Tradycja i Wiara

Portal dla katolików. Duchowość, doktryna polemika.

Istotne informacje związane z zawarciem umowy na odległość

  1. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
  2. W tym celu musisz nas o tym poinformować w dowolny sposób. Będziemy jednak wdzięczni, jak wybierzesz jeden z poniższych sposobów:

a) listem na adres: Mavientura Projects e.K., Dorfstrasse 17, 01728 Bannewitz OT Goppel, Niemcy

b) telefon do Obsługi Klienta (nr telefonu 0049-351/27094695),

c) e-mail na: info@mavientura.com

3.Możesz w tym celu posłużyć się wzorem ustawowym, który zamieściliśmy tu.

4. Będzie nam łatwiej obsłużyć Twoje zgłoszenie, jeżeli w odstąpieniu podasz swój numer usługi/produktu, który dotyczy usługi, od której odstępujesz.

5. Twoje oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone (np. wysłane) przed upływem terminu 14 dni.

6. Jeżeli odstąpisz od umowy, będzie to miało taki skutek, jakbyśmy nigdy jej nie zawarli.

7. Jeżeli uzyskaliśmy Twoją zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, musisz zapłaci za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

8. Jeżeli jednak uzyskaliśmy taką zgodę w odniesieniu do usługi o dostarczanie treści cyfrowych lub, to wyłącza ona Twoje prawo odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia świadczenia, jeśli Cię o tym wcześniej poinformowaliśmy.

9. Prawo do odstąpienia tracisz również w przypadku, w którym uzyskaliśmy Twoją zgodę na wykonanie w pełni usługi. W takim wypadku po wykonaniu usługi nie możesz odstąpić od umowy, jeśli Cię o tym poinformowaliśmy. (Podstawa prawna: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta)

W kwestiach nieobjętych powyższymi punktami zastosowanie ma prawo kraju siedziby firmy Mavientura Projects e.K.

 

Mavientura Projects e.K.

Dorfstrasse 17

D-01728 Bannewitz OT Goppeln, Germany

 

You cannot copy content of this page

en_USEnglish
Tradycja i Wiara