245 dogmatów. I. Bóg jako Bóg (1 do 33)

Data

Sprawdź swoją wiedzę na temat pierwszych 33 dogmatów dotyczących Boga jako Boga.

 

Sprawdź swoją wiedzę dogmatyczną odnośnie 33 dogmatów na temat Boga jako Boga.

  1. Zaznacz, czy w dany dogmat wierzysz?
  2. Podaj, na ile treść tego dogmatu jest ci znana w skali od 0 (zupełnie nieznana) do 100 (mogę wykładać)
  3. Za głosuj na 5 dogmatów z 33, które chciałbyś lepiej poznać.

245 dogmatów ze statusem „de fide”

Nauka o Bogu jednym w swojej istocie

 

1. Boga, naszego Stwórcę i Pana, można z całą pewnością poznać ze stworzonych rzeczy dzięki naturalnemu światłu rozumu.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

2. Istnienie Boga jest nie tylko przedmiotem naturalnego poznania rozumowego, ale także przedmiotem nadprzyrodzonej wiary.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

3. Natura Boga jest dla człowieka niepojęta.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

 

4. Błogosławieni niebios mają natychmiastową, intuicyjną wiedzę o boskiej istocie.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

6. Aby naprawdę zobaczyć Boga bezpośrednio, dusza potrzebuje chwalebnego światła (lumen gloriae).

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

7. Natura Boga jest niepojęta nawet dla błogosławionych w niebie.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

 

8. Boskie przymioty są realnie identyczne zarówno z Jego boską istotą, jak i między sobą.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

9. Bóg jest absolutnie doskonały.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

10. Bóg jest absolutnie nieskończony w każdej Swojej doskonałości.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

 

11. Bóg jest absolutnie prosty.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

12. Jest tylko jeden Bóg.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

13. Jedyny Bóg jest w sensie ontologicznym Bogiem prawdziwym.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

14. Bóg ma nieskończoną władzę poznania.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

10
15. Bóg jest absolutną dobrocią ontologiczną sam w sobie oraz w stosunku do innych.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

16. Bóg jest absolutnie niezmienny.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

17. Bóg jest wieczny.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

18. Bóg jest niezmierzony i absolutnie bezprzestrzenny.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

 

19. Bóg jest obecny wszędzie w stworzonej przestrzeni.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

20. Poznanie Boga jest nieskończone.

Wierzysz w to?

 

29
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

21. Bóg poznaje też wszystko, co jest jedynie możliwe.

Wierzysz w to?