1-go Października. Żywot świętego Remigiusza, Arcybiskupa.

Pan Bóg dał św. Remigiusza Francji jako podstawę i fundament Kościoła, bo bez św. Remigiusza nie byłoby prawdopodobnie chrztu Chlodwiga.

30-go Września. Żywot świętego Hieronima, Doktora Kościoła.

Św. Hieronim odznaczał się ciętością riposty i ogólną języka, a czytając jego dzieła w oryginale, które należą do najlepszych stylistycznie w historii Kościoła człowiek nieco dziwi się, że to tak uchodzi. Dzisiaj kariery by nie zrobił, bo byłby “niemiłosierny”, “nieekumeniczny” oraz “politycznie niepoprawny”. Módlmy się więc do świętego Hieronima, by udzielił nam trochę swej odwagi […]

Poulain SJ: II. Ogólne pojęcia o mistycznym zjednoczeniu. Rozdział VI. Druga zasadnicza cecha zjednoczenia mistycznego: wewnętrzne posiadanie Boga; sposób, w jaki się je odczuwa (158) § 3. W zjednoczeniu mistycznym dosięga się Boga dotykiem duchowym (III)

Najistotniejszym punktem w zjednoczeniu mistycznym jest dotknięcie duszy przez Boga.

29-go Września. Uroczystość świętego Michała, Archanioła.

Św. Michał Archanioł jest patronem Kościoła Wojującego. Jeśli więc wojujemy, to św. Michał nam pomóc może, jeśli tylko leżymy i oczekujemy pomocy z zewnątrz, wówczas nam nie pomoże. Wszystko jasne? (Uroczystość ta ustanowioną została w pierwszych wiekach Kościoła). Święty Michał, Archanioł, jest według nauki Kościoła i tradycyi jednym niebieskich z siedmiu duchów, stojących u tronu […]

Proprium missae – Św. Michała Archanioła – In Dedicatione S. Michaelis Archangelis

Divinum Officium – Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego INTROITUS Ps 102:20 Benedícite Dóminum, omnes Angeli eius: poténtes virtúte, qui fácitis verbum eius, ad audiéndam vocem sermónum eius.Ps 102:1 Benedic, ánima mea. Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto eius. V. Glória Patri, […]

28-go Września. Żywot świętego Wacława, Króla Czeskiego i Męczennika.

Św. Wacław, którego życie to jednak wielka szekspirowska tragedia może być zdecydowanie patronem tych, którzy mają problemy z własną bliższą lub dalszą rodziną. W jego życiu występują bowiem babkobójstwo, bratobójstwo, zawiść, intrygi, polityka oraz świętość. Jeśli racjonaliści i ateusze uważają, że żywoty świętych są uładzone, to najwyraźniej ich nie czytali. What a life! (Żył około […]

27-go Września. Żywot świętego Kosmy i Damiana, Męczenników.

Święci Kosma i Damian, o którego dzięki Novus Ordo mało co wiemy byli lekarzami i są patronami lekarzy. Jako lekarze byli tak skuteczni, że oskarżono ich o czary, być może posiadali też dar uzdrawiania sprawiający tę skuteczność lub przeganiali złego ducha, który także choroby wywoływać może. Występują w Litanii do Wszystkich Świętych, więc można się […]

26-go Września. Żywot świętego Cypryana i świętej Justyny, Męczenników.

Św. Cyprian, tym razem nie biskup Kartaginy o tym samym imieniu, ale były okultysta i mag jest jak najbardziej świętym na nasze czasy, gdyż zajmował się w czasach rozkwitu magii tym, czym zajmuje się dzisiaj wielu. Co ciekawe, to właśnie poszukiwania “silniejszych czarów” przywiodło go do chrześcijaństwa i nawet kapłaństwa, bo tak jak jemu służyły […]

25-go Września. Żywot świętego Pelagiusza, Młodzieniaszka i Męczennika.

Św. Pelagiusz z Kordoby, którego nie należy mylić z mnichem-heretykiem Pelagiuszem twórcą pelagianizmu, stał się ofiarą pedofila i mahometanina, więc zdecydowanie może orędować za nami w naszych czasach. Nie dość, że jako dziecko został zakładnikiem, to stał się jeszcze w wieku lat 13 męczennikiem poniósłszy niesamowicie okrutne męczeństwo. Rzeczywiście dawni katoliccy święci to mieli życie […]

Proprium missae – XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XVI post Pentecosten

Divinum Officium – Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego INTROITUS Ps 85:3; 85:5 Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: quia tu, Dómine, suávis ac mitis es, et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te.Ps 85:1 Inclína, Dómine, aurem tuam mihi, et exáudi me: […]

24-go Września. Żywot świętego Gerarda, Biskupa i Męczennika.

Św. Gerard przygotowywał się do misji przez pustelnictwo, co czyniło wielu świętych ze św. Benedyktem na czele przenosząc tak wewnętrzną walkę duchową na zewnątrz. Być może przypuszczał, że na urzędzie biskupim czasu na modlitwę będzie miał mniej, tak iż zbierał niejako modlitewne zapasy, jak zwierzęta zbierają tłuszcz na zimę. Zakończyło się to męczeństwem, na które […]

23-go Września. Żywot świętej Tekli, Panny i Męczenniczki.

Św. Tekla, o której chyba mało kto z nas słyszał zapoczątkowała wzorem i przykładem cały stan dziewic przebywszy drogę od panny na wydaniu do pustelnicy. I okazuje się, że wybór dziewictwa dla Chrystusa był pierwszą formą stanowienia kobiet o sobie, które za mąż iść nie chciały. To bardzo ciekawe jaką srogością odpowiedział na to świat, […]

Poulain SJ: II. Ogólne pojęcia o mistycznym zjednoczeniu. Rozdział VI. Druga zasadnicza cecha zjednoczenia mistycznego: wewnętrzne posiadanie Boga; sposób, w jaki się je odczuwa (157) § 3. W zjednoczeniu mistycznym dosięga się Boga dotykiem duchowym (II)

Zjednoczenie mistyczne i dotyk, jakie doświadcza dusza jest ciężkie do zrozumienia, jeśli się ich nie doświadczy i absolutnie nie zrozumiałe przez upadłe anioły.

22-go Września. Żywot świętego Maurycego i legionu jego, Męczenników.

Podobno muzułmanie uważają chrześcijaństwo za religię kobiet, co zdecydowanie odnieść można do Novus Ordo, który zaleca nam być miłym, biernym, modlić się różańcem i brać wszystkie winy na siebie. Prawdą jest też, że mężczyzn raczej nie ma w kościele, a na Mszę chodzą wówczas, gdy naprawdę muszą. W Vetus Ordo jest inaczej, gdzie jest więcej […]

21-go Września. Żywot świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

(Żył około roku Pańskiego 69). Przy uroczem jeziorze Genezaret, ponad którem krzyżowały się wszystkie trakty i gdzie liczni kupcy zabierali z sobą lub też wyładowywali towary, leżało zamożne miasto Kafarnaum. Za czasów Chrystusa zostawała Palestyna pod rządem rzymskim, a Żydzi musieli płacić cesarzom ogromne podatki i cła uciążliwe. Dochody celne wydzierżawiano zaś zwykle dającym najwięcej. […]

20-go Września. Żywot błogosławionego Władysława z Gielniowa.

W sumie to ciekawe, że zepsute czasy Renesansu w przededniu reformacji wydały akurat w Polsce dwóch święty: Władysława z Gielniowa (zm. 1505) i Kazimierza Królewicza (zm. 1484). Więc stan Kościoła nie był aż tak opłakany, skoro występowali w nim święci, zatem inaczej niż po 1962 roku. (Żył około roku Pańskiego 1505). Błogosławiony Władysław był rodem […]