Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (28). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

  12. 3. Jakie są cnoty tej osoby? Jaki był pod względem doskonałości ogólny jej poziom, czy to przed objawieniami, czy potem? Jeżeli przed objawieniami owa osoba była grzeszna, a…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (28). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (12). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Trzecie źródło błędu.

Poniższe uwagi o. Poulain SJ są prawdziwym ukojeniem każdej duszy szukającej porządku, prawdy i logiki, bo są aż tak oczywiste. Oczywiście, że człowiek, którym Bóg się naprawdę posługuje może domieszać…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (12). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Trzecie źródło błędu.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (9). Złudzenia, których strzec się należy.

  Poniższy tekst należałoby zrzucać w formie ulotek na wiernych spędów typu Wielka Pokuta, gdyż objawienia prywatne uchodzą  obecnie nie tylko w tych kręgach nie tylko za dogmat, ale za…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (9). Złudzenia, których strzec się należy.

Msza z Bratem Elia

Chociaż trudno w to uwierzyć, to piszący te słowa przeżył dzisiaj 12.05.2019 mszę o 7 rano w obecności domniemanego stygmatyka włoskiego Fra Elia. Jak to tego doszło? Do autora napisała…

Czytaj dalej Msza z Bratem Elia

H. Reed Armstrong, Wątpliwa inspiracja: wpływ de Lubaca i von Balthasara na myśl katolicką (2 z 2)

Kolejny odcinek jest w sumie przerażający, gdyż w innej perspektywy ukazuje to, co odkryliśmy sami. Wszystkiemu winna kabała, pochodząca wiadomo od kogo. No niestety takie fakty i stąd filosemityzm niestety…

Czytaj dalej H. Reed Armstrong, Wątpliwa inspiracja: wpływ de Lubaca i von Balthasara na myśl katolicką (2 z 2)

H. Reed Armstrong, Wątpliwa inspiracja: wpływ de Lubaca i von Balthasara na myśl katolicką (1 z 2)

 Po ciężkim i męczącym cyklu dotyczącym Faustyny odpoczywamy od pseudo-mistyki niejako "czynnie" zajmując się inną pseudo-mistyką, tym razem niby to naukowo-teologiczną, gdyż tym niestety jest myśl tzw. ojców Soboru. Artykuł…

Czytaj dalej H. Reed Armstrong, Wątpliwa inspiracja: wpływ de Lubaca i von Balthasara na myśl katolicką (1 z 2)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Skutki i znaki prawdziwych objawień a Faustyna (18 z 19)

Ad c.  Skutki objawień według Tanquereya W tym miejscu wracamy do kwestii skutków prawdziwych i fałszywych objawień ujętych przez ks. Tanquereya.[1] O ile prawdziwe objawienia wywołują najpierw przerażenie, a następnie…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Skutki i znaki prawdziwych objawień a Faustyna (18 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyna objawień: Dręczenia demoniczne (17 z 19)

IV. Czwarty rodzaj dręczeń: To bardzo silne pokusy, w których dusza uważa, że już po niej i że musi się poddać. Tego rodzaju pokus, które obszernie opisuje (Dz. 26, 77-78,…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyna objawień: Dręczenia demoniczne (17 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyna objawień: Złudzenia i dręczenia demoniczne (16 z 19)

Złudzenia, dręczenia i opętanie jako prawdziwa diagnoza Faustyna sama pisze, że przez dłuższy okres uznawana była za opętaną (Dz. 123), co jest odczuciem słusznym, gdyż Faustyna przejawia bardzo wiele cech…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyna objawień: Złudzenia i dręczenia demoniczne (16 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: II. Kryterium osoby wizjonera (14 z 19)

II. Życie, charakter i osobowość wizjonera. Odkąd w połowie XIX wieku powstała pseudonauka zwana psychologią za przyczyną Wilhelma Wundta (1832-1920), który uchodzi za twórcę psychologii eksperymentalnej, odtąd teologowie zwykli odsyłać…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: II. Kryterium osoby wizjonera (14 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Serce Jezusa a miłosierdzie Faustyny (12 z 19)

4. Obietnice Dzienniczka Faustyny są sprzeczne z wiarą i zdrowym rozsądkiem. Czytajmy obietnice Faustyny dalej: „Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki,…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Serce Jezusa a miłosierdzie Faustyny (12 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka. Obietnica (9 z 19)

  7. Pod koniec warto zająć się rzekomą „wielką obietnicą Faustyny”, która podzielona na kilka fragmentów brzmi następująco: „W pewnej chwili, gdy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka. Obietnica (9 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka (6 z 19)

Recenzja teologiczna treści Dzienniczka Faustyny Jak już podaliśmy powyżej dla zdyskredytowania czyichś objawień prywatnych wystarczy odnalezienie w nich jednego dogmatycznego błędu, by udowodnić, że są wbrew wierze (contra fidem). Jest…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka (6 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyny fałszywych objawień (5 z 19)

Przyczyny fałszywych objawień O ile przedstawione powyżej punkty ukazują, że można błądzić w dobrej wierze otrzymując rzeczywiście objawienia od Boga, to poniższe punkty, zebrane przez ojca Poulaina SJ ukazują przyczyny…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyny fałszywych objawień (5 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Dopuszczalne błędy w objawieniach (4 z 19)

Objawienia mogą zawierać błędy, ale nie błędy przeciwko wierze Ujmując przedstawioną powyżej kwestię bez podwójnej negacji rzec można, iż tam, gdzie Kościół czegoś precyzyjnie nie określił, można sobie dowolnie tworzyć…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Dopuszczalne błędy w objawieniach (4 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Kryteria badań objawień prywatnych (2 z 19)

Kryteria badania objawień prywatnych W niniejszym opracowaniu posługiwać się będziemy uznanymi kryteriami badania objawień prywatnych jakimi posługuje się teologia katolicka, którymi są: I. Zgodność treści objawień z nauką Kościoła. II.…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Kryteria badań objawień prywatnych (2 z 19)