Tomasz z Akwinu, Czy jeden anioł może oświecać anioła wyższego?

Ze względu na samą zasadę hierarchii i przyczynowości nigdy anioł niższy nie może oświecać anioła wyższego, ponieważ hierarchie duchowe znajdują się w niezmiennym porządku. Ponieważ ich działania nie są dla ludzi jawne, toteż Bóg nie odwraca porządku rzeczy, jak czyni to niekiedy w przypadku ciał widzialnych, kiedy niekiedy to co niższe, np. wizjonerzy z Fatimy, oświeca to, co wyższe.

Summ. theol. I,

q. 106

art. 3

Dokument10

 

Dokument11

Reklamy