Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (52). § 3. Kierownik ma łagodnie traktować osoby, które są przekonane, że mają objawienia

39. Św. Jan od Krzyża: Jeśli z takim naciskiem mówiliśmy o odsuwaniu objawień i wizji, nie znaczy to wcale, żeby ojcowie duchowni mieli z tego powodu okazywać duszom niechęć lub…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (52). § 3. Kierownik ma łagodnie traktować osoby, które są przekonane, że mają objawienia

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (49). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iv)

32. Piąta reguła: Jeśli nam się zdaje, że jakieś zjawienie cielesne Chrystusa Pana lub świętych pochodzi od złego ducha, nie trzeba pozwolić sobie na znieważanie go i okazywanie mu wzgardy,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (49). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (iv)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (47). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (ii)

24. Czwarta reguła: W początkach przynajmniej trzeba delikatnie usiłować w miarę możności odsuwać objawienia i myśl swoją od nich odwracać (odnośnie wizji bez objawień, zob. n. 5). Mówię: delikatnie, bo…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (47). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (ii)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (44). § 1. Siedem reguł dla kierownika (iii)

12. Dla ukazania kontrastu z tą roztropnością św. Teresy i jej kierowników, przypomnijmy sobie, z jaką opłakania godną łatwością pani Guyon dawała wiarę swym objawieniom i swemu posłannictwu Bożemu oraz…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (44). § 1. Siedem reguł dla kierownika (iii)

Kard. Bona: „O rozpoznawaniu duchów”. Radzić się mądrzejszych (15)

O rozpoznawaniu duchów. Kard. Jan Bona Posiadanie kierownika duchowego jest konieczne, aby nie pobłądzić. Nie należy dowierzać własnym myślom i natchnieniom. Nasze poznanie jest nie tylko dlatego niedoskonałe, ponieważ jest…

Czytaj dalej Kard. Bona: „O rozpoznawaniu duchów”. Radzić się mądrzejszych (15)