Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (6) Miłość małżeńska w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.

III. Miłość małżeńska rozpatrywana w stosunku do Boga B. Miłość małżeńska w odniesieniu do Chrystusa i Jego Kościoła Papież porównuje związek między Chrystusem i Jego Kościołem z jednej strony i…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (6) Miłość małżeńska w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.

Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (5) Miłość małżeńska w odniesieniu do Trójcy Świętej.

III. Miłość małżeńska rozpatrywana w stosunku do Boga Papież Jan Paweł II odnosi akt [seksualnej] miłości małżeńskiej do Boga i czyni to na dwa sposoby: po pierwsze odnosi ten akt…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (5) Miłość małżeńska w odniesieniu do Trójcy Świętej.

Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (4) Powołanie do małżeństwa lub celibatu.

 II. Miłość małżeńska rozpatrywana sama w sobie 4. Powołanie do małżeństwa lub dziewictwa/celibatu W Familiaris consortio 11 (West str.65) Papież pisze: "Objawienie chrześcijańskie uznaje dwa konkretne sposoby realizacji powołania osoby…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (4) Powołanie do małżeństwa lub celibatu.

Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (3) Oblubieńcze znaczenie ciała.

II. Miłość małżeńska rozpatrywana sama w sobie 3. Oblubieńcze znaczenie ciała   Według Teologii ciała, oblubieńczy sens ciała to „zdolność ciała do wyrażania miłości [fizycznej]: dokładnie tej miłości, przez którą…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (3) Oblubieńcze znaczenie ciała.

Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (2) Miłość oddająca samą siebie i odkupienie ciała.

II. Miłość małżeńska rozpatrywana sama w sobie 1. Miłość całkowicie oddająca samą siebie Otóż fundamentem Teologii ciała jest twierdzenie, że akt miłości małżeńskiej polega na "całkowitym wzajemnym oddaniu się męża…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (2) Miłość oddająca samą siebie i odkupienie ciała.

Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (1) Teologia ciała doktryną personalizmu.

Niniejszym prezentujemy zapowiedziany cykl na temat Teologii ciała Jana Pawła II pióra Don Pietro Leone, który po prezentacji opatrzymy własnym komentarzem. Tłumaczenie zawdzięczamy czytelnikom tmodelsk oraz fidek, którym serdecznie za…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (1) Teologia ciała doktryną personalizmu.

Don Pietro Leone, „Theology of the Body” explained – a Traditional Catholic view (3) Miłość małżonków i język agape.

III Conjugal Love considered in Relation to God Pope John Paul II relates the act of conjugal love to God in two ways: first to God’s love for Himself within…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, „Theology of the Body” explained – a Traditional Catholic view (3) Miłość małżonków i język agape.

Don Pietro Leone, „Theology of the Body” explained – a Traditional Catholic view (2) „Miłość oblubieńcza”.

II Conjugal Love Considered in Itself 1. Total Self-Giving Love Now the foundation of the Theology of the Body is the proposition that the act of conjugal love consists in…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, „Theology of the Body” explained – a Traditional Catholic view (2) „Miłość oblubieńcza”.

Don Pietro Leone, „Theology of the Body” explained – a Traditional Catholic view (1) Teologia ciała doktryną personalizmu.

"Theology of the Body" explained - a Traditional Catholic view The following essay is part of Don Pietro Leone's book on marriage and family, The Family Under Attack (available on…

Czytaj dalej Don Pietro Leone, „Theology of the Body” explained – a Traditional Catholic view (1) Teologia ciała doktryną personalizmu.

„Teologia ciała” Jana Pawła II – prekursorem Amoris laetitia. Wstęp do krytyki.

Po solidnym rozważeniu sprawy postanowiliśmy w następnych dniach opublikować artykuł z Rorate Caeli pióra Don Pietro Leone, czyli księdza Pietro Leone, pt. "Theology of the Body" explained - a Traditional…

Czytaj dalej „Teologia ciała” Jana Pawła II – prekursorem Amoris laetitia. Wstęp do krytyki.