Kazania Brewiarzowe Ojców Kościoła – Oktawa Zielonych Świątek – Piątek

Data

Czytania brewiarzowe z piątku Oktawy Zielonych Świątek.

Czytanie Ewangelii świętej według Łukasza

Łk 5:17-26
Onego czasu: Stało się dnia jednego, że Jezus siedział, nauczając. A zasiedli i faryzeusze oraz uczeni w Prawie, którzy przybyli ze wszystkich osad Galilei i Judei, i z Jeruzalem, a była moc Pańska ku ich uzdrowieniu. I tak dalej.

Homilia świętego Ambrożego, Biskupa

Księga 5., do rozdz. 5. Ewangelii wg św. Łukasza, w 1. połowie
Niedaremne i nieskąpe było owo lekarstwo, które otrzymał sparaliżowany, poprzedzone modlitwą Pana. Nie dlatego oczywiście, aby jej Pan potrzebował, lecz dla dania nam przykładu. Dał bowiem wzór do naśladowania, gdyż sam o nic nie musiał zabiegać na modlitwie. Zebrali się uczeni w Prawie z całej Galilei i Judei, i z Jeruzalem. Między innymi uzdrowieniami chorych opisane jest uleczenie owego paralityka. Przede wszystkim, jak wyżej powiedzieliśmy, każdy chory dla uproszenia sobie zdrowia winien mieć orędowników, przez których rwąca się więź naszego życia i nasze sparaliżowane czynności dzięki lekarstwu Boskiego Słowa zostałyby uleczone.
V. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Bogu niech będą dzięki.

R. Nie wyście Mnie wybrali, alem Ja was wybrał i ustanowiłem was,
* Abyście poszli i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał, alleluja, alleluja.
V. Jako Mnie posłał Ojciec, i Ja was posyłam.
R. Abyście poszli i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał, alleluja, alleluja.

Lekcja 2

Potrzeba więc jakichś doradców, którzy by upomnieli ducha człowieka, unieruchomionego zewnętrzną słabością ciała, i do tego, co wyższe, wznosili. Z ich pomocą łatwo się będzie i wznosić, i zniżać, aby się znaleźć przed Jezusem, stać się godnym Jego spojrzenia. Pan bowiem łaskawie spogląda na pokorę: Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. A On, widząc ich wiarę, rzekł: „Człowiecze, odpuszczają ci się grzechy twoje”. Wielki jest Pan; dla zasług jednych przebacza innym, a gdy jednych doświadcza, innym odpuszcza winy. Dlaczego, człowiecze, twój towarzysz nie zdoła u ciebie tego osiągnąć, skoro i sługa może u Pana sobie wysłużyć, iż wolno mu za kimś orędować i mieć prawo, aby jego prośba była wysłuchana?
V. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Bogu niech będą dzięki.

R. Duch Pański napełnił okrąg ziemi,
* Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy, alleluja, alleluja.
V. Sprawcą jest bowiem wszystkiego, mając wszelką moc i wszystko przewidując.
R. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy, alleluja, alleluja.
V. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
R. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy, alleluja, alleluja.

Lekcja 3

Ucz się, jeśli osądzasz, przebaczać; ucz się, będąc chorym, prosić. Jeśli z powodu swych ciężkich grzechów tracisz nadzieję, iż otrzymasz przebaczenie, staraj się o orędowników, zwróć się do Kościoła, aby modlił się za ciebie. Ze względu na niego Pan daruje ci, choćby mógł odmówić przebaczenia. Temu, co podały dzieje, nie powinniśmy oczywiście odmówić wiary. Wierzymy, że ciało owego paralityka zostało uleczone. Poznaj jednak i wewnętrzne uleczenie człowieka, któremu grzechy są darowane. Sami Żydzi, twierdząc, iż tylko Bóg może to zdziałać, uznają Go przez to za Boga i własnym sądem zdradzają przez to swoją niewiarę. Uznają Jego czyn, zaprzeczają Jego Osobie.
V. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Bogu niech będą dzięki.

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

error: Content is protected !!
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: