzyj na tego sługę twego N., który (służebnicę twoją N., która) podstępami ducha nieczystego został(a) zwiedziony(/a), którego (którą) stary przeciwnik, pradawny wróg ziemi, przerażenia lękiem otacza i zmysł umysłu ludzkiego drętwotą przytwierdza, przerażeniem mąci i lękiem przerażenia strachu podnieca. Odpędź, Panie, siłę diabła, podstępy i pułapki jego usuń: niechaj precz ucieknie bezbożny kusiciel: niechaj imieniem Twojego znaku + (na czole) sługa Twój umocniony (służebnica Twoja umocniona) będzie oraz bezpieczny(a) na duszy i na ciele. (Trzy następujące po sobie krzyże należy uczynić na piersi opętanego.) Ty pierś+ i wnętrze jego (jej) uchroń. Ty nad wnętrznościami + jego (jej) panuj. Ty + serce jego (jej) umocnij. Niechaj w duszy jego (jej) pokusy wrogiej mocy znikną. Daj, Panie, na to wezwanie najświętszego imienia Twojego łaski, by ten, który dotąd przerażał, sam przerażony uciekł i zwyciężony odstąpił, w Tobie mógł ten sługa Twój (ta służebnica Twoja) zarówno w sercu umocniony(a) jak i na umyśle trzeźwy(/a) słuszną oddać Tobie służbę. Przez Pana [naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków].

R. Amen.

W miejscu tym przedstawiamy pierwszy zasadniczy egzorcyzm, w którym egzorcysta lub modlący się bezpośrednio rozkazuje złemu duchowi. Jak pisał św. Alfons Liguori ze złym duchem trzeba stanowczo i należy mu rozkazywać, oczywiście w imię Boga. I właśnie pierwszy z podanych egzorcyzmów ukazuje prawdę o szatanie, jego historię oraz fakt, że jest stworzeniem, któremu rozkazuje Bóg. Egzorcyzm wylicza również zwycięstwo Chrystusa przed Wcieleniem wymieniając tzw. typy Chrystusa, to jest Izaaka, Józefa etc. Opętany znaczony jest znakami krzyża, a egzorcysta lub modlący się nad sobą prosi Boga, na którego podobieństwo także opętany lub dręczony został uczyniony. To właśnie w tym miejscu opisany jest lęk, którego bardzo często doświadczają opętani i dręczeni.  Jest to lęk paraliżujący, oślepiający niejako, otępiający, niemożliwy do przezwyciężenia. Piszący te słowa również go w tej chwili doświadcza, ale jakby przez jakieś ochronne powłoki, które tłumaczy przynależnością do Auxilium christianorum, ale bywały w jego życiu chwile, gdzie doświadczał tego rodzaju lęku zupełnie bezpośrednio, a co tłumaczył sobie psychologicznie jako stres. Ale w tego rodzaju okresach stresu nie było albo wcale albo bywał bardzo słaby. Jeśli przedstawimy tego rodzaju przeżycia psychologowi, to ten mówić będzie o „stresie podświadomym, który tak się ujawnia” lub o “przeniesieniu w czasie stresu z przeszłości”. Jedno i drugie tłumaczenie jest bardzo nieprzekonujące, gdyż  laczego coś podświadomego, więc de facto nieistniejącego ma kogoś tak silnie paraliżować.  Dlaczego bodziec w przeszłości miałby tak silnie działać w teraźniejszości w odniesieniu do przyszłości, gdyż według św. Tomasza przedmiotem lęku (timor) jest “zło przyszłe niemożliwe do uniknięcia”.  Kto zatem boi się podczas takich dręczeń lub podczas egzorcyzmu? Diabeł, bo wie, co go czeka, gdy znowu wyląduje w piekle. Tak, to jest właśnie ten demoniczny lęk, którego demon udziela dręczonemu lub opętanemu człowiekowi, gdyż jak wiemy granice pomiędzy dręczeniem i opętaniem są płynne. I w chwilach takich lęków należy człowieka umocnić znakami krzyża, które każdy może wykonać sam nad sobą i pokropić się wodą święconą. Pomaga także głośne wymówienie imienia „Jezus”. Celem każdego egzorcyzmu jest słuszna służba Boża, do której opętany lub dręczony wraca po tym sakramentalium wykonanym poprzez władzę Kościoła. Ponieważ żyjemy w czasach dużej aktywności złych duchów na skutek:

  • praktykowanej magii i satanizmu,
  • grzechów ludzkich,
  • zaniechania antydemonicznego rytu sakramentów i sakramentaliów po Vat.II

stąd mamy naprawdę do czynienia z epidemią opętań. We wszystkich oglądanych dokumentacjach na temat opętania lub fenomentów paranormalnych psychologowie i psychiatrzy idą w zaparte uciekając się do argumentów najbardziej skrajnego sceptycyzmu, które brzmią:

  • Ludzie sobie coś wmawiają, że coś odczuwają psychicznie (lęk, nienawiść, myśli samobójcze etc.).
  • Ludzie sobie wmawiają, że coś widzą na zewnątrz.
  • Ludzie sobie wmawiają, że widzą lub czują, jak się im przedmioty ruszają, albo łóżko samo do góry podnosi.
  • Ludzie obecni na egzorcyzmach, nawet jeśli jest ich więcej, wszyscy ulegają dokładnie tej samej iluzji na skutek „psychotycznej i średniowiecznej atmosfery”.

W ten sposób można kwestionować naprawdę wszystko, co nie pasuje, do uznawanego przez siebie paradygmatu, np. że ktoś słuchając albo oglądając takie go psychologa także sobie wmawia, że go słucha lub ogląda. Z tego powodu bieda jest wielka, mało który rzeczywiście opętany, a nie tylko dręczony, do egzorcysty się dostanie, gdzie dla dręczonych już zupełnie miejsca nie ma, gdyż poprzez te psychologiczne okulary będzie uważał, że coś sobie wmawia. Jest to w sumie koszmarna sytuacja przypominającą tą, w której komuś z silnym bólem zęba mówi się, że (a) zębów nie ma w ogóle, (b) on ich nie ma, (c) boli go coś, bo nie istnieje, (d) stąd ból ten sobie wmawia. I stąd opętanie lub dręczenie u osoby niereligijnej będzie bardzo długo nierozpoznane, u religijnej także, bo mało który ksiądz się na tym pozna lub będzie w stanie zastosować środki zaradcze. Ludzie niewierzący lądują często w rękach egzoteryków, wierzący w rękach charyzmatyków, po czym ich stan, po krótkiej poprawie, jeszcze bardziej się pogarsza. Stąd też zalecamy odmawianie egzorcyzmu w razie dręczeń nad sobą, co jest bardzo skuteczne, przez co nie odciągamy egzorcystów od cięższych przypadków. Trzeba cały czas pamiętać o tym, że szatan jest realny, że jest duchem i że każdy wypowiedziany egzorcyzm  we własnej lub cudzej intencji go osłabia. Jest tak, jakbyśmy strzelali egzorcyzmem do głowy szatana-ośmiornicy, jak w głowę dostanie, poluzuje macki. Wypróbowany sposób.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Grzegorz Cudotwórca i demony w przedmiotach
Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
S. Maria od Krzyża: "Rękopis z Czyśćca". Rok 1879 (v) (14 z 20) O prawdziwej miłości do Boga
Rituale romanum, inne Rytuały i błogosławieństwo kobiet w ciąży
Czy Neokatechumenat jest sektą?
28-go Listopada. Żywot błogosławionego Józefa Benedykta Labre.

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Zapowiedzi na listopad

Listopad - Miesiącem Czyśćca

"Rękopis z Czyśćca" - św. Katarzyna z Genui "Traktat o Czyśćcu" - Teologiczna wizja Czyśća - Ks. Arndt "O Opdustach" i wiele Więcej

Tradycja i Wiara
%d bloggers like this: