Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

32. 1. Czy istnieje tekst objawienia bezwzględnie autentyczny? Czy nie uległy w nim poprawkom pewne wyrażenia jako niedokładne lub niejasne? Czy nie usunięto zeń całkiem pewnych ustępów? Byłoby to mniej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (29). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

15. Przykład takich diabelskich podstępów mamy w żywocie bł. Jordana z Saksonii , drugiego generała dominikanów. Wędrując kiedyś przez Alpy wpada w gwałtowną gorączkę. Przeor, jego towarzysz, znający się na…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (29). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (28). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

  12. 3. Jakie są cnoty tej osoby? Jaki był pod względem doskonałości ogólny jej poziom, czy to przed objawieniami, czy potem? Jeżeli przed objawieniami owa osoba była grzeszna, a…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (28). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (12). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Trzecie źródło błędu.

Poniższe uwagi o. Poulain SJ są prawdziwym ukojeniem każdej duszy szukającej porządku, prawdy i logiki, bo są aż tak oczywiste. Oczywiście, że człowiek, którym Bóg się naprawdę posługuje może domieszać…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (12). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Trzecie źródło błędu.

Święta Katarzyna z Genui (1447-1510) i trzeźwość mistyki

Ponieważ listopad jest okresem, w którym bardziej rozmyśla się nad rzeczywistością czyśćca, dlatego spełniając obietnicę daną w roku ubiegłym pragniemy niniejszym przedstawić Traktat o czyśccu św. Katarzyny z Genui, który…

Czytaj dalej Święta Katarzyna z Genui (1447-1510) i trzeźwość mistyki

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (8). § 4. Dodatek źródłowy.

  Wielką zaletą książki o. Poulaina SJ są bezcenne dodatki źródłowe, które ilustrują omawiane kwestie. Nic dziwnego, że pisał swoje dzieło ponad 40 lat, gdyż trzeba się naprawdę sporo naczytać,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (8). § 4. Dodatek źródłowy.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (7). § 4. Różne zagadnienia.

Ojciec Poulain SJ w bardzo logiczny i analityczny sposób uściśla pewne kwestie przedstawione powyżej, zaznaczając wszakże, że niekiedy nie wie. Co za ulga. Dowiadujemy się odnośnie objawień prywatnych i stosowanej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (7). § 4. Różne zagadnienia.

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (32). Do Boskich natchnień może przymieszać się błąd.

Kardynał Bona podaje tutaj w skrócie, co o. Poulain SJ ujmuje szerzej i bardziej systematycznie. Mianowicie prawdę, iż do prawdziwych objawień prywatnych, przez co rozumiemy wizje, lokucje lub natchnienia głównie…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (32). Do Boskich natchnień może przymieszać się błąd.

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (31). Krótkotrwałość pociech pochodzących od Boga.

  Poniżej prawda, która także pozwala jasno oddzielić mistykę od pseudomistyki, a brzmi ona następująco: Pociechy pochodzące od Boga i samo zjednoczenie z Nim trwają niezwykle krótko. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (31). Krótkotrwałość pociech pochodzących od Boga.

O. Augustyn Poulain SJ, The Graces of Interior Prayer jako pdf

Zważając na toczone odstatnio dyskusję zamieszczamy niniejszym na blogu dzieło O. Augustyna Poulain SJ, The Graces of Interior Prayer, w języku angielskim, w formacie pdf. Niestety jest tego dużo, bo…

Czytaj dalej O. Augustyn Poulain SJ, The Graces of Interior Prayer jako pdf

Ks. Zygmunt Golian – Wstęp do wizji św. Katarzyny z Genui

Po wstępie własnym prezentujemy wstęp księdza Zygmunta Goliana, tłumacza i wydawcy traktatu, który jest jak najbardziej wart lektury. Tak pisali księża przepojeni przedsoborową żarliwością religijną, w której chodziło o wieczne…

Czytaj dalej Ks. Zygmunt Golian – Wstęp do wizji św. Katarzyny z Genui

Święta Katarzyna z Genui (1447-1510) i trzeźwość mistyki

Ponieważ listopad jest okresem, w którym bardziej rozmyśla się nad rzeczywistością czyścca, dlatego spełniając obietnicę daną w roku ubiegłym pragniemy niniejszym przedstawić Traktat o czyśccu św. Katarzyny z Genui, który…

Czytaj dalej Święta Katarzyna z Genui (1447-1510) i trzeźwość mistyki

Maria Kominek Ops: Medytacja (ale jaka?). (3) Basil Pennington

Kolejne ważne nazwisko w historii organizacji Contemplative Outreach to Basil Pennington (1931–2005). Trapista, autor wielu książek. Jego podstawowa praca na temat Modlitwy Głębi była opublikowana po raz pierwszy w 1980…

Czytaj dalej Maria Kominek Ops: Medytacja (ale jaka?). (3) Basil Pennington

Maria Kominek Ops: Medytacja (ale jaka?). (1) Thomas Merton

Medytacja (ale jaka?) Zaniepokoiło mnie wszystko, co dzieje się wokół przyjazdu ks. Carla Arico, wiceprzewodniczącego i współzałożyciela organizacji Contemplative Outreach. Wybrał się on do Polski celem propagowania tzw. modlitwy głębi.…

Czytaj dalej Maria Kominek Ops: Medytacja (ale jaka?). (1) Thomas Merton

Ks. dr. Albert Stöckl, Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem (5 z 6) Konsekwencje reformacji: anabaptyści i kwakrzy

Po dłuższej przerwy wracamy do przeglądu fałszywej mistyki czyli mistycyzmu ks. Stöckla. Publikujemy ten cykl po to, by wykazać, że większość ruchów posoborowych, a szczególnie ruch charyzmatyczny kieruje się tymi…

Czytaj dalej Ks. dr. Albert Stöckl, Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem (5 z 6) Konsekwencje reformacji: anabaptyści i kwakrzy