Tylka, Traktat o Bogu: O przymiotach Bożych – (18 z 18)

Data

Oceń post

 

I. Traktat

O Bogu

Rozdział III – O przymiotach Bożych

DZIAŁ 4. O PRZYMIOTACH BOSKICH MORALNYCH


Artykuł V.

O prawdziwości i wierności Boga.

Teza XXII. Bóg jest nieskończenie prawdziwy i wierny.

Teza ta jest prawdą wiary i wynika z powszechnego nauczania Kościoła.

„Prawdziwość” Boga jest to ta Jego doskonałość, która sprawia, ze On może tyko prawdę objawiać.

„Wiernym” zaś zowiemy Go dlatego, że chce spełnić i spełnia swoje obietnice.

1. Pismo św. powiada (Ks. Liczb 23, 19): „Nie jest Bóg jako człowiek, aby kłamał: ani jako syn człowieczy, żeby się odmieniał. Rzekł tedy a nie uczyni? Mówił a nie wypełni?”; (Rz 3, 4): „Bóg prawdziwy, a wszelki człowiek kłamliwy”; (Żyd. 6, 8): „Być nie może, żeby Bóg kłamał.” Do wierności Boga odnoszą się słowa Proroka Malachiasza (3, 6): „Ja Pan, a nie odmieniam się”; (2 Tym. 2, 13): „Jeśli nie wierzymy; on wiernym zostawa”.

2. Głoszą to i Ojcowie święci, Pisarze i Teologowie Kościoła.

Wreszcie stwierdza to i rozum. Bóg bowiem jest wszystko wiedzący, najlepszy, najświętszy, a zarazem wszechmocny, zatem wie wszystką prawdę i chce ją objawić; obietnic zaś swoje chce i może dotrzymać. Tu trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre obietnice lub groźby zawarte w Piśmie św. (np. że Niniwa będzie za 40 dni zburzoną) były tylko warunkowo wypowiedziane; Bóg więc nie przestał być wiernym dlatego, że obietnice nie spełniły się wcale.

Uwaga 1. Św. Tomasz naznacza (c. gent. 1. 1. c. 92), że Bóg ma w swój sposób cnoty. Te cnoty, które nie zawierają żadnej niedoskonałości posiada Bóg formalnie np. wierność, prawdziwość itd. Cnoty zaś takie, jak czystość, mierność, które zawierają w swem pojęciu pewną niedoskonałość, są w Bogu w sposób wykluczający wszelką niedoskonałość nawet w pojęciu tylko zawartą (eminenter).

Uwaga 2. Nadmienić tu jeszcze musimy, co sądzić należy o zagadnieniu, czy w Bogu są takie afekty i poruszenia ducha, jakie się znajdują w duszy człowieka. Otóż wszystko to, co trąci niedoskonałością, nie może znajdować się w Istocie najdoskonalszej, czyli w Bogu. Atoli są takie akty w Bogu, jakie u nas z afektów zwykły powstawać. Jest tedy w Bogu miłość, owszem Bóg jest miłością (1 Jan 4, 16). Przedmiotem tej miłości jest sam Bóg i rzeczy poza Bogiem istniejące. Stworzenia rozumne miłuje Bóg miłością przyjaciela (amor amicitiae et benevolentiae), stworzenia zaś bezrozumne miłuje miłością pożądania (amoris concupiscentiae).

 

[the_ad id="53440"]

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 


Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

en_USEnglish
×
×

Cart