16-go Sierpnia. Żywot świętego Jacka, Wyznawcy.

(Żył około roku Pańskiego 1257). Urodził się święty Jacek, zwany także Hyacyntem, w roku 1185 we wsi Kamieniu w dyecezyi Wrocławskiej, za panowania Kazimierza Sprawiedliwego, króla polskiego. Jest więc Ślązakiem, ale Śląsk należał wtedy do Polski, a książętami polskimi byli podówczas Piastowie. Pochodził z przezacnej rodziny Odrowążów, do której należy wielu świętobliwych mężów i niewiast, […]

15-go Sierpnia. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

(Nastąpiło około roku Pańskiego 56). LEKCYA (z Ekklezyastyka rozdział 24, wiersz 11—13 i 15—20).  We wszystkiem szukałem odpoczynku i w dziedzictwie Pańskiem mieszkać będę. Tedy przykazał i rzekł mi Stworzyciel wszystkich rzeczy, a który mnie stworzył, odpoczął w przybytku moim i rzekł mi: Mieszkaj w Jakóbie, i w Izraelu weźmij dziedzictwo, a między wybranymi moimi […]

14-go Sierpnia. Żywot świętego Jana Berchmansa.

(Żył około roku Pańskiego 1620). Młodzieniaszek ten święty urodził się dnia 13 marca 1599 roku, w miasteczku Diestheim w Brabancyi. Rodzice jego Jan Karol Berchmans i Elżbieta Van den Hove słynęli z pobożności, w której i dziatki swoje, czterech synów i jedną córkę, starannie wychowali. Z tych Jan najstarszy, stał się całej rodziny nieśmiertelną chlubą […]

Proprium missae – X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica X post Pentecosten

Divinum Officium – Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego INTROITUS Ps 54:17; 54:18; 54:20; 54:23 Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his, qui appropínquant mihi: et humiliávit eos, qui est ante saecula et manet in ætérnum: iacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse […]

13-go Sierpnia. Żywot świętego Hipolita, Męczennik

(Żył około roku Pańskiego 258). Święty Hipolit był jednym z dowódców gwardyi cesarza Waleryana, pełniącym straż podczas męczeństwa świętego Wawrzyńca, opisanego w niniejszem dziele pod dniem 10 tego miesiąca. Będąc świadkiem cudów, jakie Święty ten czynił, kiedy jeszcze w więzieniu był zamknięty, Hipolit nie tylko sam wskutek tego się nawrócił, lecz wraz z nim przyjęła […]

Błogosławieństwa z Rituale romanum – dobra inwestycja

Czas lektury: 2 minuty Aby dążyć do świętości, trzeba się tą świętością karmić. Codzienne korzystanie z sakramentów nie jest zawsze możliwe, ale możemy otaczać się sakramentaliami, które dodatnio na nas „promieniują„. Ponieważ nie wszyscy księża posiadają Rytuał rzymski i to ten sprzed reform Piusa XII, dlatego przedstawiamy ważniejsze błogosławieństwa, których udzielić można świeckim podczas całego […]

12-go Sierpnia. Żywot świętej Klary, Ksieni.

(Żyła około roku Pańskiego 1234). Czas lektury: 9 minut Święta Klara, duchowna córka św. Franciszka Serafickiego, założyciela zakonu Braci Mniejszych i jego najwierniejsza naśladowniczka, była rodem jak i on z miasta Assyżu we Włoszech. Urodziła się dnia 16 lipca roku Pańskiego 1194, jako córka bardzo zamożnej, szlacheckiej rodziny. Bogobojna matka uczyła sama swego aniołka początków […]

11-go Sierpnia. Żywot świętej Filomeny, Panny i Męczenniczki.

(Żyła około roku Pańskiego 302). Wroku 1802 wywołało w Rzymie wielkie wrażenie odnalezienie w katakombach grobu św. Pryscylli. Na grobowcu wyczytać było można z trzech stron napis: „Święta Filomena niechaj spoczywa w pokoju.“ W grobie zaś znaleziono oprócz kości, cieniutkie nadłamane naczynie szklane ze skrzepłą krwią, zwykłe świadectwo, że pochowany umarł śmiercią męczeńską. Gdy cząsteczki […]

10-go Sierpnia. Żywot świętego Wawrzyńca, Męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 252). „Jak Jerozolima męczeństwem świętego Stefana — mówi święty Leon, Papież — tak Rzym stał się pamiętny męczeństwem św. Wawrzyńca“, i to zupełnie słusznie, gdyż najwięksi książęta Kościoła i wszystkie narody chrześcijańskie pamięć jego świętą z jak największą czcią przechowują. Hiszpan z urodzenia, pobierał Wawrzyniec u archidyakona Sykstusa religijne i naukowe […]

9-go Sierpnia. Żywot świętego Romana, Żołnierza i Męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 258). Wpierwszych wiekach chrześcijaństwa nie rzadko bywało, iż straszne męki, a nadto siła wiary i stateczność świętych Męczenników, z jaką wobec okrutnych tortur i nielitościwych katów wymawiali słodkie Imię Jezus, na pogan tak silne czyniły wrażenie, że i oni dawali świadectwo prawdzie i wyrzekali się błędów pogańskich. Podobnie stało się i […]

8-go Sierpnia. Żywot świętego Stefana I, Papieża i Męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 257). Był Stefan z rodu Rzymianinem i od młodych lat wiernym uczniem Chrystusowym. Dzielność jego ducha, wysokie wykształcenie i gorąca miłość Boga wyniosły go już w młodocianym wieku do godności archidyakona Rzymskiego. Jako taki miał sobie oddany cały wydział ubogich; oprócz tego ciążył na nim w czasie prześladowania chrześcijan obowiązek odwiedzania […]