Tradycja i Wiara

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (84) (III)

Po owocach poznamy czy dane nam łaski rzeczywiście są od Boga, czy też nie. Co zatem jest jednym z najlepszych znaków, że to Bóg w nas działa? Pokora. Jak przyjrzymy się żywotom świętych zauważymy, że była ona nieodłączną ich cechą. Starajmy się więc zdobyć i módlmy się o pokorę, ponieważ jej brak już niejedną osobę sprowadził z wyżyn niebiańskich na dno piekła. Wśród podstępów, jakie diabeł na nas zasadza jest również pokusa niewłaściwej pobożności, czyli większej ilości modlitw, które odbywają się kosztem wypełniania swoich obowiązków stanu. Módlmy się zatem o pokorę i miłość do krzyża, a uzbieramy skarb w niebie.
Posłuchaj
Oceń post

11. Trzeba trzymać się zasad pokory. Pokora jest zwykłym warunkiem wielkich łask Bożych. Wzrost pokory jest jednym z najzwyklejszych owoców tych łask, a więc i jednym z najlepszych znaków działania Bożego w duszy. Pokora wreszcie musi mieć udział we wszystkich naszych stosunkach z Bogiem i nadawać im, jeśli wolno tak się wyrazić, właściwy ton. Nie byłoby trudno to udowodnić. Skonstatujmy tylko fakt w życiu świętych. Im bardziej postępują oni w umiłowaniu i poznaniu Boga i w poznaniu samych siebie, tym lepiej oceniają nieskończoną odległość Boga od biednego, grzesznego stworzenia. Jeśli Bóg zdaje się zapominać o tej odległości i schodzi miłością swoją do nich, oni tym pilniej tej odległości dają wyraz. Gdy Bóg podnosi ich niejako aż do samego siebie, oni pogrążają się tym bardziej w świadomość swej nicości i niegodności. I w ten sposób wywiązują się jakby przedziwne zawody między łaskawością Boga a pokorą świętych. Im bardziej Bóg daje się im i objawia, tym jaśniejsze i żywsze jest u nich pojęcie własnej nicości wobec Majestatu Bożego. Pokora zaś okazuje się specjalnie w pragnieniu łask modlitwy. Bez wątpienia, że łaski stają przed oczyma jako coś nad wyraz pożądanego i jeśli się ich raz zakosztowało, odczuwa się ich głód bardzo żywo, ale równocześnie dusza czuje, że są one nad wszelki wyraz niezasłużone i że jest ich nieskończenie niegodna. Stąd rodzi się podwójny odruch w duszy: pragnienie tak ogromnego dobra i nawrót do niegodności własnej. Raz doznaje pragnienia, którego nie opuszcza pokorna nieufność, i dusza woła:

“Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich”.

Innym razem góruje pokora, która nie gasi jednak wcale pragnienia. Wtedy dusza wyznaje z setnikiem:

”Panie, nie jestem godzien”,

albo ze św. Piotrem:

”Panie, wyjdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny”.

Ten zmienny rytm pragnienia i pokory zachwyca serce Boga. Inne jeszcze podobne rozważania mogą nie gasić wprawdzie pragnienia łasa mistycznych, lecz miarkować jego porywy i nadawać im łagodniejszy wyraz, np. zrozumienie odpowiedzialności, którą one za sobą pociągają, lub pokorną, chociaż ufną, obawę, że nie potrafimy tym łaskom jak należy odpowiedzieć.

12. Nie tracić z oczu niebezpieczeństwa złudzeń. Wspomniałem o tym w przedmowie i nie ma potrzeby nad tym się rozwodzić, choć te ryzyka bynajmniej nie są chimeryczne. Żeby sobie z tego zdawać sprawę, wystarczy jaka taka znajomość natury ludzkiej i pewna suma doświadczeń w pracy nad duszami. Na te niebezpieczeństwa są bardziej narażeni ci, którzy są nieświadomi odnośnie łask mistycznych. Lecz nie jest od nich całkiem wolny i ten, kto już w nich zakosztował. Jedno z niebezpieczeństw polega na wrażeniu, że już się doszło do tego stanu; drugie, że się jest już w pobliżu. Mamy trzy rodzaje złudzeń: złudzenie, że się już jest w tym stanie, iluzja, że się jest w jego pobliżu, podczas gdy w rzeczywistości jest się daleko; wreszcie ryzyko zaniedbywania swych obowiązków stanu, osobistego wysiłku i praktyki codziennych cnót pod pretekstem nadzwyczajnej modlitwy i stanów biernych. Na te i inne niebezpieczeństwa zwracają uwagę sami mistycy. Żeby utrzymać się w prawdzie, dobrze jest czytać dzieło najpopularniejsze ze wszystkich mistyków, Drogę doskonałości św. Teresy.

13. Zarzut: Czy to zaniedbywanie najbliższych obowiązków nie jest w ogóle następstwem łask nadprzyrodzonych? Kiedy serce jest gdzie indziej, czyż można jeszcze mieć ochotę do doskonalenia się w swoim stanie?

14. Odpowiedź. Błąd ten popełniać będą tylko osoby nie mające pojęcia o życiu duchowym. Inne będą rozumiały, że dla otrzymywania nowych darów Bożych, trzeba zaczynać od uświęcania się na tej drodze, którą się aktualnie idzie. Dla osób prawdziwie duchownych pragnienie poufalszych stosunków z Bogiem będzie pobudką, a nie przeszkodą, do tym lepszego pełnienia zwykłych obowiązków. Znałem dusze, których pragnienia w tej mierze nie zostały nigdy wysłuchane, były jednak dla nich wielką pomocą. To samo sprawdza się i u ludzi tego świata. Oddają się gorliwiej pracom swego stanu, gdy spodziewają się przez to osiągnąć jakiś awans (zob. cytaty 17, 8 i 27).

15. Równocześnie z prośbą o zjednoczenie mistyczne trzeba modlić się o ukochanie krzyża. Przez to osiągniemy konieczne samozaparcie. Dusza przygotuje się na próby, które zawsze będą towarzyszyć nadzwyczajnym łaskom.

16. Mówiliśmy tu o godziwości pragnienia dóbr mistycznych. O skuteczności tego pragnienia zob. r. 28, 24.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
2-go Lipca. Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (1 z 3)
Komu wolno błogosławić lub o błogosławieństwach przez świeckich

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara