Tradycja i Wiara

Category: 12. Święta w grudniu

*Wpisy

31-go Grudnia. Żywot świętego Sylwestra, Papieża.

Św. Sylwester wyprowadził Kościół z podziemia i sterował nim podczas sporów ariańskich i innych herezji, przy chwiejnym Konstantynie i jego następcach. Najwyraźniej nie uważał, że po przyjęciu chrztu przez cesarza wszystko będzie dobrze i wystarczy poczekać na „triumf Niepokalanego Serca”. Życie minęło mu na walce i dyplomacji.

Czytaj dalej »
*Wpisy

30-go Grudnia. Żywot świętego Zygmunta, Króla i Męczennika.

Św. Zygmunt został świętym, chociaż za radą swojej drugiej żony kazał zamordować własnego syna. Klęski, które potem na niego spadły były karą za tą zbrodnię, podobnie jak pokuta i męczeństwo. Dziwne życie niektórzy mają.

Czytaj dalej »
*Wpisy

29-go Grudnia. Żywot świętego Tomasza, Arcybiskupa Kantuaryjskiego.

Św. Tomasz Becket należy do grona poświątecznych męczenników. I znowu leje się krew, a mózg bryzga na posadzkę. A czy nie dałoby się tak inaczej? Ciepło-rodzinnie, przynajmniej po Świętach? Nie, bo chrześcijaństwo to nie sentymentalizm i „nastrój”.

Czytaj dalej »
*Wpisy

28-go Grudnia. Uroczystość świętych Młodzianków.

Wrogowie wiary traktują ją najpoważniej. Herod wierzył w mesjaństwo Chrystusa i kazał go zamordować, podobnie jak później Ananiasz i Kajfasz. Wierni czasem nie są równie konsekwentni.

Czytaj dalej »
*Wpisy

27-go Grudnia. Żywot świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty.

Św. Jan Apostoł nakazywał miłować wszystkich, ale nie chciał przebywać w jednej łaźni z heretykiem-gnostykiem Ceryntem. Miłość bowiem musi być oparta na prawdzie.

Czytaj dalej »
*Wpisy

26-go Grudnia. Żywot świętego Szczepana, Męczennika.

Męczeństwo św. Szczepana wyrywa z rodzinnej sielskości Świąt i ukazuje o co w chrześcijaństwie chodzi: o świadectwo aż do przelewu krwi. Tak było na początku, tak będzie zawsze.

Czytaj dalej »
*Wpisy

25-go Grudnia. Uroczystość Bożego Narodzenia.

Od Wcielenia się Boga nastąpiła nowa epoka i nowa rachuba czasu. To, co duchowe i transcendentne stało się cielesne i immanentne. A cielesna Obecność Chrystusa trwa w Najświętszym Sakramencie, gdyż podczas każdego Przeistoczenie dokonuje się cud Wcielenia.

Czytaj dalej »
*Wpisy

24-go Grudnia. Żywot Adama i Ewy, pierwszych naszych Rodziców.

W przeddzień narodzin Drugiego Adama – Chrystusa Kościół obchodzi święto Adama i Ewy – Pierwszych Rodziców. Im zawdzięczamy wszystko z grzechem pierworodnym włącznie, który przechodzi na nas w momencie poczęcia. Wszyscy rodzimy się zatem „na minusie”, nie na plusie, a całe życia i współpraca z łaską polega na tym, by ten minus wyrównać.

Czytaj dalej »
*Wpisy

23-go Grudnia. Żywot świętego Serwulusa, Żebraka.

św. Serwulus żebrak utrzymywał z jałmużn matkę i wielu obcych pielgrzymów. Doszedł do znajomości Pism i umarł jako święty. Więc każdy stan i położenie jest dobre, jak człowiek potrafi to na dobre obrócić.

Czytaj dalej »
*Wpisy

22-go Grudnia. Żywot świętej Anastazyi, Męczenniczki.

Im lepsza była św. Anastazja dla swojego męża, tym bardziej jej nienawidził. A Dioklecjan, „który miłował pieniądze więcej, aniżeli bogów” skazał ją na męczeństwo, by przejąć jej majątek. Powodem pierwszej i drugiej nienawiści była zawiść. W pierwszym wypadku o dobro duchowe, a w drugim o dobro materialne.

Czytaj dalej »
*Wpisy

21-go Grudnia. Żywot świętego Tomasza, Apostoła.

Liturgia mówi, że niewiara św. Tomasza doprowadziła do wiary wielu, gdyż to na skutek jego powątpiewania Chrystus ukazał się ponownie. I czasem późniejsi święci mają przedtem największe pokusy co do wiary.

Czytaj dalej »
*Wpisy

20-go Grudnia. Żywot św. Wiktoryi i Anatolii, Dziewic i Męczenniczek.

Św. Wiktoria i Anatolia porzuciły narzeczonych dla Chrystusa – Oblubieńca, za do poniosły srogie mężczeństwo. I dlaczego je Oblubieniec tak wymęczył? By wynagrodzić im w przyszłym życiu. Tak to jest.

Czytaj dalej »
*Wpisy

19-go Grudnia. Żywot świętego Tymoteusza i Maury, Męczenników.

Św. Tymoteusz i Maura byli małżeństwem, które po okrutnych torturach zostało ukrzyżowane obok siebie. Żona chciała nawrócić męża na światowość, a on nawrócił ją do męczeństwa. Wzruszające.

Czytaj dalej »
*Wpisy

18-go Grudnia. Żywot świętego Winibalda.

Św. Winibald wyruszył z Włoch do Anglii, a osiadł w Bawarii zostając mnichem i opatem Heidenheim. Prawdziwie europejskie i katolickie życie.

Czytaj dalej »
*Wpisy

17-go Grudnia. Żywot świętej Pelagii, wielkiej Pokutnicy.

Św. Pelagia była prostytutka i późniejsza pustelnicy zawdzięcza być może swoje nawrócenie modlitwie pustelnika, który spojrzał na nią inaczej niż inni. Stwierdził, że jest pełną profesjonalistką, która w przeciwieństwie do niego staranniej zdobi swoje ciało niż on – pustelnik – swoją duszę. I tak pustelnik widząc grzech cudzy zaczął myśleć o grzechu swoim.

Czytaj dalej »
*Wpisy

16-go Grudnia. Żywot świętej Adeli, Cesarzowej.

Św. Adela cesarzowa miała życiorys, którym można by obdarzyć kilka telenoweli i seriali przygodowych. Więzienie, śmierć męża, nienawiść dzieci, wyniesienia i upadki oraz audiencja u papieża, który słynął z nieobyczajności. I nie dlatego została świętą, ale pomimo tego. A nam źle i ciężko!

Czytaj dalej »
*Wpisy

15-go Grudnia. Żywot świętej Krystyny, Służebnicy.

Św. Krystyna była niewolnicą i służącą a dzięki wytrwałości w spełnianiu obowiązków stanu pozyskała łaskę uzdrawiania chorych dzieci.

Czytaj dalej »
*Wpisy

14-go Grudnia. Żywot świętej Maryi Franciszki od Pięciu Ran.

Św. Maria Franciszka otrzymała więcej ran w swoim życiu niż tylko pięć, a za ojca, który ją katował przyjęła nawet kary czyśćcowe. Bohaterskie.

Czytaj dalej »
*Wpisy

13-go Grudnia. Żywot świętej Łucyi, Panny i Męczenniczki.

Męczeństwo św. Łucji dowiodło, że przez czystych i niepokalanych przemawia Duch Św. Przez innych niestety nie.

Czytaj dalej »
*Wpisy

12-go Grudnia. Żywot świętej Otylii, Ksieni.

Św. Otylia odzyskała wzrok i wypiękniała przez chrzest. Dlaczego? Bo ślepotę i brzydotę wywołują demony, które po chrzcie tracą swoje prawa.

Czytaj dalej »
*Wpisy

10-go Grudnia. Uroczystość przeniesienia Domku Loretańskiego.

Czy przeniesienie Domku Loretańskiego przez aniołów jest teologicznie możliwe? Jest, ponieważ aniołowie mają wpływ na ruch przestrzenny i przedmioty poruszać i przenosić potrafią. Nie tylko te upadłe, ale także te dobre. Skoro przeniosły ciało św. Katarzyny Aleksandryjskiej, to Domek Loretański też mogły. Oczywiście, że to cud, ale czy nie było rzeczą stosowną, by Pan Bóg zachował miejsce Wcielenia od pohańbienia przez niewiernych? Jak najbardziej. Piszący te słowa czytał gdzieś „racjonalistyczne” wydarzenie, że to nie aniołowie, a rodzina kupiecka o nazwisku Angeli, nie w powietrzu, ale na statku, nie cudownie, ale naturalnie Domek Loretański przenieśli. Kłania się Radio Erewań. Ale znając kupiecką mentalność, szczególnie południowo-bliskowschodnią tłumaczenie to wydaje się absurdalne, bo który kupiec będzie cudzy dom na statek ładować, fracht płacić i za darmo na wybrzeżu wystawić. Więc przeniesienie przez aniołów jest nie tylko bardziej teologiczne, ale i logiczne.

Czytaj dalej »
*Wpisy

9-go Grudnia. Żywot błogosławionego Piotra Kanizyusza.

Dobro pochodzi z zewnątrz. Chrystus zstąpił na świat z łona Ojca, pierwszy apostoł Niemiec – św. Bonifacy był Irlandczykiem, drugi – św. Piotr Kanizjusz Holendrem, a apostołem był św. Wojciech – Czech.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Proprium missae – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis

Divinum Officium – Sancta Missa INTROITUS Is 61:10 Gaudens gaudébo in Dómino, et exsultábit ánima mea in Deo meo: quia índuit me vestiméntis salútis: et

Czytaj dalej »
*Wpisy

7-go Grudnia. Żywot świętego Ambrożego, Arcybiskupa i Doktora Kościoła.

Przymuszenie cesarza Teodozjusza do pokuty publicznej przez św. Ambrożego ukazywane jest często jak wyższość władzy duchownej nad władzą świecką. I tak jest rzeczywiście, ale cesarz dlatego ukorzył się przed Bogiem, Kościołem i św. Ambrożym, ponieważ to właśnie biskup Mediolanu był jedynym, który cesarzowi nie schlebiał i pozostał surowy ryzykując własne życie. I tak wszyscy uczymy się, że na autorytet moralny trzeba sobie zasłużyć.

Czytaj dalej »

You cannot copy content of this page

en_USEnglish
%d bloggers like this: