Tradycja i Wiara

Proprium missae – Wielki Piątek – Feria Sexta in Parasceve

Posłuchaj
Oceń post

Divinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

RESPONSORIUM 1
Domine, audivi auditum tuum, et timui: consideravi opera tua, et expavi.
V. In medio duorum animalium innotesceris: dum appropinquaverint anni cognosceris: dum advenerit, tempus, ostenderis.
V. In eo, dum conturbata fuerit anima mea: in ira, misericordiae memor eris.
V. Deus a Libano veniet, et Sanctus de monte umbroso, et condenso.
V. Operuit coelos maiestas eius: et laudis eius plena est terra.
Panie, słyszałem zapowiedź Twoją i uląkłem się: ujrzałem w duchu dzieła Twoje i zadrżałem.
V. Między dwoma zwierzętami ukażesz się, gdy przyjdą lata, dasz się poznać, gdy nadejdzie pora, objawisz się.
V. Wówczas gdy dusza moja będzie się trwożyć, Ty w gniewie pomnij na swe miłosierdzie.
V. Bóg z Libanu przyjdzie i Święty z góry pokrytej cieniem i mrokiem.
V. Majestat Jego okrył niebiosa i chwały Jego pełna jest ziemia.

RESPONSORIUM 2
Eripe me, Domine, ab homine malo: a viro iniquo libera me.
V. Qui cogitaverunt malitias in corde: tota die constituebant praelia.
V. Acuerunt linguas suas sicut serpentis: venenum aspidum sub labiis eorum.
V. Custodi me, Domine, de manu peccatoris: et ab hominibus iniquis libera me.
V. Qui cogitaverunt supplantare gressus meos: absconderunt superbi laqueum mihi.
V. Et funes extenderunt in laqueum pedibus meis, iuxta iter scandalum posuerunt mihi.
V. Dixi Domino, Deus meus es tu: exaudi, Domine, vocem orationis meae.
V. Domine, Domine virtus salutis meae obumbra caput meum in die belli.
V. Ne tradas me a desiderio meo peccatori: cogitaverunt adversus me: ne derelinquas me, ne unquam exaltentur.
V. Caput circuitus eorum: labor labiorum ipsorum operiet eos.
V. Verumtamen iusti confitebuntur nomini tuo: et habitabunt recti cum vultu tuo.
Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od gwałtownika mnie ustrzeż.
V. Od tych, co w sercu knują złe zamiary i dnia każdego wywołują spory.
V. Jak wąż języki swe ostrzą, a jad żmijowy pod ich wargami.
V. Zachowaj mnie, Panie, od rąk grzesznika, strzeż mnie od ludzi okrutnych;
V. Co chcą poderwać me stopy; dumni sidło na mnie zastawiają.
V. Jak sieć rozciągają powrozy, pułapki na mnie kładą przy drodze.
V. Mówię do Pana: Tyś jest Bogiem moim, usłysz, o Panie, głos mego błagania.
V. Panie Boże, potężna ma pomocy! w dniu walki głowę mą osłaniasz.
V. Nie dopuść, Panie, pragnień niegodziwca, zamiarów jego nie spełniaj!
V. Podnosza głowę, którzy wokół mnie stoją, niech złość własnych warg ich przywali:
V. Zaiste sprawiedliwi będą sławić Twe imię przed Twym obliczem będą mieszkać prawi.

ACCLAMATIO
V. Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.
R. Venite, adoremus.
V. Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.
R. Venite, adoremus.
V. Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.
R. Venite, adoremus.
V. Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata.
R. Pójdźmy, pokłońmy się.
V. Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata.
R. Pójdźmy, pokłońmy się.
V. Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata.
R. Pójdźmy, pokłońmy się.

IMPROPERIA 1
V. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? Responde mihi. V. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi.

IMPROPERIA 2
V. Quia eduxi te de terra Aegypti, parasti crucem Salvatori tuo. V. Czyż dlatego, żem cię wyprowadził z ziemi egipskiej, zgotowałeś krzyż Zbawcy swemu.

TRISAGION
R. Agios o Theos!
R. Sanctus Deus!
R. Agios ischyros!
R. Sanctus fortis!
R. Agios athanatos, eleison imas.
R. Sanctus immortalis, miserere nobis.
R. Święty Boże!
R. Święty Boże!
R. Święty mocny!
R. Święty mocny!
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

IMPROPERIA 3
V. Quia eduxi te per desertum quadraginta annis, et manna cibavi te, et introduxi te in terram satis bonam: parasti Crucem Salvatori tuo.

R. Agios o Theos!
R. Sanctus Deus!
R. Agios ischyros!
R. Sanctus fortis!
R. Agios athanatos, eleison imas.
R. Sanctus immortalis, miserere nobis.

V. Czyż dlatego, że cię na pustyni przez czterdzieści lat prowadziłem, nakarmiłem manną i wprowadziłem do ziemi doskonałej, przygotowałeś krzyż Zbawcy swemu.
R. Święty Boże!
R. Święty Boże!
R. Święty mocny!
R. Święty mocny!
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

IMPROPERIA 4
V. Quid ultra debui facere tibi, et non feci?

Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam: et tu facta es mihi nimis amara: aceto namque sitim meam potasti: et lancea perforasti latus Salvatori tuo.

R. Agios o Theos!
R. Sanctus Deus!
R. Agios ischyros!
R. Sanctus fortis!
R. Agios athanatos, eleison imas.
R. Sanctus immortalis, miserere nobis.

V. Co więcej uczynić mogłem dla ciebie, a nie uczyniłem? Zasadziłem cię jako najpiękniejszą z winnic moich, a ty bardzo gorzkim mi się stałeś; bo gdym był spragniony, octem mnie napoiłeś i włócznią przebodłeś bok Zbawcy swemu.
R. Święty Boże!
R. Święty Boże!
R. Święty mocny!
R. Święty mocny!
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

IMPROPERIA 5
V. Ego propter te flagellavi Aegyptum cum primogenitus suis: et tu me flagellatum tradidisti.
R. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? Responde mihi.
V. Ego eduxi te de Aegypto, demerso Pharaone in Mare Rubrum: et tu me tradidisti principibus sacerdotum.
R. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? Responde mihi.
V. Z miłości do ciebie karałem Egipt z pierworodnymi jego, a ty mnie po ubiczowaniu na śmierć wydałeś.
R. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi.
V. Wyprowadziłem cię z Egiptu i zatopiłem Faraona w Morzu Czerwonym, a ty wydałeś mnie książętom kapłanów.
R. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi.

ANTIPHONA 1
Ant. Crucem tuam * adoramus, Domine: et sanctam resurrectionem tuam laudamus, et glorificamus: ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo.
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis. Illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.Ant. Crucem tuam * adoramus, Domine: et sanctam resurrectionem tuam laudamus, et glorificamus: ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo.
Ant. Wielbimy Krzyż Twój, Panie: chwalimy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie: przez to drzewo bowiem przyszła radość na cały świat.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi: niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami.Ant. Wielbimy Krzyż Twój, Panie: chwalimy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie: przez to drzewo bowiem przyszła radość na cały świat.

HYMNUS
Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine, * Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Pange, lingua, gloriosi,
Lauream certaminis,
Et super Crucis trophaeo
Dic triumphum nobilem:
Qualiter Redemptor orbis
Immolatus vicerit.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

De parentis protoplasti
Fraude Factor condolens,
Quando pomi noxialis
In necem morsu ruit:
Ipse lignum tunc notavit.
Damna ligni ut solveret.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Hoc opus nostrae salutis
Ordo depoposcerat:
Multiformis proditoris
Ars ut artem falleret:
Et medelam ferret inde,
Hostes unde laeserat.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Quando venit ergo sacri
Plenitudo temporis,
Missus est ab arce Patris
Natus, orbis Conditor:
Atque ventre virginali
Carne amictus prodiit.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Vagit infans inter arcta
Conditus praesepia:
Membra pannis involuta
Virgo Mater alligat:
Et Dei manus, pedesque
Stricta cingit fascia.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Lustra sex qui iam peregit,
Tempus implens corporis,
Sponte libera Redemptor
Passioni deditus,
Agnus in Crucis levatur
Immolandus stipite.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Felle potus ecce languet:
Spina, clavi, lancea,
Mite corpus perforarunt,
Unda manat, et cruor:
Terra, pontus, astra, mundus.
Quo lavantur flumine!

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Flecte ramos, arbor alta,
Tensa lax viscera,
Et rigor lentescat ille,
Quem dedit nativitas:
Et superni membra Regis
Tende miti stipite.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Sola digna tu fuisti
Ferre mundi victimam:
Atque portum praeparare
Arca mundo naufrago:
Quam sacer cruor perunxit,
Fusus Agni corpore.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Sempiterna sit beatae
Trinitate gloria:
Aequa Patri, Filioque;
Par decus Paraclito:
Unus Trinique nomen
Laudet universitas.
Amen.
Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat. * Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Niechaj język nasz wysławia krwawy i zacięty bój.
Niechaj wielki znak triumfu szlachetnego: święty Krzyż:
Jak w ofierze Zbawca świata, przez śmierć swoją przemógł śmierć.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Jako Stwórca się zlitował widząc Pierwszych Ludzi grzech.
Śmiercionośny owoc jedli i wnet przyszła na nich śmierć.
Sam już wtedy postanowił szkodę drzewa, Drzewem znieść.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Tego bowiem plan wymagał, którym zbawił ludzki ród.
By przemyślnym rad sposobem wywieść w pole zdrajcy spryt.
I to samo zrobić lekiem, co dla zguby użył wróg.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.
Gdy więc już z wyroków niebios dojrzał w pełni święty czas;
Pan, Stworzyciel rzeczy, zstąpił z domu Ojca na ten świat.
I w dziewiczym łonie przybrał Ciało ludzkie, Boży Syn.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Kwili cicho słabe Dziecię położone w twardy żłób.
Matka i Dziewica członku pieluszkami tuli Mu.
I przewija ciasno płótnem rączki, ciało aż do stóp.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Żył na ziemi w ciele Swoim jeszcze trzy dziesiątki lat.
Na świat przyszedł z wolnej woli, aby męką zbawić nas.
Na wysoki Krzyż ofiary, jak Baranek, dał się wznieść.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Mdleje, żółcią napojony, ciało święte pełne ran.
Ciernie, gwoździe, włócznię wbito; z boku spływa woda, krew.
Te potoki zdolne obmyć ziemię, morze, niebo, świat.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Drzewo wielkie, skłoń konary, zwolnij prężne włókna twe.
A szorstkość swą przyrodzoną teraz już na czułość zmień.
By na tobie miękko rozpiął członki swe Najwyższy Król.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Tyś jedyne godne było dźwigać światu okup win.
Arką jesteś dla rozbitków, zanim wieczny znajdą port.
Drzewo zewsząd poświęcone przez Baranka boską krew.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Niech przyjmie szczęśliwa Trójca wiekuistej chwały hymn:
Ojciec, Syn i Duch Najświętszy w równej mierze godzien czci,
Imię Trójcy i Jedności niechaj wielbi cały świat.
Amen.
Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

ANTIPHONA 2
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per Crucem tuam redemisti mundum. Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż swój odkupił świat.

ANTIPHONA 3
Per lignum servi facti sumus, et per sanctam Crucem liberati sumus: fructus arboris seduxit nos, Filius Dei redemit nos. Przez drzewo poszliśmy w niewolę, i przez Krzyż zostaliśmy oswobodzeni: owoc z drzewa nas uwiódł, a Syn Boży nas odkupił.

ANTIPHONA 4
Salvator mundi, salva nos: qui per Crucem et Sanguinem tuum redemisti nos, auxiliare nobis, te deprecamur, Deus noster. Zbawicielu świata, ocal nas! Ty przez Krzyż i Krew swoją odkupiłeś nas, wspomóż nas, prosimy Cię, Boże nasz.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Alfons Liguori, Przewodnik spowiednika (50). Rachunki sumienia (ii) Księża - słuchanie spowiedzi
Nieoczekiwana diagnoza raka lub prośba o modlitwę
Bruno Devos, Byłem w Opus Dei, (8 z 13). Wypaczenie apostolstwa
Modlitwa przed jedzeniem - krótka
Ks. Edward Skotnicki: Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: