Ogólne Warunki Świadczenia Usługi oraz jej Użytkowania

Poniższe ogólne Warunki Świadczenia Usługi i  jej Użytkowania mają zastosowanie we wszystkich stosunkach prawnych pomiędzy firmą Mavientura Projects e.K., właściciel: Dr. Klibengajtis, (następnie określaną jako Mavientura) i jej klientami, którzy nabywają usługi w ramach portalu internetowego / bloga „Tradycja i Wiara“ (określanego poniżej jako portal) w domenie www.wobronietradycjiiwiary.com.

§ 1 Uwagi ogólne/ Zakres obowiązywania

Poniższe ogólne Warunki Świadczenia Usługi mają zastosowanie we wszystkich stosunkach prawnych pomiędzy Mavientura i użytkownikami Bloga „Tradycja i Wiara“ w ramach domeny www.wobronietradycjiiwiary.com z chwilą zawarcia umowy w jej obowiązującej formie. Sprzeczne z niniejszą umową warunki handlowe nie stają się częścią składową tej umowy nawet w przypadku, gdy Mavientura nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu lub wiedząc o sprzeczności warunków handlowych świadczyła usługi na rzecz użytkownika. Umowa spisana została w języku polskim.

§ 2 Rejestracja i zawarcie umowy 

a) Rejestracja

 1. W celu całościowego / częściowego użytkowania portalu należy najpierw sporządzić konto użytkownika. W tym celu Mavientura zapyta o dane konieczne do wykonania usługi.
  • a. W przypadku prenumeraty automatycznej dane wprowadzane są przez samego użytkownika i potwierdzone kliknięciem na przycisk „Wykup/Subscribe”. Użytkownik otrzyma następnie e-mail potwierdzający z danymi koniecznymi do loginu. Dopiero wtedy, gdy użytkownik aktywuje link potwierdzający rejestracja zostaje zakończona, a konto użytkownika udostępnione. Hasło, które umożliwia użytkownikowi dostęp do jego strefy osobistej portalu należy traktować poufnie.
  • b. W przypadku prenumeraty manualnej dane przekazywane są administratorowi portalu, który po otrzymaniu należności za wykupiony okres subskrypcji wprowadza je w imieniu użytkownika. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail potwierdzający z danymi koniecznymi do loginu oraz z tymczasowym hasłem. Dopiero wtedy, gdy użytkownik aktywuje link potwierdzający rejestracja zostaje zakończona, a konto użytkownika udostępnione. Hasło tymczasowe wprowadzone przez administratora winno być zmienione przy pierwszym zalogowaniu się przez użytkownika. Wprowadzone hasło własnej, które umożliwia użytkownikowi dostęp do jego strefy osobistej portalu należy traktować poufnie.
 2. Konta użytkownika nie wolno udostępniać innym użytkownikom lub osobom trzecim pomijając opcję „Corporate Subscription“.
 3. Mavientura zastrzega sobie prawo do monitoringu adresów IP korzystających z danego konta, odłączania konta z powodu pogwałcenia warunków umowy oraz zaskarżenia użytkownika z powodu zaistniałych szkód finansowych i pogwałcenia umowy bez uprzedniego upomnienia.

b) Płatne konta 

Użytkownik po zapoznaniu się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usługi oraz z modelem subskrypcji potwierdza zawarcie umowy kliknięciem przycisku „Subscribe/Wykup” w przypadku prenumeraty automatycznej lub poprzez zgłoszenie swoich danych administratorowi w celu zawarcia prenumeraty manualnej.  Tym samym zawarta zostaje wiążąca i odpłatna umowa.

§ 3 Opis usługi

a) Uwagi ogólne

Mavientura udostępnia użytkownikom portal internetowy, na którym prezentowana jest tradycyjna teologia katolicka na poziomie popularno-naukowym i akademickim w ramach domeny www.wobronietradycjiiwiary.com. Poprzez rejestrację i wiążące zamówienie danej subskrypcji użytkownik otrzymuje dostęp do treści portalu, między innymi do wpisów, esejów i innych treści.

b) Subskrypcje

Oferowane są różne subskrypcje odznaczające się różnym zakresem treści, okresem subskrypcji oraz opcjami płatności. Przed zawarciem wiążącej umowy użytkownik otrzymuje informację na temat treści i dostępu do portalu. Dostęp ten jest częściowo zastrzeżony. Użytkownik otrzymuje także informacje na temat okresu obowiązywania danej subskrypcji.

c) Świadczenie usługi

Mavientura ma prawo do wykonania przedmiotu umowy lub jej części za pośrednictwem stron trzecich.

d) Uwarunkowania techniczne i dostępność usługi 

Użytkowanie portalu zakłada posiadanie kompatybilnych urządzeń i oprogramowania, jak i dostęp do internetu. Odpowiedzialność za ich posiadanie oraz za dostęp znajduje się w gestii użytkownika. Mavientura nie gwarantuje stałej dostępności usługi.

§ 4 Subskrypcje/ Odpłatność / Czas trwania / Przedłużenie

Użytkownik może wybrać jedną z kilku form subskrypcji. Każda subskrypcja odznacza się różnym zakresem treści, odpłatnością, czasem trwania oraz możliwością przedłużenia. Szczegóły poszczególnych subskrypcji, które podaje zakładka rejestracji są następujące:

1) Produkt 1 Subskrypcja cyfrowa automatyczna – Aktualna:

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu jedynie treści subskrypcji „Aktualna”, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu. Prawo dostępu nie obejmuje dostępu do „Naszego archiwum”.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 1 miesiąc od odpłatnej i wiążącej rejestracji.
 3. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 4. Uzgadnia się comiesięczną opłatę wysokości 19,90 złotych brutto płatne z góry.
 5. Po wygaśnięciu minimalnego okresu trwania umowy jest czas trwania przedłuża się o kolejny miesiąc.
 6. Od umowy odstąpić można w każdej chwili po pierwszym rozliczeniu miesięcznym.

2) Produkt 2 Subskrypcja cyfrowa automatyczna – Ogólna:

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu do treści subskrypcji „Ogólna”, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu oraz do treści „Naszego archiwum”.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 1 miesiąc od odpłatnej i wiążącej rejestracji.
 3. Ze względu na oferowane treści cyfrowe użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16)
 4. Uzgadnia się comiesięczną opłatę wysokości 29,90 złotych brutto płatne z góry.
 5. Po wygaśnięciu minimalnego okresu trwania umowy jest czas trwania przedłuża się o kolejny miesiąc.
 6. Od umowy odstąpić można w każdej chwili po pierwszym rozliczeniu miesięcznym.

3) Produkt 3 Subskrypcja cyfrowa automatyczna – Próbna:

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu do treści subskrypcji „Próbna”, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu oraz do treści „Naszego archiwum”.
 2. Czas trwania subskrypcji wynosi 14 dni od odpłatnej i wiążącej rejestracji.
 3. Ze względu na oferowane treści cyfrowe użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16)
 4. Uzgadnia się opłatę za 14 dni wysokości 24,90 złotych brutto płatne jednorazowo z góry.
 5. Po wygaśnięciu minimalnego okresu trwania umowy prenumerata samoistnie wygasa, a dostęp do bloga kończy się.

4) Produkt 4 Subskrypcja cyfrowa manualna – Aktualna 3 miesiące

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu jedynie treści subskrypcji „Aktualna 3 miesiące”, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu. Prawo dostępu nie obejmuje dostępu do „Naszego archiwum”.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 3 miesiące od odpłatnej i wiążącej rejestracji przez administratora.
 3. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zapoznaje się z następującym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 4. Uzgadnia się opłatę  trzymiesięczną wysokości 60 złotych brutto płatną z góry przelewem na konto.
 5. Po wygaśnięciu okresu trwania umowy prenumerata samoistnie wygasa, a dostęp do bloga kończy się.

5) Produkt 5 Subskrypcja cyfrowa manualna – Ogólna 3 miesiące

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu jedynie treści subskrypcji „Ogólna 3 miesiące”, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu oraz do treści „Naszego archiwum”.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 3 miesiące od odpłatnej i wiążącej rejestracji przez administratora.
 3. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zapoznaje się z następującym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 4. Uzgadnia się opłatę  trzymiesięczną wysokości 90 złotych brutto płatną z góry przelewem na konto.
 5. Po wygaśnięciu okresu trwania umowy prenumerata samoistnie wygasa, a dostęp do bloga kończy się.

6) Produkt 6 Subskrypcja cyfrowa manualna – Aktualna 6 miesięcy

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu jedynie treści subskrypcji „Aktualna 6 miesięcy”, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu. Prawo dostępu nie obejmuje dostępu do „Naszego archiwum”.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 6 miesiące od odpłatnej i wiążącej rejestracji przez administratora.
 3. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zapoznaje się z następującym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 4. Uzgadnia się opłatę  półroczną wysokości 120 złotych brutto płatną z góry przelewem na konto.
 5. Po wygaśnięciu okresu trwania umowy prenumerata samoistnie wygasa, a dostęp do bloga kończy się.

7) Produkt 7 Subskrypcja cyfrowa manualna – Ogólna 6 miesięcy

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu jedynie treści subskrypcji „Ogólna 6 miesięcy”, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu oraz do treści „Naszego archiwum”.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 6 miesiące od odpłatnej i wiążącej rejestracji przez administratora.
 3. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zapoznaje się z następującym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 4. Uzgadnia się opłatę  półroczną wysokości 180 złotych brutto płatną z góry przelewem na konto.
 5. Po wygaśnięciu okresu trwania umowy prenumerata samoistnie wygasa, a dostęp do bloga kończy się.

§ 5 Formy płatności

Użytkownik podczas procesu rejestracji automatycznej decyduje, czy płaci za pomocą karty kredytowej czy poprzez Paypal. Zastosowanie mają warunki i przepisy danych dostawców usług płatniczych. Przy braku całościowej wpłaty w terminie użytkownik nie ma prawa do użytkowania portalu. O terminie płatności decyduje zawarta subskrypcja, patrz § 6 niniejszych Warunków Ogólnych.

Użytkownik podczas procesu rejestracji manualnej przez administratora płaci przelewem z góry na konto. Przy braku całościowej wpłaty w terminie użytkownik nie ma prawa do użytkowania portalu. O terminie płatności decyduje zawarta subskrypcja, patrz § 6 niniejszych Warunków Ogólnych.

§ 6 Odpowiedzialność Użytkownika / Wymówienie umowy przez Mavientura

a) Treści użytkownika

Jedyną osobą odpowiedzialną za materiały wstawione i opublikowane na portalu jest sam dany użytkownik. Użytkownik zobowiązuje się nie wstawiać żadnych danych, których treści stanowią pogwałcenie praw osób trzecich lub łamią obowiązujące prawo. Użytkownik może wstawiać tylko te treści, do których prawa posiada lub ma skuteczne zezwolenie na publikowanie ich. Użytkownik zobowiązany jest do skasowania lub modyfikacji treści, jeśli nie odpowiadają one podanym powyżej ustaleniom. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych przez Mavientura jedynie w ramach prawnych ustalonych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy i Użytkowania. Użytkownikowi zabrania się wstawiania obrazów lub treści, których przechowywanie, publikacja lub użytkowanie stanowi naruszenie prawa karnego, praw autorskich, prawa znaków towarowych oraz / lub innych praw znakowania lub oznaczania, ochrony małoletnich lub ochrony praw osobistych lub / oraz sfery prywatnej oraz / lub godzi w dobre obyczaje.

b) Wyłączenie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia Mavienturę od wszelkich roszczeń, które mogą zostać zgłoszone Mavienturę przez osoby trzecie z powodu pogwałcenia zobowiązań wymienionych w § 6 przez użytkownika. Obejmuje to także zwrot kosztów koniecznego zastępstwa prawnego.

c) Blokada portalu przy podejrzeniu o nadużycie 

Przy uzasadnionym podejrzeniu o nadużycie Mavientura ma prawo do tymczasowego zablokowania dostępu do portalu oraz do zawieszenia informacji o ofertach aż do wyjaśnienia kwestii.

d) Dane profilu użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany przedstawiania aktualnych danych danych w swoim profilu jak i do  aktualizacji ich oraz do natychmiastowego powiadomienia Mavientury w przypadku nadużycia jego profilu.

§ 7 Odpowiedzialność

a) Zwolnienie od odpowiedzialności

Mavientura oraz jej przedstawiciele prawni i inni przedstawiciele odpowiadają za winę umyślną oraz za rażące niedbalstwo. O ile dotyczy to istotnych zobowiązań umowy (zatem tych zobowiązań, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy) Mavientura odpowiada także za zwykłe niedbalstwo. Odpowiedzialność ograniczona jest do przewidywalnych, typowych dla umowy oraz bezpośrednich przeciętnych szkód. Także w przypadku rażącego przewinienia przeciwko nieistotnym zobowiązaniom umowy Mavientura odpowiada jedynie do wysokości przewidywalnych, typowych dla umowy i bezpośrednich przeciętnych szkód.

b) Warunek odpowiedzialności

Wyżej wymienione zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia. Także przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe zostają wyjęte z powyższego zwolnienia od odpowiedzialności.

(Warunki odstąpienia od umowy znajdziesz tu)

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.

Sporządzono: 12.11.2019