Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (53). § 1. Ogólny rzut oka (i)

1. Z wyjątkiem pierwszej nocy św. Jana od Krzyża i pewnych rodzajów obsesji, żadna z prób, o których będę mówił, nie stanowi wyłącznej drogi ani dla osób, które przeżywają stany…

Czytaj dalej Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (53). § 1. Ogólny rzut oka (i)

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (8). § 4. Dodatek źródłowy.

  Wielką zaletą książki o. Poulaina SJ są bezcenne dodatki źródłowe, które ilustrują omawiane kwestie. Nic dziwnego, że pisał swoje dzieło ponad 40 lat, gdyż trzeba się naprawdę sporo naczytać,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (8). § 4. Dodatek źródłowy.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (7). § 4. Różne zagadnienia.

Ojciec Poulain SJ w bardzo logiczny i analityczny sposób uściśla pewne kwestie przedstawione powyżej, zaznaczając wszakże, że niekiedy nie wie. Co za ulga. Dowiadujemy się odnośnie objawień prywatnych i stosowanej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (7). § 4. Różne zagadnienia.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (4).§ 3. O wizjach wyobrażeniowych.

Wizje pochodzące od Boga dotyczą Boga samego, prawd wiary lub człowieczeństwa Chrystusa. Nie dotyczą zatem "iskry wychodzącej z Polski", "aniołów kręgów" lub kwestii naukowych. Takie to proste. Jak widać, zdaniem…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (4).§ 3. O wizjach wyobrażeniowych.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (2). § 1. Podział wizji. Przykłady z życia św. Teresy.

Niniejsze rozróżnienie dotyczy wizji, zatem tego, co podpada pod zmysł wzroku. I podobnie jak przy słowach, tj. lokucjach, rozróżnia się pomiędzy wizjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Im bardziej coś jest wewnętrzne…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (2). § 1. Podział wizji. Przykłady z życia św. Teresy.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (1). § 1. Podział lokucji.

  Niniejszym przechodzimy do realizacji już dawno planowanego projektu, mianowicie do publikacji tych fragmentów książki Augustyna Poulaina SJ "Łaski modlitwy", które dotyczą doświadczeń paranormalnych i nadprzyrodzonych. Podręcznik jest tak dobry,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (1). § 1. Podział lokucji.