Proprium missae – Zwiastowanie NMP – In Annuntiatione Beate Mariæ Virgine


Divinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 44:13, 15 et 16
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius adducántur tibi in lætítia et exsultatióne.

Ps 44:2.
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ps 44:13, 15 et 16
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius adducántur tibi in lætítia et exsultatióne.

Ps 44:13,15-16
Książęta ludu szukają Twych względów. Za Nią prowadzą do Króla dziewicę, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.

Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Ps 44:13,15-16
Książęta ludu szukają Twych względów. Za Nią prowadzą do Króla dziewicę, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.

GRADUALE
Ps 44:3 et 5.
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.
V. Propter veritátem et mansuetúdinem et iustítiam: et dedúcet te mirabíliter déxtera tua.
Ps 44:3,5
Wdzięk rozlał się na Twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił Cię na wieki.
V. W obronie wiary i sprawiedliwości niech cudów dokona Twoja prawica.

TRACTUS
Ps 44:11 et 12
Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam: quia concupívit Rex speciem tuam.
Ps 44:13 et 10
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: fíliæ regum in honóre tuo.
Ps 44:15-16
Adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius afferéntur tibi.
V. Adducántur in lætítia et exsultatióne: adducántur in templum Regis.
Ps 44:11-12
Posłuchaj, Córko, spójrz i nakłoń Twego ucha, bo Król pragnie Twojej piękności.
Ps 44:13,10
Książęta ludu szukają Twych względów, córki królewskie idą Ci naprzeciw.
Ps 44:15-16
Za Nią prowadzą do Króla dziewice, Jej druhny wiodą do Niego.
V. Prowadzą je z radością i weselem do pałacu Króla.

OFFERTORIUM
Luc 1:28 et 42
Ave, Maria, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.
Łk 1:28,42
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą: błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego.

COMMUNIO
Is 7:14
Ecce. Virgo concípiet et páriet fílium: et vocábitur nomen eius Emmánuel.
Iz 7:14
Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą imię Jego Emmanuel.
Reklamy

2 thoughts on “Proprium missae – Zwiastowanie NMP – In Annuntiatione Beate Mariæ Virgine

  1. Przepiękny jest ten fakt, że Tractus jest śpiewany na tę samą melodię co Tractus “Domine non secundum peccata nostra”. Cóż za głębia, gdybym tylko był w stanie ją wysłowić, bo to przecież materiał na długie rozważanie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.