Katechizm Rzymski o małżeństwie: (6) Zgoda dotyczy teraźniejszości.

W punkcie tym Katechizm różnicuje pomiędzy zgodą małżeńską (consensus) będącą przyczyną sprawczą małżeństwa, a obietnicą małżeństwa, jak np. zaręczynami. Chociaż piszący te słowa nie jest historykiem prawa kanonicznego, a prawa…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (6) Zgoda dotyczy teraźniejszości.

Katechizm Rzymski o małżenstwie: (12) Małżeństwo nie jest obowiązkowe.

Małżeństwo nie jest powszechną koniecznością Małżeństwo to nie kawa i wuzetka w "Misiu" - obowiązkowe nie jest. Nastąpi tutaj krótkie świadectwo, czego zwykle unikamy, ale czasami inaczej nie można. Piszący…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżenstwie: (12) Małżeństwo nie jest obowiązkowe.

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (11) O nierozerwalności małżeństwa.

Nierozerwalność małżeństwa   Dlaczego w sumie małżeństwo ma być nierozerwalne? Zacznijmy nietypowo, bo od strony duchowej. Ponieważ jest tak, że akt seksualny powoduje metafizycznie i duchowo  nierozerwalną więź, a każdy…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (11) O nierozerwalności małżeństwa.

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (9) Jak należy pojmować małżeństwo?

Poprzez "przyrodzenie" należy rozumieć tutaj naturę, czy zatem jest małżeństwo officium naturae, to jest instytucją prawa naturalnego, czy też sakramentem. Najpierw jednym, a potem drugim, mówi Kościół.  I co bardzo…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (9) Jak należy pojmować małżeństwo?

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (8) Zgoda czyni małżeństwo.

Consensus facit matrimonium - zgoda czyni małżeństwo, nie współżycie (copula). Co ciekawe Katechizm powołuje się tutaj na rajskich rodziców, którzy przed grzechem pierworodnym byli wolni od pożądliwości, to jest konkupiscencji…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (8) Zgoda czyni małżeństwo.

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (5) Charakterystyka zgody małżeńskiej.

  Jaka zgoda (consensus) małżeńska być winna Chociaż nagłówek z roku 1866 "Jakież ma być w Małżeństwie zezwolenie" kojarzyć się może rubasznie, to chodzi tutaj o to, jakie cechy powinna…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (5) Charakterystyka zgody małżeńskiej.

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (4) Istota małżeństwa.

Na czym polega istota małżeństwa? Co jest istotą małżeństwa? Jest nim "złączenie" (vinculum), czyli posługując się nowszą terminologią jest to węzeł małżeński (nexus) stanowiący istotę małżeństwa. Małżeństwo jako takie zachodzi…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (4) Istota małżeństwa.

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (3) Określenie rzeczowe małżeństwa.

Rzeczowa definicja małżeństwa naszpikowana jest terminami prawniczymi i kanonicznymi, które tutaj pominiemy. Małżeństwo jest tedy pactio, czyli zewnętrzną przysięgą lub paktem, odbywającym się pomiędzy osobami prawnie do tego zdolnymi, mającym…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (3) Określenie rzeczowe małżeństwa.

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (1) Znaczenie małżeństwa i hierarchia ważności.

Ważność czyli znaczenie małżeństwa We wprowadzającym rodziale Katechizm Rzymski od razu ukazuje właściwą hierarchię, skoro najważniejszy jest Bóg i dusza oraz życie wieczne, to dziewictwo lub celibat stoi wyżej od…

Czytaj dalej Katechizm Rzymski o małżeństwie: (1) Znaczenie małżeństwa i hierarchia ważności.