Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (6 z 6)

Cuda demoniczne i cuda Boże Na temat cudów pochodzenia demonicznego Akwinata pisze następująco (Summ. Theol. IIa - IIae, 178, a.1, ad 2): [18] Jak widać pewne cuda towarzyszyć będą pojawieniu…

Czytaj dalej Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (6 z 6)

Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (5 z 6)

Rodzaje cudów w teologii klasycznej Aby zrozumieć pełni wypowiedź św. Tomasza na temat rodzajów cudów, to jest pomiędzy faktycznymi wydarzeniami (facta vera), a wydarzeniami urojonymi (phantastica facta), o czym mowa…

Czytaj dalej Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (5 z 6)

Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (4 z 6)

"Czy źli mogą działać cuda?" "Mogą", odpowiada św. Tomasz z Akwinu. Ponieważ charyzmaty, co ukazaliśmy w poprzednich wpisach, są darami dla innych, dlatego nie bywają one zawsze połączone z łaską…

Czytaj dalej Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (4 z 6)

Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (3 z 6)

Charyzmaty jako gratia gratis data  Czym zatem są charyzmaty z punktu widzenia teologii klasycznej? Są one przejawem gratia gratis data czyli łaski darmo danej. A co to znaczy? Teologia rozróżnia,…

Czytaj dalej Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (3 z 6)

Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (2 z 6)

Posoborowa pneumatologia zgubną izolacją Wracając zatem to podejmowanego tematu stwierdzić można, że ani ruch charyzmatyczny ani protestancki pentekostalizm dobrym być nie może, skoro Franciszek je popiera. Jednak z teologicznego punktu…

Czytaj dalej Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (2 z 6)

Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (1 z 6)

Przedsoborowa a posoborowa nauka o charyzmatach a obecny pontyfikat Przygotowując wpis na naszą niemiecką stronę dokonaliśmy pewnego ważnego odkrycia, którym chcemy się także z naszym polskim czytelnikiem podzielić. Niniejszy wpis…

Czytaj dalej Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (1 z 6)