„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (22 z 22).

6. Wnioski do FSSPX nie chodzić Wobec przedstawionych powyżej faktów, nauk i wniosków możemy jedynie zdecydowanie odradzać od chodzenia na msze św. do Bractwa oraz od korzystania z ich posług…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (22 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (21 z 22).

5. Brak jurysdykcji do słuchania spowiedzi w FSSPX ii. Kiedy zasada Ecclesia supplet nie ma zastosowania Kościół uzupełnia bowiem te braki, które obiektywnie zachodzą i na które wierny obiektywnie wpływu…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (21 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (20 z 22).

5. Brak jurysdykcji do słuchania spowiedzi w FSSPX Zważając na brak statusu kanonicznego FSSPX, zasuspendowanie kapłanów Bractwa oraz ich brak inkardynacji księża FSSPX nie posiadają jurysdykcji do słuchania spowiedzi. Ważnie…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (20 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (19 z 22).

4. Wątpliwe nauki Bractwa ii. Zalecenie nieuczestniczenia w Nowej Mszy Opierając się na swojej nauce o wadliwości lub niedoskonałości rytu Nowej Mszy oraz sugerując wadliwość intencji kapłanów ją odprawiających Bractwo…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (19 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).

4. Wątpliwe nauki Bractwa i. Intencjonalność szafarza sakramentu Część trzecia. Założenie bardzo ogólnej i minimalnej intencjonalności szafarza, niezwiązanej z jego prawowiernością, jest tradycyjną nauką Kościoła, którą można odnaleźć zarówno (a)…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (17 z 22).

4. Wątpliwe nauki Bractwa i. Intencjonalność szafarza sakramentu Cześć druga.     Traktując o ważności sakramentu przypomnieć trzeba, iż odróżniamy jego ważność (validitas) od jego godziwości (liceitas). Pierwsza stanowi o tym,…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (17 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (16 z 22).

4. Wątpliwe nauki Bractwa: intencjonalność szafarza sakramentu i zalecenie nieuczestnictwa w Nowej Mszy i. Intencjonalność szafarza sakramentu Cześć pierwsza. Nie ulega wątpliwości, iż w niektórych krajach jedynymi miejscami, w których…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (16 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (15 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna”   iii. Konsekwencje duchowe nieregularności kanonicznej Część trzecia. Ad (d) Agresja względem Kościoła hierarchicznego.       Obserwując wypowiedzi członków i wiernych Bractwa skonstatować można,…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (15 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (14 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” iii. Konsekwencje duchowe nieregularności kanonicznej  Część druga. Ad (a) Apokaliptyczna i manichejska wizja rzeczywistości        Niestety stwierdzić trzeba, iż Bractwo, oprócz przekazu rzeczywiście…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (14 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (13 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” iii. Konsekwencje duchowe nieregularności kanonicznej Część pierwsza. Życie w długotrwałym grzechu osłabia nie tylko zdolności intelektualne i moralne, ale także duchowe. Tak jak…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (13 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (12 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” ii. Konsekwencji moralne nieregularności kanonicznej Część czwarta. Czytając różne relacje na temat Bractwa podawane na różnych blogach tradycjonalistycznych oraz zakładając, iż doniesienia te…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (12 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (11 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” ii. Konsekwencji moralne nieregularności kanonicznej Część trzecia. Życie w długotrwałym grzechu, a szczególnie w grzechu ciężkim, bardzo zdecydowanie przyczynia się zarówno do osłabienia…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (11 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (10 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” ii. Konsekwencji moralne nieregularności kanonicznej Część druga. Chociaż powyższe argumenty kanoniczno-moralne są w Bractwie znane, to jednak, nie ukrywając własnego statusu braku statusu,…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (10 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (9 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” ii. Konsekwencji moralne nieregularności kanonicznej Część pierwsza. Zakładając zgodnie z nauką Kościoła, iż prawo kanoniczne służy zachowaniu doktryny, ta natomiast służy przekazowi prawd…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (9 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (8 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” d. Konsekwencji eklezjologiczne, moralne i duchowe nieregularności kanonicznej      i. Konsekwencji eklezjologiczne nieregularności kanonicznej Gwoli prawdy rzec trzeba, iż przynajmniej przełożeni Bractwa nie kwestionują…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (8 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (6 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” b. Nieregularność kanoniczna statusem Bractwa Chociaż brak jasnego określenia statusu Bractwa przez Rzym oraz brak jednoznacznej, spójnej i zobiektywizowanej wypowiedzi kanonistów na ten…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (6 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (5 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna” a. Brak statusu kanonicznego statusem Bractwa   Niebezpieczeństwo kontaktów z kanonicznie nieregularnymi osobami lub stowarzyszeniami polega na tym, iż osoby będące nadal katolikami,…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (5 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (4 z 22).

  b. Świadectwo dręczeń demonicznych O ile na katolickich portalach odnaleźć można mnóstwo świadectw dręczeń związanych z szeroko rozumianą przeszłością okultystyczną, to świadectwo dręczeń po uczestnictwie w Mszach Trydenckich Bractwa…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (4 z 22).

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (3 z 22)

Dręczenie demoniczne po Mszach Trydenckich w Bractwie         a) Pojęcie dręczeń demonicznych Jeśli przyjmiemy zasadność owego zabezpieczającego „łańcucha posłuszeństwa”, który istniał od zarania Kościoła i służył przekazywaniu…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (3 z 22)

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła. (2 z 22)

Posłuszeństwo ochroną przed szatanem.  Część 2. Wszyscy wspomniani święci, t.j. św. Antoni Pustelnik, św. Katarzyna Sieneńska, św. Ignacy z Loyoli, św. Jan Vianney i św. Ojciec Pio, napotykali trzy okoliczności…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła. (2 z 22)

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła. (1 z 22)

  Posłuszeństwo ochroną przed szatanem.              Część 1. Wszyscy prowadzący jako tako zaawansowane życie duchowe zdają sobie sprawę zarówno z wszechobecności złego ducha jak i z tego, że „szatan podaje się…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła. (1 z 22)