Tradycja i Wiara

Testy interaktywne lub lista kontrolna katolicyzmu

Każdy z nas potrzebuje swojego rodzaju listy kontrolnej, dzięki której co jakiś czas sprawdzić mógł będzie swoją wiedzę i swoje postępowanie. Zaczniemy od przedstawienia 245 dogmatów katolickich w następującej kolejności:

I. Bóg jako Bóg (dogmaty 1 – 33)

II. Bóg w Trójcy Jedyny (dogmaty 34 -43)

III. Bóg Stwórca (dogmaty 44 – 71)

IV. Chrystus Zbawiciel (dogmaty 72 – 87)

V. Dzieło Odkupienia (dogmaty 88 – 97)

VI. Matka Boska (dogmaty 98 – 104)

VII. Nauka o łasce (dogmaty 105 – 133)

VIII. Nauka o Kościele (dogmaty 134 – 157)

IX. Nauka o sakramentach (dogmaty 158 -233)

X. Nauka o rzeczach ostatecznych (dogmaty 234 – 245)

Każdy będzie mógł zaznaczyć w co wierzy, na ile zna dany dogmat oraz który chciałby poznać bliżej. W przyszłości dodamy inne testy dotyczące życia modlitewnego, moralnego etc. Można te testy potraktować jak zabawę, można potraktować je poważnie. Każdy czytelnik ma jeden głos, więc radzimy poważne traktowanie. Chcielibyśmy zdobyć jakąś wiedzę o poziomie wiedzy dogmatycznej naszych czytelników, by odpowiednio dopasowywać treść do braków, które z pewnością wystąpią. Z pewnością prawie każdy odkryje dogmaty, o których jeszcze nie słyszał. Niejeden zdziwi się, że niektórych dogmatów jest tak wiele lub mało. Inny z kolei uświadomi sobie, że to, co on za dogmat uważał tak naprawdę żadnym dogmatem nie jest. Oczywiście wiara nie jedynie na dogmatach polega, gdyż hierarchia prawd teologicznych według notae theologicae jest dobrze uporządkowana i obszerna. Ale od czegoś naszą przygodę z interaktywnością zacząć trzeba i nie wszystko się do ujęcia sondażowego nadaje.

 

You cannot copy content of this page

en_USEnglish
Tradycja i Wiara