Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (52). § 3. Kierownik ma łagodnie traktować osoby, które są przekonane, że mają objawienia

39. Św. Jan od Krzyża: Jeśli z takim naciskiem mówiliśmy o odsuwaniu objawień i wizji, nie znaczy to wcale, żeby ojcowie duchowni mieli z tego powodu okazywać duszom niechęć lub…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (52). § 3. Kierownik ma łagodnie traktować osoby, które są przekonane, że mają objawienia

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (50). Wypowiedzi mistrzów życia wewnętrznego

§ 1. Trzeba w miarę sił odsuwać objawienia, przynajmniej z początku 36. Św. Teresa: 1. W takich sprawach jest zawsze powód do obawy, dopóki człowiek się nie upewni, że one…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (50). Wypowiedzi mistrzów życia wewnętrznego

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (49). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iv)

32. Piąta reguła: Jeśli nam się zdaje, że jakieś zjawienie cielesne Chrystusa Pana lub świętych pochodzi od złego ducha, nie trzeba pozwolić sobie na znieważanie go i okazywanie mu wzgardy,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (49). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iv)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (48). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iii)

25. Pierwszy zarzut. Jeśli objawienie pochodzi od Boga, obraża się Go, odrzucając Jego światło. To brak uszanowania. 26. Odpowiedź. Św. Filip Neri i św. Jan od Krzyża mówią przeciwnie, że…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (48). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iii)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (47). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (ii)

24. Czwarta reguła: W początkach przynajmniej trzeba delikatnie usiłować w miarę możności odsuwać objawienia i myśl swoją od nich odwracać (odnośnie wizji bez objawień, zob. n. 5). Mówię: delikatnie, bo…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (47). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (ii)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (46). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (i)

18. Jeśli chodzi o źródło owych objawień, była o tym mowa w rozdziale poprzednim. A oto inne praktyczne reguły postępowania: 19. Pierwsza reguła: Poddać wszystko pod sąd dobrego kierownika (zob.…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (46). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (i)

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

48. 6. Jakich uczuć, pokoju czy też zamieszania, doświadcza osoba w czasie objawienia lub po nim? Św. Ignacy i św. Katarzyna Sieneńska (Dial., r. 71) przywiązują wielką wagę do tego…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

46. Wielu autorów powtarzało bez dyskusji zdanie dwóch pisarzy XVII wieku, że Bóg nigdy nie pozwala złemu duchowi przyjąć kształt baranka lub gołębia, ponieważ przedstawiają one symbolicznie Ducha Św. i…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (36). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

44. 5. Jeśli się zbada szczegółowo wszystkie okoliczności towarzyszące objawieniu, postawę osób, gesty, słowa itd. – czy uwidacznia się w nich ta powaga i godność, jakich wymaga Majestat Boży? Czy…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (36). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (32). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

26. Czy dana osoba zastosowała trzy środki konieczne dla uniknięcia iluzji: a) lęk przed oszukaniem, b) szczerość wobec kierownika, c) wyzucie się z pragnienia objawień? 27. a) Jasne jest przede…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (32). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (30). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

17. 4. Jakie łaski nadzwyczajne zjednoczenia z Bogiem osoba ta, jak sądzi, otrzymała już poprzednio i jaki sąd o nich wydano? Jeżeli miała tylko wielkie uczucia miłości Bożej albo i…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (30). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (18). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Trzecia przyczyna fałszu. Iluzja lub choroba pamięci.

39. Trzecia przyczyna fałszu to iluzja albo specjalna choroba pamięci, kiedy się komuś zdaje, że pamięta pewne fakty, jakie nigdy nie miały miejsca. Wydawałoby się, że ta iluzja jest niemożliwa,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (18). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Trzecia przyczyna fałszu. Iluzja lub choroba pamięci.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (16). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Pierwsza przyczyna. Kłamstwo.

  35. Można je tak ugrupować: udawanie — zbytnia żywność umysłu i wyobraźni — złudzenia pamięci rzekomo przechowującej zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca — podstępy złego ducha — wymysły…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (16). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Pierwsza przyczyna. Kłamstwo.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (15). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Piąta przyczyna błędu.

  33. Piąta przyczyna błędu. Wspomniałem wyżej o sekretarzach. Mogą oni i bez złej woli naruszyć sens tekstu. Dodają bowiem coś od siebie w doborze wyrażeń, a nawet z pewną…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (15). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Piąta przyczyna błędu.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (12). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Trzecie źródło błędu.

Poniższe uwagi o. Poulain SJ są prawdziwym ukojeniem każdej duszy szukającej porządku, prawdy i logiki, bo są aż tak oczywiste. Oczywiście, że człowiek, którym Bóg się naprawdę posługuje może domieszać…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (12). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Trzecie źródło błędu.