Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 7. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Data

1200px-JEAN-FRANÇOIS_MILLET_-_El_Ángelus_(Museo_de_Orsay,_1857-1859._Óleo_sobre_lienzo,_55.5_x_66_cm)

Ewangelia na 7. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Mt 7, 15-21 Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilki drapieżne. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają z ciernia winne jagody albo z ostu figi? Tak wszelkie drzewo dobre owoce dobre rodzi, a złe drzewo owoce złe rodzi. Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić, ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! — wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Czemuż Pan raczy używać tego podobieństwa ciernia i ostu do wina i fig? Wiemy, jako winne drzewko jest wątłe i nikczemne1, które na się prawie nic nie przygodzi2, także niemal i figowe drzewo, oboje mało nie pierwiej owoc niż kwiatki ukażą. Z drugiej strony ciernie i oset tak pięknie zakwitają3, że się zdaje, iż szczery cukier i rodzynki rodzić będą. Ale gdy przyjdzie czas owocu, nic na nich nie znajdziesz ,jeno brzydkie tarki, od których zęby cierpną, i kolące szczotki, które się każdemu u sukni wieszają. Tak ci kaznodzieje kacerscy w słowach ci coś pięknego ukazują, chlubią się prawą wiarą, wielką wiarą bez żadnych owoców, która je sama zbawić ma bez dobrych uczynków, wydają się on być osobliwymi mistrzami, którzy chcą wszystek świat oświecić i naprawić. To co oni powiadają, jawi się jako szczery miód, cukier i słowo Boże, ale po kilku latach ich kazania przypatrzże się jeno, a żadnego dobrego owocu nie najdziesz, nie ujrzysz żadnego, któryby się z ich nauki polepszył lub pokutował, lub czynił godne owoce pokuty, lecz wszyscy oni są dziesięćkroć gorsi, niźli pierwiej byli, hardzi, pyszni, niewdzięczni, bluźniercy, złośliwi, nieujęci, skrętni, niespokojni jako opętani, nieposłuszni rodzicom i starszym, potwarcy, kłamliwi, niewstydliwi, więcej miłujący rozkosze niźli Pana Boga, mając postawkę4 nabożeństwa, ale się prząc mocy Jego. Oto wszędzie teraz tarek a szczotek pełno: rozruchy, wojny, niepokoje, łupiestwa, pustoszenie kościołów, zniszczenie chwały Bożej, prześladowanie wiernych kaznodziejów, obfitość złości, zamiast postów obżarstwa i pijaństwa, zamiast modlitw bluźnierstwa ustawiczne, zamiast jałmużny łupiestwa, lichwa i łakomstwo, zamiast panieństwa i czystości nierządne małżeństwa, cudzołóstwa, wielożeństwa i rozmaite psoty. Toć są owoce nauki luterskiej.

Modlitwa

Módlmy się. O Boże, Opatrzność Twoja nie myli się nigdy w zarządzeniach swoich! Usilnie więc Ciebie błagamy, abyś usunął od nas co szkodliwe i udzielił nam wszystkiego, co pożyteczne. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Nikczemny, w znaczeniu wątły, błahy, nikły, nędzny

Przygodzić się, w znaczeniu przydać się. To zdanie jest dość trudne do zrozumienia. Jednak chodzi w nim o to, że póki nie pojawią się owoce zarówno latorośl jak i drzewo figowe wydają się być do niczego.

Tak kwitnie cierń : https://bit.ly/2zf0zkt a tak oset: https://bit.ly/2J00XD2

Postawa, w znaczeniu wystawa, parada, okazałość, pycha. Ten fragment zapewne dotyczy herezji Lutra odnośnie Eucharystii albo braku wiary w moc łaski Bożej do wypełniania przykazań.

[the_ad id="53440"]

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 


Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

en_USEnglish
×
×

Cart