Tomasz z Akwinu, Czy anioł wyższy oświeca niższego o wszystkim, co sam zna?

Aniołowie wyżsi co prawda wszystko przekazują, ale aniołowie niżsi wszystkiego nie rozumieją, więc spora część przekazywanej im wiedzy pozostaje nieznana. Zupełnie jak w szkole. Ponieważ bonum diffusivum sui – “dobro jest tym, co się udziela”, toteż w naturalny sposób ten, co dobro posiada, pragnie się nim dzielić. Niestety nie każdy jest w stanie je przyjąć na skutek niemożności własnej natury, co prowadzi do frustracji wszystkich uczących. Okazuje się, że w świecie anielskim nie jest inaczej, chociaż frustracji tam nie ma. Jeden przekazuje, drugi przyjmuje na swoim poziomie. Widać musi tak być.

Summ. theol. I,

q. 106

art. 4

Dokument12

 

Dokument7

 

Reklamy