Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (48). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iii)

25. Pierwszy zarzut. Jeśli objawienie pochodzi od Boga, obraża się Go, odrzucając Jego światło. To brak uszanowania. 26. Odpowiedź. Św. Filip Neri i św. Jan od Krzyża mówią przeciwnie, że…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (48). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iii)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (47). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (ii)

24. Czwarta reguła: W początkach przynajmniej trzeba delikatnie usiłować w miarę możności odsuwać objawienia i myśl swoją od nich odwracać (odnośnie wizji bez objawień, zob. n. 5). Mówię: delikatnie, bo…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (47). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (ii)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (46). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (i)

18. Jeśli chodzi o źródło owych objawień, była o tym mowa w rozdziale poprzednim. A oto inne praktyczne reguły postępowania: 19. Pierwsza reguła: Poddać wszystko pod sąd dobrego kierownika (zob.…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (46). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (i)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (43). § 1. Siedem reguł dla kierownika (ii)

7. Taką rezerwą kierował się Kościół przy ustanowieniu święta Bożego Ciała. Urban IV w osobnej bulli wymienia motywy tego kroku i dopiero pod koniec ogólnikowo i krótko wspomina objawienia, które…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (43). § 1. Siedem reguł dla kierownika (ii)

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (34). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

34. 3. Czy objawieniu nie towarzyszy coś przeciwnego przyzwoitości i dobrym obyczajom? We wszystkich Bożych wizjach zachowanie, gesty i słowa odpowiadają w pełni zasadom i poczuciu wstydliwości (20, 38). I…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (34). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

32. 1. Czy istnieje tekst objawienia bezwzględnie autentyczny? Czy nie uległy w nim poprawkom pewne wyrażenia jako niedokładne lub niejasne? Czy nie usunięto zeń całkiem pewnych ustępów? Byłoby to mniej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (31). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

  22. 6. Czy owa osoba przechodziła jakieś większe próby przed objawieniem, czy po nim, jak choroby, sprzeciwy, niepowodzenia w pewnych sprawach, leżących jej bardzo na sercu itp.? Życie świętych…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (31). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (30). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

17. 4. Jakie łaski nadzwyczajne zjednoczenia z Bogiem osoba ta, jak sądzi, otrzymała już poprzednio i jaki sąd o nich wydano? Jeżeli miała tylko wielkie uczucia miłości Bożej albo i…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (30). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (25). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Proces dowodowy.

6. Cały proces osądzania objawień i wizji zamyka się w tych trzech czynnościach, które będziemy rozpatrywać osobno: zebranie szczegółowych informacji o osobie, która miała otrzymać te łaski; zebranie dokładnych wiadomości…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (25). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Proces dowodowy.

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (61). Co poprzedza objawienie od Boga: zdanie się na wolę Bożą.

Duch Boży pobudza do czynu, co jest formą dzielenia się darami otrzymanymi od Boga. O ile przed nawróceniem głos Boży jawi się jako ostry, gdyż natura ludzka jest jeszcze mało…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (61). Co poprzedza objawienie od Boga: zdanie się na wolę Bożą.

Poulain SJ: Rozdział XXI. Objawienia i wizje (21). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Polityka.

  42. Te rożne przyczyny fałszerstw, jakie wymieniliśmy, występowały nieraz razem, dając początek różnym przepowiedniom politycznym. Było to zazwyczaj w czasie wielkich niepokojów politycznych czy religijnych, gdy umysły i wyobraźnie…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXI. Objawienia i wizje (21). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Polityka.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (11). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Drugi powód błędu.

  Oczywiście, że wszystkie wizje historyczne świętych, są jedynie wizjami subiektywnymi. Święty to widzi, nie fałszuje, nie zmyśla, ale jednemu chce Pan Bóg ukazać ten fragment nadprzyrodzonej rzeczywistości, innemu inny.…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (11). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Drugi powód błędu.

Święta Katarzyna z Genui (1447-1510) i trzeźwość mistyki

Ponieważ listopad jest okresem, w którym bardziej rozmyśla się nad rzeczywistością czyśćca, dlatego spełniając obietnicę daną w roku ubiegłym pragniemy niniejszym przedstawić Traktat o czyśccu św. Katarzyny z Genui, który…

Czytaj dalej Święta Katarzyna z Genui (1447-1510) i trzeźwość mistyki

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (10). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Pierwsza przyczyna błędu. Objawienie Boże może być fałszywie interpretowane.

  § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach [3]. 4. Niedokładne interpretacje objawień lub wizji. Nieznajomość…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (10). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Pierwsza przyczyna błędu. Objawienie Boże może być fałszywie interpretowane.

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (32). Do Boskich natchnień może przymieszać się błąd.

Kardynał Bona podaje tutaj w skrócie, co o. Poulain SJ ujmuje szerzej i bardziej systematycznie. Mianowicie prawdę, iż do prawdziwych objawień prywatnych, przez co rozumiemy wizje, lokucje lub natchnienia głównie…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (32). Do Boskich natchnień może przymieszać się błąd.

Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (2 z 3)

Przejdźmy do obalenia kolejnego mitu, który brzmi: Mit 2: Matka Boska objawia się głównie kobietom. I to nie jest prawdą, czego dowodzi tabelka sporządzona przez autorów omawianej książki.[1] Wiek Mężczyźni…

Czytaj dalej Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (2 z 3)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Skutki i znaki prawdziwych objawień a Faustyna (18 z 19)

Ad c.  Skutki objawień według Tanquereya W tym miejscu wracamy do kwestii skutków prawdziwych i fałszywych objawień ujętych przez ks. Tanquereya.[1] O ile prawdziwe objawienia wywołują najpierw przerażenie, a następnie…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Skutki i znaki prawdziwych objawień a Faustyna (18 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: II. Kryterium osoby wizjonera (14 z 19)

II. Życie, charakter i osobowość wizjonera. Odkąd w połowie XIX wieku powstała pseudonauka zwana psychologią za przyczyną Wilhelma Wundta (1832-1920), który uchodzi za twórcę psychologii eksperymentalnej, odtąd teologowie zwykli odsyłać…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: II. Kryterium osoby wizjonera (14 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka (6 z 19)

Recenzja teologiczna treści Dzienniczka Faustyny Jak już podaliśmy powyżej dla zdyskredytowania czyichś objawień prywatnych wystarczy odnalezienie w nich jednego dogmatycznego błędu, by udowodnić, że są wbrew wierze (contra fidem). Jest…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka (6 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyny fałszywych objawień (5 z 19)

Przyczyny fałszywych objawień O ile przedstawione powyżej punkty ukazują, że można błądzić w dobrej wierze otrzymując rzeczywiście objawienia od Boga, to poniższe punkty, zebrane przez ojca Poulaina SJ ukazują przyczyny…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyny fałszywych objawień (5 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Dopuszczalne błędy w objawieniach (4 z 19)

Objawienia mogą zawierać błędy, ale nie błędy przeciwko wierze Ujmując przedstawioną powyżej kwestię bez podwójnej negacji rzec można, iż tam, gdzie Kościół czegoś precyzyjnie nie określił, można sobie dowolnie tworzyć…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Dopuszczalne błędy w objawieniach (4 z 19)