Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (12 z 12)

Łaska sakramentalna we wszystkich elementach sakramentu Skoro wiemy już, co znaczy, że sakramenty działają ex opere operato, że zawierają one łaskę uświęcającą (gratia habitualis) na sposób przyczyny narzędziowej (causa instrumentalis),…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (12 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (10 z 12)

Spowiedź działa ex opere operato Każdy sakrament jest opus operatum – „uczynionym dziełem”, to jest obiektywnym i realnym czynem Chrystusa-Boga, który pozostawił swoją moc Kościołowi. Sakramenty skutecznie „działają to, co…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (10 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (9 z 12)

Spowiedź z grzechów już odpuszczonych Św. Tomasz rozważa kwestię kar doczesnych w przypadku, gdy ktoś wielokrotnie spowiada się z jednego raz popełnionego grzechu. Założenie to jest trochę dziwne, bo czynią…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (9 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (8 z 12)

Spowiedź gładzi część kar doczesnych Spowiedź sakramentalna gładzi przynajmniej część kar doczesnych za grzechy, które odpokutować trzeba by było w czyśćcu po śmierci  lub za życia w inny sposób (post,…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (8 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (7 z 12)

To na co jeszcze spowiedź? Biorąc pod uwagę wyżej podaną naukę o możliwości pozasakramentalnego odpuszczenia grzechów powszednich zapytać oczywiście można, na czym właściwie „bonus spowiedzi sakramentalnej” polega? Otóż jej zalety…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (7 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (6 z 12)

I wreszcie dochodzimy do artykułu (3, q. 87 a.3), w którym św. Tomasz konkretnie podaje środki odpuszczania grzechów powszednich: Artykuł 3 CZY GRZECHY POWSZEDNIE BYWAJĄ. ODPUSZCZONE PRZEZ POKROPIENIE WODĄ ŚWIĘCONĄ,…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (6 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (5 z 12)

Wykład. Każda rzecz może być usunięta jedynie przez rzecz sobie przeciwną. Otóż grzech powszedni nie sprzeciwia się łasce uświęcającej albo cnocie miłości; on tylko opóźnia jej działanie z tego powodu,…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (5 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (4 z 12)

W kolejnym artykule (3, q. 87. a.2 ) Akwinata omawia kwestię czy wlanie sakramentalnej łaski (gratiae infusio) jest do odpuszczenia grzechów lekkich wymagane. Odpowiedź jest przecząca. Ponieważ pokuta jest „drugim…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (4 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (2 z 12)

Pozasakramentalne odpuszczenie grzechów lekkich nie jest żadnym "trydenckim lub potrydenckim wymysłem", ale stałą praktyką Kościoła. Pisze o nim obszernie św. Tomasz (3a q. 87, a.1)[1] Artykuł 1 CZY GRZECH POWSZEDNI…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (2 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (1 z 12)

Wiosną roku 2020, w siódmym roku pontyfikatu panującego nam miłościwie antypapieża Franciszka, przy milczącej zgodzie papieża Benedykta XVI większość katolików Europy i USA znalazła się w sytuacji katolików Japonii, którzy…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (1 z 12)

Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (12 z 12)

IV. Przyczyny zwyczaju [miejscowego] (ratione consuedinis) Tam, gdzie panuje dany zwyczaj usprawiedliwione są: Położnice, które przez miesiąc lub sześć tygodni nie wychodzą z domu; Wdowy przebywające przez miesiąc w domu…

Czytaj dalej Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (12 z 12)

Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (11 z 12)

III. Przyczyny obowiązku (ratione officii) Podane tu przyczyny zostały już ujęte pod kątem sytuacji, a teraz zostaną ujęte pod kątem obowiązku/urzędu lub funkcji społecznej (officium).[1] 1. Żołnierze na posterunku, strażnicy…

Czytaj dalej Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (11 z 12)

Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (10 z 12)

II. Przyczyny miłości bliźniego (ratione caritatis) Także czynna miłość bliźniego (caritas) usprawiedliwia z obowiązku niedzielnego. Noldin pisze, co następuje: Z przyczyny miłości bliźniego, to jest poprzez niesienie pomocy bliźniemu w…

Czytaj dalej Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (10 z 12)

Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (9 z 12)

Przyczyna moralna nr. 6  Lęk przed ciężką obrazą męża lub rodziców Usprawiedliwione są żony lub córki z powodu ciężkiej obrazy męża lub rodziców;[1] żołnierze, którzy są narażeni na szykany przełożonych…

Czytaj dalej Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (9 z 12)
Praca pogańska i chrześcijańska (5 z 5)
Jean Francois Millet - Angelus

Praca pogańska i chrześcijańska (5 z 5)

Praca pogańska i chrześcijańska. (z przeglądu Ekonomji Chrześcijańskiej za Przeglądem Katolickim (nr 4 i 5 1863 r.) IV W chwili, gdy społeczeństwo pogańskie uciekało przed pracą, gdy na ludzi wolnych…

Czytaj dalej Praca pogańska i chrześcijańska (5 z 5)

Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (7 z 12)

Przyczyna moralna nr. 4 Obawa odniesienia szkody na majątku Usprawiedliwieniem nieobecności na Mszy Św. jest możliwość pozyskania znaczącego zysku (notabile lucrum), o ile opuszczenie takiej okazji wiązałoby się z poważną…

Czytaj dalej Obowiązek niedzielny w świetle przedsoborowej nauki moralnej (7 z 12)
Praca pogańska i chrześcijańska (3 z 5)
Jean Francois Millet - Angelus

Praca pogańska i chrześcijańska (3 z 5)

Praca pogańska i chrześcijańska. (z przeglądu Ekonomji Chrześcijańskiej za Przeglądem Katolickim (nr 4 i 5 1863 r.) III. Gdy Salutsjusz tak mówił, Rzym sam poczynał czuć działanie złego, które niszcząc…

Czytaj dalej Praca pogańska i chrześcijańska (3 z 5)