Tradycja i Wiara

Kieran Tapsell, Prawo kanoniczne na temat seksualnego wykorzystywania dzieci na przestrzeni wieków. (6 z 10). Zmiany w XX wieku.

Informacje podane przez Tapsella na temat niejako ustawowej niekaralności duchownych za pospolite przestępstwa są tak gorszące, że każdemu wiernemu nóż otwiera się w kieszeni.
Posłuchaj
Oceń post

Crimen Sollicitationis 1922

Pięć lat później, w 1922 r., Pius XI wydał tajną instrukcję Crimen Sollicitationis [solicytacja to nakłanianie penitenta do seksu przez spowiednika w konfesjonale lub w trakcie spowiedzi]. Na pierwszej stronie dokumentu widnieją słowa: „Należy przechowywać w tajnym archiwum Kurii do użytku wewnętrznego. Nie jest przeznaczone do publikacji lub uzupełnienia komentarzami”. „Kuria”, o której mowa w tej pozycji, to urząd centralny diecezji biskupiej pod opieką kanclerza, który jako jedyny miał klucz.[1] Nikt nie mógł mieć dostępu do tego sejfu [z tajną instrukcją] bez zgody biskupa, wikariusza generalnego lub kanclerza.[2] Dowody tych zbrodni [solicytacji] miały być spalone po śmierci kapłana lub po dziesięciu latach, z zachowaniem jedynie krótkiego podsumowania faktów i dekretu.[3] 

Wymóg wydalenia ze stanu kapłańskiego „w poważniejszych wypadkach” został przestrzegany tylko tam, gdzie nie istniała możliwość zreformowania danego kapłana.[4] Informacje nabyte o duchownych dopuszczających się seksualnego wykorzystywania dzieci, homoseksualizmu i zoofilii, nabyte podczas wewnętrznego śledztwa i procesu kościelnego zostały poddane „tajemnicy Świętego Oficjum”, to jest nakazowi permanentnego milczeniu, które, w razie naruszenia, pociągało za sobą automatyczną ekskomunikę, którą mógł znieść jedynie osobiście Ojciec Święty.[5] Postanowienia te odzwierciedlały podwójną troskę Stolicy Apostolskiej w tamtym czasie: unikanie „zgorszenia” oraz odmienne traktowanie księży, ponieważ zostali oni „zmienieni ontologicznie”, kiedy zostali namaszczeni przez Boga podczas święceń. W ten sposób wprowadzony został de facto przywilej dla duchowieństwa tylnymi drzwiami i zaczęła się era ukrywana sekretu.[6] Tam, gdzie władze cywilne nie wiedziały o tych zarzutach, tam też nie byłoby procesów świeckich, a sprawa byłaby rozpatrywana wyłącznie w sądach kanonicznych, gdzie maksymalną karą było wydalenie ze stanu duchownego. Efektem tej zmiany polityki kościelnej było postawienie na głowę poprzedniej tradycji Kościoła, która postrzegała wykorzystywanie seksualne dzieci jako przestępstwo i żądał co najmniej kary pozbawienia wolności, która w XIX wieku stała się karą nakładaną wyłącznie przez państwo [z braku aresztów i więzień kościelnych]. Istnieje wiele wyjaśnień, dlaczego się tak stało.

Kapłan bytem odmienionym ontologicznie

Teologia dowodząca, iż ​​kapłan jest kimś wyjątkowym sięga czasów przed św. Augustynem, ale wydaje się, że osiągnęła ona swój szczyt około początku XX wieku i została uosobiona w beatyfikacji 1905 i w kanonizacji 1925 francuskiego księdza Johna Vianneya przez papieża Piusa XI, który ogłosił: 

Po Bogu, ksiądz jest wszystkim!”[7] 

Wygląda na to, że Kościół przyjął za ortodoksję, najgorszą herezję Lorda Actona, iż ​​„urząd uświęca jego posiadacza”.[8] Ta teologia znalazła odzwierciedlenie w konkordatach zawartych przez Stolicę Apostolską z sympatyzującymi [z nią] krajami katolickimi w celu zapewnienia specjalnych przywilejów dla księży skazanych za przestępstwa stanu. Odbywali raczek karę pozbawienia wolności w klasztorach niż w więzieniach. Konkordaty przewidujące tego rodzaju przywileje zostały zawarte z Łotwą w r. 1922, z Polską w 1925 r., z Włochami w 1929 r., z Hiszpanią w 1953 r., z Dominikaną w 1954 r. i z Kolumbią w 1887, 1928 i tak niedawno jak w 1973 r.[9] 


[1]Code of Canon Law: Latin-English Edition (Washington: Canon Law Society of America, 1984) Canon 377.

[2] Id, kan. 377.

[3] Id, kan. 379.

[4] Crimen Sollicitationis Art, 63. Aby zapoznać się z oryginalnym dokumentem łacińskim z 1922 r., Zob http://www.awrsipe.com/patrick_wall/selected_documents/1922%20Instruction.pdf (dostęp 28 grudnia 2014). Plik Wersja z 1962 r. jest identyczna z tym, że jej postanowienia zostały rozszerzone na księży będących zakonnikami zamówienia: http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html (dostęp 4 sierpnia 2013) i http://www.vatican.va/resources/Beal-article-studia-canonica41-2007-pp.199-236.pdf (Dostęp 16 lipca 2013).

[5] Id, Crimen Sollicitationis Art. 11.

[6] Fr Thomas Doyle: http://reform-network.net/?p=3006 par 27 (Dostęp 3 lipca 2013)

[7] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale_en.html (Dostęp 15 maja 2013). Pogląd ten, przynajmniej w odniesieniu do biskupów, można również sprowadzić i  wcześniej do św. Ignacy z Antiochii: Katechizm katolicki, par  1549: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p2s2c3a6.htm (Dostęp 26 października 2013). Gary Macy twierdzi, że ta koncepcja kapłana mającego szczególną moc, a nie jest powołany do pełnienia szczególnej roli we wspólnocie chrześcijańskiej pochodzi dopiero z XII wieku. http://scu.edu/ic/publications/upload/scl-0711-macy.pdf (Dostęp 6 września 2013). Ale wydaje się, że nie ma co do tego wątpliwości, iż ta kultura klerykalizmu osiągnęła swój szczyt na początku XX wieku. Papież Pius X podkreślał to w encyklice z 1906 roku Kościół składał się z dwóch oddziałów, hierarchii, która przewodziła, i trzody, której jedynym obowiązkiem było posłuszeństwo: http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos_en.html . (Dostęp 1 października 2013) Teologia ta jest również wyrażona w kanonie 1008 Kodeksu z 1983 roku : „Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego.”. Zobacz David Timbs: Clericalism , OMG! Journal of Religion and Culture 1 kwietnia 2015 r., http://ohmygodjournal.org/?page_id=434 (Dostęp 6 kwietnia 2015).

[8] Lord Acton (1834 – 1902) „Nie mogę zaakceptować twojego kanonu, że mamy sądzić Papieża i Króla nie tak jak innych ludzi, z korzystnym założeniem, że nie zrobili oni nic złego… Nie ma gorszej herezji niż to, że urząd uświęca jego posiadacza”. Acton jest najbardziej znany ze słów, które następują w jego liście do biskupa Mandela Creightona: Władza ma tendencję do korumpowania i władza absolutna korumpuje absolutnie”. List do biskupa Mandella Creightona, 5 kwietnia 1887 opublikowany w Historical Essays and Badania , pod redakcją JN Figgisa i RV Laurence’a (Londyn: Macmillan, 1907).

[9] http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1923/80.html (Dostęp 13 stycznia 2013) http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1369/k,2 (Dostęp 13 stycznia 2014) Traktat Laterański 1929, artykuł 8 http://www.aloha.net/~mikesch/treaty.htm (Dostęp 14 grudnia 2013, Porozumienie między Stolicą Apostolską a Włochami, 3 czerwca 1985, art. 4 (4) http://original.religlaw.org/template.php?id=578 (Dostęp 11 kwietnia 2015) Rząd republikański odrzucił konkordat z 1851 r. między Stolicą Apostolską a królową Izabellą, który zawierał wiele przywilejów duchownych. http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=845&kb_header_id=34511 (Dostęp 13 stycznia 2014), Stolica Apostolska i Hiszpania w 1953 r.: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-spagna_sp.html (Dostęp 7 maja 2013) Art XVI (1) Art XVI (4). Przywileje zostały zniesione w r 1985: http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_678.pdf s. 58 (dostęp 7 maja 2013), Dominican Republic Concordat 16 czerwca 1954 http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19540616_concordato-dominicana_sp.html Art XI (2) (dostęp 18 października 2013), Kolumbia: Immunitet biskupów został przyznany przez konkordat z 1887 r. Stał się on częścią prawa kolumbijskiego ustawą nr 34 z 1892 r .: http://www.banrepcultural.org/node/32783 (Dostęp 16 marca 2015). Immunitet był kontynuowany w 1928 r. przez Konwencja dotycząca misji: Seria traktatów Ligi Narodów, art. XIV. http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1928/192.html (dostęp: 16 marca 2015). Zostało to ponownie potwierdzone przez Konkordat z 1973 r., Art XIX i XX http://mre.cancilleria.gov.co/wps/portal/embajada_santasede/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9D YwOL4BAnAyMvVyM3IyPTAGNDU_2CbEdFAKVyXgk! /? WCM_PORTLET = PC_7_85F9UO1308STB02JE2F225P3H4_WCM i WCM_GLOBAL_CONTEXT = / wps / wcm / connect / WCM_EMBAJADA_SANTASEDE / embajada / relaciones + bilaterales / concordato + cna + la + santa + sede (Dostęp 19 października 2013)

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Niska skuteczność egzorcystów - czy musi tak być?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
15-go Sierpnia. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Dodaj komentarz

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara