„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

Kłopoty Świętego Oficjum z Faustyną Kowalską i kultem Bożego Miłosierdzia  Zważając na wszystko to, co napisaliśmy powyżej nie specjalnie dziwić musi fakt, iż objawienia św. Faustyny Kowalskiej, obraz Jezusa Miłosiernego…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Sprawiedliwość karząca a miłosierdzie Boże (5 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Sprawiedliwość karząca a miłosierdzie Boże (5 z 6)

Sprawiedliwość karząca (iustitia vindicativa) a miłosierdzie Boże Odnośnie sprawiedliwości karzącej (iustitia vindicativa) panowały i panują wśród teologów dwie skrajne opinie. Pierwsza z nich i dzisiaj nader popularna głosi, że (a)…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Sprawiedliwość karząca a miłosierdzie Boże (5 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Miłosierdzie Boże na tle innych przymiotów Boga (4 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Miłosierdzie Boże na tle innych przymiotów Boga (4 z 6)

Miłosierdzie Boże na tle innych przymiotów Boga Przeglądając wyżej wymienione zestawienie 33 przymiotów Bożych zauważyć można, że miłosierdzie wśród właściwych przymiotów Boga nie występuje. Dzieje się tak dlatego, poniewa w…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Miłosierdzie Boże na tle innych przymiotów Boga (4 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Preferencja poszczególnych przymiotów Bożych a herezje (3 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Preferencja poszczególnych przymiotów Bożych a herezje (3 z 6)

Teologiczne skutki preferowania poszczególnych przymiotów Bożych Biorąc pod uwagę prawdę wiary, iż Bóg jest doskonałą Jednością, a przymioty Jego różnią się między sobą jedynie różnicą wirtualną (distinctio virtualis) lub różnicą…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Preferencja poszczególnych przymiotów Bożych a herezje (3 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Rodzaje różnic a przymioty Boże (2 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Rodzaje różnic a przymioty Boże (2 z 6)

Rodzaje różnic a przymioty Boże  Ponieważ każde stworzenie poznaje na sposób, który jest zgodny z jego naturą, tak np. owady widzą inny wymiar spektrum aniżeli ludzie, dlatego też teologia scholastyczna…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Rodzaje różnic a przymioty Boże (2 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Przymioty Boga i ich podział (1 z 6)
„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Przymioty Boga i ich podział (1 z 6)

Aby odpowiedzieć na pytanie naszej czytelniczki: „Dlaczego ufność w Boże Miłosierdzie jest zła, w obliczu czegoś dla nas niezrozumiałego?” wykazaliśmy w poprzedniej serii artykułów - "Wiara (fides) a ufność (fiducia)…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Przymioty Boga i ich podział (1 z 6)