Tradycja i Wiara

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (68). § 6. Opętanie diabelskie (I)

Oprócz zwykłych rodzajów prób Szatan może się posłużyć również bezpośrednimi atakami, takimi jak opętanie i osaczenie. Jak się okazuje, pierwsze z nich służy najczęściej jako kara za grzech, zaś osaczenie jest zsyłane na osoby gorliwe, żeby miały one szanse na oczyszczenie się już na ziemi oraz zdobycie większej ilości zasług. Zatem jeśli spotykają nas zewnętrzne ataki powinniśmy się cieszyć, ponieważ możemy skrócić swój czas jaki spędzimy w czyśćcu oraz zdobyć cnoty cierpliwości i pokory.
Posłuchaj
Oceń post

59. W próbach, o których mówiliśmy dotąd, także szatan odgrywa nieraz poważną rolę. Kryje się on jednak z tym działaniem. Zdolny jednak jest i do straszliwych, otwartych napaści, jakimi są opętanie i osaczenie (possessio i obsessio).

Rytuał rzymski nie robi różnicy między tymi dwoma wyrazami. Podobnie i św. Alfons Liguori w swojej Praxis confessarii (n. 116 i nn). Mimo to wielu teologów wprowadza takie rozróżnienie. Nie są oni całkiem jednomyślni w opisywaniu tej różnicy, godzą się wszakże z tym, że napaści złego ducha są dwojakiego rodzaju i że te dwie kategorie wykazują znaczne różnice.

60. Definicja. Mówimy, że jakaś osoba jest w sensie dosłownym opętana przez złego ducha, jeśli ten w pewnych chwilach pozbawia ją świadomości i w ciele jej odgrywa rolę duszy. Posługuje się, przynajmniej pozornie, jej oczyma do widzenia, jej słuchem do odbierania dźwięków, jej ustami do mówienia czy to do otoczenia, czy do współtowarzyszy. On cierpi, jeśli skóry dotknie jakiś przedmiot święty, który go niejako parzy. Jednym słowem wygląda, jakby się wcielił. Mówimy, że jakaś osoba jest osaczona, kiedy szatan, nie odbierając jej świadomości, dręczy ją tak, że można działanie jego doświadczalnie stwierdzić, np. gdy ją bije.

Wyraz obsesja, który oddaliśmy polskim słowem ”osaczenie”, oznacza w łacińskim języku oblężenie warownego miejsca. W posesji, czyli opętaniu, warownia jest niejako zdobyta, z tym jednak zastrzeżeniem, że do samej cytadeli oblegający wejść nie może, a w naszym wypadku szatan do ważnej części duszy, rozumu i woli – bez zgody tej ostatniej.

Inaczej ma się rzecz z ciałem i wyobraźnią.

61. Mówi się nieraz dla scharakteryzowania obu stanów, że u opętanych szatan działa na ich ciało od wewnątrz, u osaczonych zaś od zewnątrz. Ten skrótowy sposób mówienia jest bardzo dobry, byleby dano tym wyrazom właściwe znaczenie. Ci, którzy sądzą, że są one jasne same w sobie, pokazują, że mają błędne pojęcie o istocie aniołów. Sądzą, że zajmują oni miejsce w przestrzeni, jak rzeczy materialne. Przedstawiają ich sobie jak powietrze, które może być w płucach, i na zewnątrz. Rzecz ma się inaczej. Duch anielski nie zależy od przestrzeni (zob. św. Tomasz, I, 52, 1). Tylko działanie ducha na materię jest zlokalizowane. Dlatego, ściśle mówiąc, trzeba by się zawsze wyrażać, że jest on w ciele ludzkim o tyle, o ile na nie działa.

Dlatego to w moim określeniu odróżniłem opętanie od osaczenia biorąc za podstawę sposób działania, który jest rzeczywiście różny, a nie miejsce, w jakim zły duch działa, bo byłby to tylko przenośny sposób mówienia.

62. Kto podlega tym próbom? Poważni pisarze sądzą, że opętanie w sensie ścisłym nie zdarza się u dusz starających się prawdziwie o nabycie doskonałości, chyba tylko przelotnie i w bardzo rzadkich wypadkach [15]. Scaramelli, Schram i inni uważają to za rzecz doświadczalnie stwierdzoną. Tłumaczą fakt tym, że Bóg dopuszcza udręki szatańskie tylko po to, żeby dać duszom sposobność do zasługi. Do tego potrzebne jest używanie rozumu i woli, u opętanych zaś to używanie jest zmniejszone lub zawieszone. Jest więc rzeczą konieczną, żeby to osłabienie władz albo wcale nie miało miejsca, albo, gdyby miało się zdarzać, to rzadko i tylko przez czas krótki. To rozumowanie nie ma mocy bardzo przekonywującej, choćby bowiem trudno było zasługiwać w czasie samego kryzysu, można zbierać obfite zasługi i przed nim, i po nim.

O. Maynard, cytując dawnego autora (Viguier OP), dochodzi do podobnego wniosku:

”Jest czymś nadzwyczaj rzadkim, aby opętanie pojawiało się u dusz powołanych do kontemplacji i bliskiego zjednoczenia z Bogiem; jest raczej karą niż oczyszczającą próbą” (t. II, n. 139).

Przeciwnie osaczenie – bywa ono często udziałem dusz gorliwych.

[15] Scaramelli mówi jeszcze:

”Moim zdaniem, szatan nie może nigdy zdobyć takiej mocy nad jakimś człowiekiem, żeby dowolnie poruszał jego duszą i ciałem albo krępował jego członki. Jeśliby się to działo, i to często, musiałby tu sam członek współdziałać zgodą wewnętrzna albo i czynem” (tr. 3, n. 186).

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Alfons Liguori, Przewodnik spowiednika (50). Rachunki sumienia (ii) Księża - słuchanie spowiedzi
Nieoczekiwana diagnoza raka lub prośba o modlitwę
Bruno Devos, Byłem w Opus Dei, (8 z 13). Wypaczenie apostolstwa
Modlitwa przed jedzeniem - krótka
Ks. Edward Skotnicki: Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach. (5 z 5). Czy pokonany diabeł przestaje innych napastować?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: