Zarys angelologii (21 z 23). Władza szatana i jego działanie.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii (21 z 23). Władza szatana i jego działanie.

III.  Szatan, którego władza została złamana przez Chrystusa, może za dopustem Bożym uskuteczniać swoją moc względem ludzi. (Sententia communis) Można pomyśleć, że skoro Bóg jest wszechmocny, Chrystus się wcielił i…

Czytaj dalej Zarys angelologii (21 z 23). Władza szatana i jego działanie.

Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (5)

θ) Święta Perpetua zaleca usilnie modlitwy za dusze w czyśćcu. Bóg sprawił, że widziała jak jej brat gorzał w płomie­niach, pomimo że umarł mając zaledwie lat siedem, i pomimo że…

Czytaj dalej Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (5)

Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (4)

η) Ale, powiecie może, jakim sposobem moglibyśmy te dusze pocieszyć, uwolnić z czyśćca i do nieba zaprowadzić? – Odpo­wiedź na to łatwa, już dawno przez Kościół wskazana. 1° Przez modlitwy…

Czytaj dalej Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (4)

Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (3)

ε) Ojcowie Święci mówią, że czyściec jest w pobliżu piekła. Łatwo to pojmiemy, gdy pomyślimy, że grzech powszedni nie­daleko jest od śmiertelnego. Według tychże Ojców nie wszystkie dusze pokutują w…

Czytaj dalej Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (3)

Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (2 z 6)

γ) Czytamy w Piśmie świętym, że Pan Bóg raz rzekł do jednego ze swoich proroków: "Idź do króla Jeroboama i stro­fuj go w moim imieniu za grzech bałwochwalstwa, którego się…

Czytaj dalej Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (2 z 6)

Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (1 z 6)

O CIERPIENIACH W CZYŚĆCU I O SPOSOBACH RATOWANIA DUSZ CIERPIĄCYCH "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, żeć idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usły­szą, ożyją"…

Czytaj dalej Nauka św. Jana Chrzciciela Marii Vianney’a (1786 – 1859): O cierpieniach w Czyśccu (1 z 6)