Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 5. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 5. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Mt 5, 20-24 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli nie będzie obfitowała uczciwość wasza więcej niż uczonych w Zakonie i faryzeuszów, nie wnijdziecie…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 5. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 4. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 4. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 5, 1-11 Onego czasu: Gdy cisnęły się rzesze do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret. I ujrzał dwie łodzie…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 4. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 3. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 3. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 15, 1-10 Onego czasu: Zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni szemrali mówiąc: «Że też ten…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 3. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 2. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 2. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 14, 16-24 Onego czasu: Powiedział Jezus faryzeuszom tę przypowieść: «Człowiek pewien zgotował wieczerzę wielką i wezwał wielu. I posłał sługę swego w godzinę…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 2. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Uroczystość Najświętszego Ciała Chrystusa

Ewangelia na Uroczystość Bożego Ciała J 6, 56 – 59 Onego czasu: Rzekł Jezus rzeszom żydowskim: «Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa moje…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Uroczystość Najświętszego Ciała Chrystusa

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Ewangelia na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Mt 28, 18 - 20 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na Niedzielę Pięćdziesiątnicy J 14, 23-31 Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej i Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia

Ewangelia na Niedzielę w Oktawie Wniebowstąpienia  J 15, 26-27 ; 16, 1-4 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Wniebowstąpienie Pańskie

Ewangelia na Wniebowstąpienie Pańskie Mk 16, 14-20 Onego czasu: Ukazał się Jezus jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Wniebowstąpienie Pańskie

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 5. Niedziela po Wielkanocy

Ewangelia na 5. Niedzielę po Wielkanocy Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 5. Niedziela po Wielkanocy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 3. Niedziela po Wielkanocy

Ewangelia na trzecią Niedzielę po Wielkanocy J 16, 16-32 Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Już niedługo, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie: bo idę…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 3. Niedziela po Wielkanocy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Druga Niedziela po Wielkanocy

Ewangelia na drugą Niedzielę po Wielkanocy J 10, 11-16 Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszów: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Druga Niedziela po Wielkanocy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Niedziela Wielkanocna

Ewangelia na Niedzielę Wielkanocną Mk 16, 1-7 Onego czasu: Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Jezusa. I bardzo rano w pierwszy dzień tygodnia…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Niedziela Wielkanocna

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Kwietna Niedziela

Ewangelia na Niedzielę Palmową Mt 26, 1-75; 27, 1-66 Homilia księdza Jakuba Wujka TJ Spytasz dalej, jako się do tego Sakramentu przygotować, abyśmy go godnie przyjąć mieli? Dwie rzeczy potrzebne…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Kwietna Niedziela

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 4. Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia na czwartą Niedzielę Wielkiego Postu Onego czasu: Oddalił się Jezus za Morze Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. I szła za nim rzesza wielka, bo widzieli cuda, które czynił nad chorymi. Wszedł…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 4. Niedziela Wielkiego Postu

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 1. Niedziela Wlk. Postu

Ewangelia na pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Mt 4, 1-11 Onego czasu: Jezus zawiedziony był na pustynię od Ducha, aby był kuszony przez szatana. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 1. Niedziela Wlk. Postu

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Środa Popielcowa

  Ewangelia na Środę Popielcową Mt 6, 16-21 Onego czasu: Mówił Jezus uczniom swoim: «Gdy pościcie, nie bądźcie smutni jako obłudnicy. Twarze bowiem swoje wyniszczają, aby okazali ludziom, że poszczą.…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Środa Popielcowa

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 2. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 2. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 14, 16-24 Onego czasu: Powiedział Jezus faryzeuszom tę przypowieść: «Człowiek pewien zgotował wieczerzę wielką i wezwał wielu. I posłał sługę swego w godzinę…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 2. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Sześćdziesiątnicy

Ewangelia na Niedzielę Sześćdziesiątnicy (Niedziela przedzapustna) Łk 8, 4 – 15.Onego czasu: Gdy zgromadziła się rzesza wielka i z miast zdążali do Niego, mówił w przypowieści: «Wyszedł siewca rozsiewać ziarna…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Sześćdziesiątnicy