Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

„Woda egzorcyzmowana” lub błogosławieństwo wody z Rituale romanum

Aqua benedicta

Do specjalnego serwisu naszej „siostrzanej strony”, o której coraz rzadziej tutaj wspominamy z racji lepszych tematów, należy egzorcyzmowanie wody na odległość poprzez jej opiekuna duchowego. Co jakiś czas czytelnicy „siostrzanej strony” proszą o „wodę egzorcyzmowaną” w wiadomym sobie celu.  Zapytani, co o takiej działalności sądzimy, odpowiadamy, że Kościół i jego Tradycja sakramentaliów nie zna błogosławieństwa przedmiotów na odległość. Istnieje co prawda możliwość obejrzenia błogosławieństwa Urbi et Orbi papieża lub wysłuchania go w radiu, a otrzymuje się ten sam odpust, co będąc na miejscu, zatem przyjąć można, że błogosławieństwo także na odległość działa.

Czy jednak też wody?

Takiej praktyki nie ma, ale zawsze jest możliwy efekt placebo oraz jakaś śladowa skuteczność samego błogosławieństwa, na zasadzie Ecclesia supplet. Zdecydowanie radzimy jednak zabieranie wody święconej z kościoła, szczególnie stamtąd, gdzie odprawiana jest Msza Trydencka. „Woda egzorcyzmowana” tako taka nie istnieje, jednakże obrzęd poświęcenia wody święconej według Rituale romanum zawiera najpierw (1) egzorcyzm soli, a następnie (2) egzorcyzm wody. Kolejno (3) następuje zmieszanie soli z wodą oraz zasadnicze pobłogosławienie wody, która przez to staje się wodą święconą. Zatem „woda egzorcyzmowana” jest po prostu wodą święconą według Rituale romanum. Ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne zamieszczamy poniżej polski przekład tego błogosławieństwa, a następnie tekst łaciński w formie pdf.

Przepis sporządzenia wody święconej według Rituale Romanum

W niedziele lub kiedykolwiek, gdy jest to konieczne, przygotowawszy sól i czystą wodę należy poświęcić tę ostatnią w kościele lub w zakrystii. Kapłan przywdziawszy superpelliceum i fioletową stułę najpierw mówi:

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

Następnie zaczyna od razu (absolute) egzorcyzm soli.

Zaklinam cię, stworzenie soli, na Boga żywego, na Boga prawdziwego, na Boga  świętego, na Boga, który cię przez Elizeusza proroka nakazał wrzucić do wody, by  jej jałowość uzdrowiona została: byś stała się solę egzorcyzmowaną ku zbawieniu wiernych; i byś stała się dla wszystkich cię pożywających zdrowiem duszy i ciała; by uciekła i ustąpiła z miejsca, w którym rozsypana zostaniesz, wszelka ułuda czy nieprawość czy podstęp oszustwa diabelskiego i wszelki duch nieczysty zaklęty został przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. R. Amen.

Módlmy się

Modlitwa

Nieskończonej łaskawości Twojej, wszechmogący wieczny Boże, pokornie wzywamy, byś to stworzenie soli, którą udzieliłeś na użytek rodzaju ludzkiego,  pobłogosławić i uświęcić Twoją pobożnością raczył, by była ona wszystkim ją pożywającym zdrowiem umysłu i ciała; a cokolwiek z niej dotknięte lub rozsypane zostanie, niechaj pozbawione będzie wszelkiej nieczystości i wszelkiego ataku ducha nieprawości. Przez Pana [etc.]. R. Amen.

Egzorcyzm wody mówiony od razu:

Zaklinam cię, stworzenia wody, w imię Boga   Ojca wszechmogącego, i w imię Jezusa  Chrystusa Syna Jego Pana naszego i w mocy Ducha V Świętego: byś stała się wodą egzorcyzmowaną ku przepędzeniu wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a tegoż samego nieprzyjaciela byś wymazać i wyrwać z korzeniami wraz z jego aniołami odstępcami zechciała , przez moc tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa: który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. R. Amen.

Módlmy się:

Boże, który na zbawienie rodzaju ludzkiego największe sakramenty w substancji wód ustanowiłeś: bądź łaskawy wezwaniom naszym i żywiołowi temu, który przygotowany został wielorakimi obrzędami oczyszczającymi wlej moc twojego błogosławieństwa: by stworzenie Twoje, służące Twoim misteriom, do odstraszenia demonów i przepędzenia chorób otrzymało skuteczność boskiej łaski; by cokolwiek w domach lub w innych miejscach wiernych z tej wody pokropione zostanie, wolne było od wszelkiej nieczystości i uwolnione od tego, co szkodliwe: niechaj nie przebywa tam duch zarazy, ani aura zguby: niechaj odstąpią wszelkie zasadzki ukrytego wroga; a jeśli jest coś, co zazdrości albo nietykalności albo pokojowi mieszkańców, niechaj ucieknie przez pokropienie tą wodą: tak by zdrowie uzyskane poprzez wezwania świętego imienia Twego od wszelkich ataków uchroniona została. Przez Pana etc. R. Amen

W tym miejscu trzykrotnie wsypuje sól do wody na sposób znaku krzyża jednocześnie mówiąc:

Jednoczesne zmieszanie soli i wody niechaj dzieje się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. R. Amen

V. Pan z Wami

R. I z duchem twoim.

Módlmy się:

Boże, niezwyciężony sprawco cnoty i niepokonany Królu imperium i wiecznie wspaniały triumfatorze: który siły wrogiego panowania karcisz: który wściękłość krążącego nieprzyjaciela pokonujesz: który wrogie przeciwności potężnie przepędzasz: Ciebie, Panie, drżąc i pokornie prosząc, błagamy i prosimy: byś wejrzał łaskawie na to stworzenie soli i wody, byś je szczodrze oświecił i rosą Twojej pobożności uświęcił; by, tam, gdziekolwiek pokropiona zostanie, przez wezwanie świętego Imienia Twego, wszelka infestacja złego ducha ustała: by terror trującego węża precz przepędzony został: a obecność Ducha Świętego nam, miłosierdzia Twego proszącym, wszędzie udzielona została. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. R. Amen.

Jak widać obrzęd wykonania wody święconej naszpikowany jest egzorcyzmami, gdyż woda święcona ma służyć do przeganania złych mocy, a nie  do „przypominania nam naszego chrztu”, jak uczy posoborowie. Co ciekawe do soli i do wody, jako do stworzeń, którymi przecież są, według Rituale, się przemawia, gdyż jedno jest minerałem, a drugie żywiołem. Jak uczy przedstawiony niniejszym obrzęd, a co potwierdza błogosławienie medalika św. Benedykta, liturgia przemawia także do przemiotów nieożywionych oraz egzorcyzmuje względnie zaklina je. Piszący te słowa zmienił swojego spowiednika, po tym, jak tamtem mu powiedział, że medaliki św. Benedykta pierwszy i ostatni raz poświęci, ale żadnych przedmiotów się nie zaklina wględnie nie egzorcyzmuje. Jak widać nie jest to prawdą, bo przecież Rituale nie kłamie, a co ciekawe wspomniany ksiądz kształcony i święcony  był jeszcze przed Soborem, a reszta jego porad duchowych odpowiadała niestety jego niepełnej wiedzy teologicznej. Zatem za pomocą błogosławieństwa przekazuje się ww. przedmiotom, bo nie osobom, moc Bożą, która działa antydemonicznie. I nic dziwnego, że diabeł boi się wody święconej, skoro ta woda jest płynnym egzorcyzmem w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Posoborowe poświęcenie wody

Czy woda poświęcona w posoborowy sposób również działa jak egzorcyzm? Niestety nie, o czym świadczy obrzęd poświęcenia wody znaleziony tu.[1]

OBRZĘD POŚWIĘCENIA WODY I POKROPIENIA WIERNYCH

Obrzęd poświęcenia wody i pokropienia wiernych może się odbywać we wszystkich kościołach i kaplicach podczas każdej Mszy niedzielnej, choćby była odprawiana w sobotę wieczorem. Obrzęd ten zastępuje akt pokuty przewidziany na początku Mszy. Po pozdrowieniu wiernych kapłan stojąc przy krześle i mając przed sobą naczynie z wodą, która ma być poświęcona, zwrócony do ludu zachęca go do modlitwy słowami niżej podanymi lub podobnymi:

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy.

Po krótkiej ciszy celebrans, trzymając ręce złożone, mówi:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenie, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Albo:

Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw, Boże, w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Zamiast tej modlitwy, w Okresie Wielkanocnym można odmówić następującą:

Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia i pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Jeżeli miejscowe zwyczaje lub tradycja zalecają zachować przy po- święceniu wody obrzęd zmieszania jej z solą, kapłan błogosławi sól, mówiąc:

Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, w swojej ojcowskiej dobroci pobłogosław tę sól. Ty kazałeś prorokowi Elizeuszowi wrzucić sól do wody, aby oczyszczona woda mogła służyć życiu. Prosimy Cię, Panie, spraw, niech wszędzie tam, gdzie padną krople tej poświęconej wody, ustaną napaści szatana i niech nas zawsze strzeże obecność Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Kapłan wrzuca sól do wody, nic nie mówiąc.

Jak widać są to inne modlitwy i inny obrzęd. O ile przed Soborem lub Starym Rycie wodę święconą się sporządza, to w posoborowiu się ją jedynie święci i to opcjonalnie, gdyż są trzy możliwości. Nie ma obrzędu egzorcyzmowania soli, ani egzorcyzmowania wody ani konieczności ich mieszania. Szczególnie dowcipne i przewrotne jest stwierdzenie

„Jeżeli miejscowe zwyczaje lub tradycja zalecają zachować przy poświęceniu wody obrzęd zmieszania jej z solą”.

Jaki miejscowe tradycje? W Wieliczce lub w innej kopalni soli? Diabeł śmiał się w kułak i Bugnini też, gdy to sporządzali. Jest rzeczą oczywistą, że woda święcona poświęcona po nowego działa słabiej niż po staremu, bo zawiera inne składniki. Jeśli przyjmiemy, że sakramentalia, to jest błogosławieństwa, działają, to mniej lub inaczej działa mniej lub inaczej. Badając przedsoborowy obrzęd sporządzania wody święconej łatwo także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy egzorcyzmowanie wody święconej na odległość, praktykowane przez kapłana „siostrzanej strony” może być skuteczne.  Nie może być skuteczne lub jest takie w bardzo małym stopniu na zasadzie placebo, gdyż brak  w takim poświęceniu fizycznego zmieszania egzorcyzmowanej soli z egzorcyzmowaną wodą, o czym stanowi Rituale. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać prawdziwą wodę święconą według Rituale, to musiałby przesłać butelkę, karnister lub bukłak z wodą księdzu, który by fizycznie i na miejscu obrzędu sporządzenia wody święconej dokonał i tę wodę odesłał lub wodę wlał by sam, dosypawszy uprzednio własnej lub przesłanej soli. Wierny posiadając nawet sól egzorcyzmowaną z kapłańskiej usługi wysyłkowej, bo są i takie pomysły, patrz „siostrzana strona”, nie jest w stanie sporządzić samodzielnie wody święconej, bo nie jest kapłanem, chociaż może poświęconej soli używać.

A skąd wziąć prawdziwą wodę święconej?

Z tradycjonalistycznej kaplicy lub kościoła lub też przymusić własnego kapłana lub proboszcza do sporządzenia jej według Rituale, stosując przedstawione już tutaj środki nacisku. Zaleca się też obejrzenie cyklu Ojciec chrzestny I – III, którego bohaterowie są przecież katolikami, by dowiedzieć się jak wygląda „propozycja nie do odrzucenia”. Kościół Walczący.

Czy różnica działania jest wymierna?

Piszący te słowa, w okresie, gdy bywał jeszcze w kaplicy Bractwa, brał stamtąd wodę święconą i awantury były większe niż wtedy odkąd bierze wodę posoborową. Być może to efekt placebo, być może nie. Ponieważ ostatnio jeździ na Msze Trydenckie kanonicznie regularne, to wodę weźmie stamtąd, pokropi i poobserwuje. Najlepszym rozwiązaniem jest pokropienie osób opętanych i obserwowanie reakcji.

A poniżej obrzęd sporządzania Wody święconej z Rituale po łacinie. Wydrukować, z księdzem powalczyć, chodzi o dziecko, na pohybel demonom. Amen.

Woda święcona, sól, woda z egzorcyzmem

[1] Por. http://ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal-rzymski/czesci-stale/187-obrzed-poswiecenia-wody-i-pokropienia-wiernych

 

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: