Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (44). § 1. Siedem reguł dla kierownika (iii)

12. Dla ukazania kontrastu z tą roztropnością św. Teresy i jej kierowników, przypomnijmy sobie, z jaką opłakania godną łatwością pani Guyon dawała wiarę swym objawieniom i swemu posłannictwu Bożemu oraz…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (44). § 1. Siedem reguł dla kierownika (iii)

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (43). § 1. Siedem reguł dla kierownika (ii)

7. Taką rezerwą kierował się Kościół przy ustanowieniu święta Bożego Ciała. Urban IV w osobnej bulli wymienia motywy tego kroku i dopiero pod koniec ogólnikowo i krótko wspomina objawienia, które…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (43). § 1. Siedem reguł dla kierownika (ii)

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (79). Wybierać to, co trudniejsze.

[...] sprawy duchowe przynoszą zaszczyt, pożytek i przyjemność ... To bardzo zastanawiające i egzotyczne stwierdzenie całkowicie odbiegające od doświadczeń piszącego te słowa. Widać w okresie kardynała Bony, primo voto cystersa,…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (79). Wybierać to, co trudniejsze.

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (42). § 1. Siedem reguł dla kierownika.

1. Pierwsza reguła: Trzeba się zdecydować na powolność. Widzieliśmy, że trzeba dużo czasu i dużo pracy, żeby się przekonać o prawdzie objawień. Zamiast więc się spieszyć, powinien kierownik przez czas…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (42). § 1. Siedem reguł dla kierownika.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (40). § 4. Wnioski, które można wyciągnąć z powyższych uwag.

67. Dla osądzenia, czy ekstazy są Boże, trzeba się trzymać tych samych zasad, jakie postawiliśmy dla objawień, lecz należy pilnie zbadać charakter osoby. Dwie główne informacje, które musimy zdobyć, są…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (40). § 4. Wnioski, które można wyciągnąć z powyższych uwag.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (39). § 4. Wnioski, które można wyciągnąć z powyższych uwag.

58. Przy wyliczaniu informacji, których należy zasięgnąć, widzieliśmy, że pewne cechy mają zastosowanie raczej przy badaniu prawdziwych, inne nieprawdziwych objawień. Kiedy chodzi o udowodnienie, że jakieś objawienie pochodzi od złego…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (39). § 4. Wnioski, które można wyciągnąć z powyższych uwag.

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (75). Przejmowanie sterów i nieróbstwo.

Zły duch działa jak program trackingowy przejmujący cudzy komputer. Udaje przyjaciela, ale jest wrogiem. Kardynał Bona pisze w skrócie to, co dużo dokładniej przedstawia św. Grzegorz w swoich Moraliach, co…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (75). Przejmowanie sterów i nieróbstwo.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

51. Po tym, cośmy powiedzieli, zdawałoby się, że cecha pokoju czy zamieszania powinna wystarczyć do odróżnienia objawień prawdziwych od fałszywych, gdyż każdy z tych dwóch duchów działa w sposób stały…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

48. 6. Jakich uczuć, pokoju czy też zamieszania, doświadcza osoba w czasie objawienia lub po nim? Św. Ignacy i św. Katarzyna Sieneńska (Dial., r. 71) przywiązują wielką wagę do tego…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

46. Wielu autorów powtarzało bez dyskusji zdanie dwóch pisarzy XVII wieku, że Bóg nigdy nie pozwala złemu duchowi przyjąć kształt baranka lub gołębia, ponieważ przedstawiają one symbolicznie Ducha Św. i…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (36). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

44. 5. Jeśli się zbada szczegółowo wszystkie okoliczności towarzyszące objawieniu, postawę osób, gesty, słowa itd. – czy uwidacznia się w nich ta powaga i godność, jakich wymaga Majestat Boży? Czy…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (36). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (35). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

37. 4. Czy te nauki są pożyteczne dla zbawienia wiecznego? Można być pewnym, że objawienia nie pochodzą od Boga, jeżeli głoszą tylko rzeczy pospolite, nie związane z dobrem dusz. Bóg…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (35). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (34). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

34. 3. Czy objawieniu nie towarzyszy coś przeciwnego przyzwoitości i dobrym obyczajom? We wszystkich Bożych wizjach zachowanie, gesty i słowa odpowiadają w pełni zasadom i poczuciu wstydliwości (20, 38). I…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (34). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

32. 1. Czy istnieje tekst objawienia bezwzględnie autentyczny? Czy nie uległy w nim poprawkom pewne wyrażenia jako niedokładne lub niejasne? Czy nie usunięto zeń całkiem pewnych ustępów? Byłoby to mniej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.