Tradycja i Wiara

Nasze Subskrypcje - Tanio jak nigdy

Miesięczna online

19,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Roczna online

199 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

3 miesiące przelewem

60 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

6 miesięcy przelewem

120 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

12 miesięcy przelewem

240 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

Rodzinna miesięczna

Online do 6 osób

29,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Online do 6 osób

349 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

Błogosławieństwo oleju z Rituale romanum

Kliknij, by ocenić wpis!
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Posłuchaj artykułu

elijah-widow

(Obraz przedstawia cud rozmnożenia oleju przez proroka Eliasza)

Benedictio olei Błogosławieństwo oleju
V. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit coelum et terram.

V. Wspomożenie nasze w imię Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

Exorcismus

Exorcizo te, creatura olei, per Deum + Patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram, mare et omnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma satanae eradicare, et effugare ab hac creatura olei, ut fiat omnibus, qui eo usuri sunt, salus mentis et corporis, in nomine Dei + Patris omnipotentis, et Jesu + Christi Filii ejus Domini nostri, et Spiritus + Sancti Paracliti, et in caritate ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus es judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem.

R. Amen.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus

Oratio :

Domine Deus omnipotens, cui astat exercitus Angelorum cum tremore, quorum servitium spirituale cognoscitur, dignare respicere, bene+dicere, et sancti+ficare hanc reatura olei, quam ex olivarum succo eduxisti, et ex eo infirmos inungi mandasti, quatenus sanitate percepta, tibi Deo vivo et vero gratias agerent : praesta, quaesumus : ut hi, qui hoc oleo, quod in tuo nomine bene+dicimus, usi fuerint, ab omni languore, omnique infirmitate, atque cunctis insidiis inimicii liberentur, et cunctae adversitates separentur a plasmate tuo, quo pretioso sanguine Filii tui redemisti, ut numquam laedatur a morsu antiqui serpentis. Per eunmdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Egzorcyzm

Zaklinam cię, stworzenie oleju, przez Boga + wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, morzę i wszystko, co w nim jest. Niechaj wykorzeni się i ucieknie wszelka moc przeciwnika, wszelkie zastępy diabła, wszelkie przekleństwo i wszelką zjawa szatana od tego stworzenia oleju, a niechaj się przyczyni się ono u wszystkich, którzy go używać będą do zdrowia umysłu i ciała w imię Boga + Ojca wszechmogącego, i Jezusa + Chrystusa Syna Jego a Pana naszego i Ducha + Świętego Pocieszyciela, w miłości tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień.

R. Amen.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Módlmy się

Modlitwa:

Panie Boże wszechmogący, u którego boku Aniołów wojsko w bojaźni stoi, których duchowa służba jest [powszechnie] znana, racz wejrzeć,  pobło+gosławić i po+święcić to stworzenie oleju, którą wyprowadziłeś z soku oliwek, i przykazałeś nim chorych namaszczać, by tak odzyskawszy zdrowie, Tobie Boże żywy i prawdziwy czynili dzięki: udziel, prosimy Cię, by [wszyscy] ci, którzy tego oleju używać będą, który w imię Twoje błogo+sławimy, od wszelkiej choroby i słabości jak i od wszystkich zasadzek nieprzyjaciela wyzwoleni zostali, a wszystkie przeciwności oddalone były od człowieka stworzenia Twego, tak by nigdy uszkodzony ukąszeniem starodawnego węża nie został. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna twego: Który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Niniejszym przedstawiamy na specjalne życzenie czytelniczki Viridis tłumaczenie błogosławieństwa oleju z Rituale romanum. Pierwsze, co rzuca się w oczy, podobnie jak w błogosławieństwie wody święconej, to określenie oleju mianem stworzenia, gdyż Rituale mówi o creatura olei. I chociaż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o stworzeniu jako o naturze ożywionej i poruszającej się własnymi kończynami (np. zwierzęta), to teologicznie rzecz biorąc stworzeniem (creatura) jest wszystko, co nie jest Bogiem, zatem także kwarki i minerały, jak i oczywiście olej będący produktem roślinnym. Święty Tomasz z Akwinu pisze, iż

„stworzenie godniejsze zostało utworzone z powodu gorszego w ukierunkowaniu wszystkiego w ogólności, a nie z powodu samego siebie”

(creatura dignior facta est propter viliorem, in ordine ad totum universum, non autem secundum se Summ. Theol. I q. 70. 2 ad 4)

Trzeba rozebrać tę wypowiedź na czynniki pierwsze. Po pierwsze nauka św. Tomasza oddająca obiektywną, bo Bożą, rzeczywistość, jest całkowitym odwróceniem drabiny ewolucji oraz myśli demokratycznej, gdyż to co niższe istnieje z powodu (propter) tego, co wyższe lub godniejsze, a nie odwrotnie. Aby nie było egalitaryzmu, a w przyrodzie panowała hierarchia, dlatego też zostały utworzone rzeczy godniejsze (jak np. zwierzęta), które jednak nie ewoluowały samoistnie z minerałów, jak mówiąc w dużym uproszczeniu, naucza ewolucjonizm. Główna idea ewolucjonizmu lub ontologizmu polega na tym, iż zakłada on, że jakaś niższa masa jest potrzebna do tego, by wyewoluowała z niej jakaś wyższa jakość. Przekładając to na politykę i np. marksistowskie rozumienie historii potrzebne są ciemne masy ludu, by mógł z nich wyewoluować geniusz lub przywódca. Pod koniec marksizm już istnienie historiotwórczej jednostki, jak np. nasz kochany Jan Paweł II, dopuszczał, ale musiał on wyjść z mas, być „synem tej ziemi, polskiej ziemi”. Oczywiście polityka wybiorą, jak powie, że „to wam wszystko zawdzięczam, z was się wywodzę”, co zwykle nie jest prawdą. Badając bowiem życiorysy wszystkich polityków i mężów stanu, dobrych lub złych, stwierdzić trzeba, że wszyscy bez wyjątku byli ousiderami, którzy masami gardzili, a którymi się umiejętnie posługiwali, chcąc zyskać i zachować władzę, przy czym mówimy tutaj o takich czasach, w których masy miały cokolwiek do powiedzenia. Dowieść tego można na przykładzie Napoleona, Bismarcka, Lenina, Stalina, Churchilla, Hitlera, Wałęsy (który był przecież agentem prowokatorem). Piszącemu te słowa, jak i innym ludziom, wydaje się, że wypowiedź z Fatimy, iż „błędy Rosji rozprzestrzenia się po całym świecie” dotyczą przede wszystkim Kościoła, do którego już przynajmniej od lat 1930-tych wkradło się marksistowsko-egalitarystyczne myślenie, poprzez komunistycznych księży-agentów, które katolickie nie jest. Bo katolicyzm to hierarchia, czego dowodzi powyższy cytat ze świętego Tomasza. Jest to temat na szereg wpisów, ale warto już zauważyć to w tym miejscu.

Jak podaje św. Tomasz to wyżej wymienione ukierunkowanie lub porządek (ordo) ma miejsce ad totum universum – co przetłumaczyć można „dla całości”, „dla całego wszechświata”, co jednak zdecydowanie nie oznacza „dobra wspólnego” w tym znaczeniu, żeby wszystkim było dobrze i wszyscy mieli po równo. Gdyż stworzenie jest ukierunkowane hierarchicznie do celu najwyższego, którym jest Bóg, co także ukazuje Akwinata:

Commune est omni creaturae, ut per omnes motus et operationes ejus tendat sicut in finem suum, in assimilationem divinae bonitatis, conservando suum esse, et communicando illud. (Summ. Theol. I q. 65. 3. c)

Jest cechą wspólną wszelkiego stworzenia, iż przez swój wszelki ruch i wszelkie działanie swoje dąży ono do upodobnienia się do dobroci Bożej, jako do swojego celu/kresu, a mianowicie poprzez zachowanie swojego istnienia (esse) i udzielanie go.

Poprzez ruch (motus) św. Tomasz rozumie nie tylko ruch przestrzenny, ale po arystotelesowsku wszelką zmianę jak wzrost, zmianę wyglądu etc. I tego rodzaju ruch (motus) stworzenia (creatura) naśladuje Tego, od którego pochodzi i do którego zdąża, to jest Boga w Jego atrybucie dobroci (bonitas). A co czyni dobroć? Zachowuje się przy życiu i udziela samej siebie i to w tej kolejności. (Ukłony dla Viridis i dla innych.) Zatem przedstawione powyżej ukierunkowanie na całość wszechświata (ordinatio ad totum universum), to ukierunkowanie na Bożą dobroć każdego poszczególnego bytu, to jest stworzenia, gdyż taki jest jego cel lub kres (finis), który wpisany jest w jego naturę.

Zatem olej jest stworzeniem (creatura) w teologicznym i poprawnym rozumieniu tego terminu. W tekście oryginalnym pojawia się jednak także termin plasma, które na polski także tłumaczyć trzeba jako „stworzenie”. Plasma, termin pochodzenia greckiego, oznacza człowieka jako stworzenie. Co prawda Septuagina używa tego sformułowania sporadycznie, ale u greckich Ojców Kościoła bardzo często napotkać można określenie plasma kai ktisma, którego pierwszy człon oznacza człowieka jako stworzenie, a drugie całą resztę stworzenia. Plasma – to „kształtowanie, lepienie”, a drugi opis stworzenia mówi: kai éplasen ho theós ton ánthropon (Gen 2,7). Zatem plasma stoi wyżej niż creatura.

Ale dlaczego creatura jest w ogóle zaklinana? Ponieważ, jak wiemy, zły duch ma wpływ na świat materialny z dopustu Boga,[1] a jak się wyegzorcyzmuje, to dostępu mieć nie będzie. Ponieważ olej używany jest jako lekarstwo, a wiele chorób jest pochodzenia demonicznego, stąd egzorcyzmowany olej z pewnością złe moce przegoni. Ponieważ Bóg jest wszechmogący, a ten olej po błogosławieństwie znajdzie się dosłownie pod opieką Najwyższego, to wszelka moc szatańska się z tego stworzenia automatycznie wykorzeni, gdyż nie będzie miała już żadnego do niego prawa. Natomiast poprzez nieobecność złych duchów i błogosławieństwo Boże olej ten przyczynić się może, jeśli jest taka wola Boża, do zdrowia.

A dlaczego to ktoś ma jakieś oliwki czy rzepak zaklinać?

Żeby lepiej rosło. Piszący te słowa jest miłośnikiem dobrych win i trochę się na nich zdążył poznać. Ponieważ na rynku istnieje wielka konkurencja producentów win, a zbiory i ich jakość są zawsze wielką niewiadomą, to sporo wincerów stosuje po prostu magię, co nazywają „uprawą biodynamiczną”. I tak wielu winiarzy zakopuje np. jakiś róg w nowiu księżyca, rozsypuje jakieś zioła, wymawia zaklęcia, a wszystko rośnie, następują obfite zbiory i wino jest dobrej jakości. Jest to postępowanie wśród winiarzy powszechnie znane i określane, przynajmniej w strefie niemieckojęzycznej jako biologiczno-dynamicza produkcja wina,[2] która inspirowana jest antropozofią, to jest ezoteryką Rudolfa Steinera. Niektórzy się z tego podśmiewają, że to średniowiecze i efekt placebo, ale najwyraźniej to działa i jest tańsze od innych metod.  Przypuszczalnie istnieje także biologiczno-dynamiczna produkcja oleju, więc przyjąć należy, że przynajmniej na etapie produkcji niektóre oleje lub wina poddawane były czynnościom magicznym.

A czym można połknąć przez to demona?

Przypuszczalnie jest to możliwe, ale Pan Bóg nie wszystko dopuszcza, a jak człowiek trwa w stanie łaski, modli się przed jedzeniem, tak jak myje ręce przed posiłkiem, to nic się nie stanie. Jednakże jesteśmy niestety, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, otoczeni magią, o czym pamiętać trzeba. Piszący te słowa posmakował rzeczywiście sporo win dobrej jakości, w tym także wina należące także wina rodziny Rothschild, która słynie niestety z satanizmu. Wina takie jak Mouton Rothschild lub produkowane przez baronową Philipinne de Rothschild są rzeczywiście wyśmienite i należą do najlepszych w ogóle. Mouton Rothschild pite było także na Wielkanoc w Fontgombault i nikt opętany nie został. Stąd wniosek, że Pan Bóg nas chroni nawet wtedy, gdy spożywamy wyroby satanistów i okultystów, czego często nie wiemy, a jeść trzeba, a czasami także wina się napić, stąd Rituale przewiduje błogosławieństwo

  1. winogron i owoców, jako pierwocin
  2. wina na święto św. Błażeja,
  3. wina na święto św. Jana Ewangelisty.
  4. Wina dla chorych.

Żadne z tych błogosławieństw nie zawiera egzorcyzmu, jednakże przy błogosławieństwie na św. Jana, to jest 27 grudnia, wspomina się o tym, że św. Jan miał być otruty, a przeżył. Jak widzimy przy ogromie wszystkich możliwym błogosławieństw trzymanie własnego księdza w piwnicy (z winem?) przy większej rodzinie i kręgu znajomych, który by odprawiał i błogosławił, staje się rozsądnym rozwiązaniem, dzięki któremu zaoszczędzimy sobie awantur z przygodnie napotkanymi księżmi, którzy nie chcą błogosławić po łacinie, bo im się nie chce lub się boją.

W samej modlitwie błogosławieństwa oleju wspominane jest wojsko anielskie, co jest chyba przestrogą złego ducha, gdyby chciał „podskoczyć” oraz ukazany kontekst leczniczy oleju, który działa także egzorcystycznie, gdyż pobłogosławiony olej działa nie tylko na choroby, ale również na demony. Bardzo bawi wzmianka o „ukąszeniu węża starodawnego”, które potwierdza nasze doświadczenie i przekonanie, że demony gryzą, chociaż nie jak „leśny wąż”, którego opiewa Stanisław Grzesiuk w piosence Czabak (od 3:20), ale jak „wąż starodawny”. Ale od jednego węża do drugiego i mamy to, co mamy.

Benedictio olei latina pol

Benedictio olei

[1] https://wobronietradycjiiwiaryblog.wordpress.com/2017/08/25/sakramentalia-2-z-teologiczne-podstawy-wplyw-demona-na-ludzi/ https://wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/2017/06/09/zarys-angelologii-22-z-szatan-i-zlo-fizyczne/?preview_id=11207&preview_nonce=09dd3d03da&post_format=standard&_thumbnail_id=-1 https://wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/2016/09/22/zarys-angelologii-2-istnienie-i-pochodzenie-aniolow-i/

[2] Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo_biodynamiczne https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biodynamique

Kliknij, by ocenić wpis!
[Łącznie: 0 Średnia: 0]

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Carol Byrne, "Msza dialogowana". (71 z 110). Miażdżące zwycięstwo progresywistów
Świadectwo: Moje doświadczenie z 15 Modlitwami św. Brygidy
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
31-go Maja. Żywot świętej Petronelli, Dziewicy.
Carol Byrne, "Msza dialogowana". (37.1 z 94): Postępowe "uproszczenie" Mszy inspirowane przez Lutra
Św. Tomasz z Akwinu, O losach dusz po śmierci (15 z 27). Nasza pomoc dla zmarłych (4) Czy spełniając jakiś uczynek na rzecz zmarłych robimy coś dla siebie?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page

en_USEnglish
%d bloggers like this: