Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

48. 6. Jakich uczuć, pokoju czy też zamieszania, doświadcza osoba w czasie objawienia lub po nim? Św. Ignacy i św. Katarzyna Sieneńska (Dial., r. 71) przywiązują wielką wagę do tego…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

46. Wielu autorów powtarzało bez dyskusji zdanie dwóch pisarzy XVII wieku, że Bóg nigdy nie pozwala złemu duchowi przyjąć kształt baranka lub gołębia, ponieważ przedstawiają one symbolicznie Ducha Św. i…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (36). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

44. 5. Jeśli się zbada szczegółowo wszystkie okoliczności towarzyszące objawieniu, postawę osób, gesty, słowa itd. – czy uwidacznia się w nich ta powaga i godność, jakich wymaga Majestat Boży? Czy…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (36). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (35). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

37. 4. Czy te nauki są pożyteczne dla zbawienia wiecznego? Można być pewnym, że objawienia nie pochodzą od Boga, jeżeli głoszą tylko rzeczy pospolite, nie związane z dobrem dusz. Bóg…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (35). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (34). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

34. 3. Czy objawieniu nie towarzyszy coś przeciwnego przyzwoitości i dobrym obyczajom? We wszystkich Bożych wizjach zachowanie, gesty i słowa odpowiadają w pełni zasadom i poczuciu wstydliwości (20, 38). I…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (34). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

32. 1. Czy istnieje tekst objawienia bezwzględnie autentyczny? Czy nie uległy w nim poprawkom pewne wyrażenia jako niedokładne lub niejasne? Czy nie usunięto zeń całkiem pewnych ustępów? Byłoby to mniej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (33). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (32). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

26. Czy dana osoba zastosowała trzy środki konieczne dla uniknięcia iluzji: a) lęk przed oszukaniem, b) szczerość wobec kierownika, c) wyzucie się z pragnienia objawień? 27. a) Jasne jest przede…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (32). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (31). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

  22. 6. Czy owa osoba przechodziła jakieś większe próby przed objawieniem, czy po nim, jak choroby, sprzeciwy, niepowodzenia w pewnych sprawach, leżących jej bardzo na sercu itp.? Życie świętych…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (31). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (30). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

17. 4. Jakie łaski nadzwyczajne zjednoczenia z Bogiem osoba ta, jak sądzi, otrzymała już poprzednio i jaki sąd o nich wydano? Jeżeli miała tylko wielkie uczucia miłości Bożej albo i…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (30). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (29). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

15. Przykład takich diabelskich podstępów mamy w żywocie bł. Jordana z Saksonii , drugiego generała dominikanów. Wędrując kiedyś przez Alpy wpada w gwałtowną gorączkę. Przeor, jego towarzysz, znający się na…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (29). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (28). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

  12. 3. Jakie są cnoty tej osoby? Jaki był pod względem doskonałości ogólny jej poziom, czy to przed objawieniami, czy potem? Jeżeli przed objawieniami owa osoba była grzeszna, a…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (28). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (27). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

10. Inne zastosowanie. Aby udowodnić, że objawienia Marii Agreda są Boże, mówiono, co i ona sama wyznaje, że była niewykształcona. Ale dużo czytała. Znają bardzo dobrze Pismo święte, które ciągle…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (27). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (26). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

7. Zanim zaczniemy badać treść i okoliczności zjawiska, trzeba dowiedzieć się, z kim się ma do czynienia. Wchodzi tu cała seria spraw, które kolejno wyliczę. Doprowadzą one do poznania danej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (26). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (25). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Proces dowodowy.

6. Cały proces osądzania objawień i wizji zamyka się w tych trzech czynnościach, które będziemy rozpatrywać osobno: zebranie szczegółowych informacji o osobie, która miała otrzymać te łaski; zebranie dokładnych wiadomości…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (25). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Proces dowodowy.

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (24). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Cud

4. Dowodem niezbitym Boskiego objawienia będzie cud [1], jeżeli dokonany jest w tej intencji. żeby je potwierdzić, albo gdy okoliczności za tym przemawiają. Również proroctwo faktycznie spełnione może odegrać taką…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (24). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Cud

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (23). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień.

1. Zbadajmy najpierw tę kwestie: czy można kiedykolwiek mieć moralną pewność, że jakieś objawienie jest wyłącznie Boże? Trzeba tu odpowiedzieć twierdząco, mimo wielu źródeł błędu, o których mówiliśmy poprzednio. 2.…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (23). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień.

Poulain SJ: Rozdział XXI. Objawienia i wizje (22). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Przepowiednie polityczne. § 3. Porównanie ze zjednoczeniem mistycznym.

  43. Nie ma nic łatwiejszego, jak wymyślać przepowiednie polityczne. Wystarczy zapowiedzieć wielkie nieszczęścia albo znowu nadzwyczajne łaski. Można rzucać te twierdzenia bez obawy, bo nikt nie może dowieść czegoś…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXI. Objawienia i wizje (22). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Przepowiednie polityczne. § 3. Porównanie ze zjednoczeniem mistycznym.

Poulain SJ: Rozdział XXI. Objawienia i wizje (21). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Polityka.

  42. Te rożne przyczyny fałszerstw, jakie wymieniliśmy, występowały nieraz razem, dając początek różnym przepowiedniom politycznym. Było to zazwyczaj w czasie wielkich niepokojów politycznych czy religijnych, gdy umysły i wyobraźnie…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXI. Objawienia i wizje (21). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Polityka.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (20). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Piąta przyczyna fałszu. Wymysły oszukańców.

  41. Piąta przyczyna fałszu: Wymysły oszukańców. Nieraz zmyślali oni proroctwa o charakterze politycznym. Mieli w tym racje polityczne albo czysto materialne, a niekiedy chodziło im po prostu o mistyfikowanie…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (20). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Piąta przyczyna fałszu. Wymysły oszukańców.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (19). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Czwarta przyczyna fałszu. Zły duch.

40. Czwarta przyczyna fałszu: Zły duch może stwarzać fałszywe objawienia czy wizje. Jego działanie da się niekiedy stwierdzić z samych okoliczności wizji (zob. rozdział następny) Może on też wywołać odejście…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (19). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Czwarta przyczyna fałszu. Zły duch.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (18). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Trzecia przyczyna fałszu. Iluzja lub choroba pamięci.

39. Trzecia przyczyna fałszu to iluzja albo specjalna choroba pamięci, kiedy się komuś zdaje, że pamięta pewne fakty, jakie nigdy nie miały miejsca. Wydawałoby się, że ta iluzja jest niemożliwa,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (18). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Trzecia przyczyna fałszu. Iluzja lub choroba pamięci.

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (17). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Druga przyczyna fałszu. Ruchliwy umysł i żywa wyobraźnia.

37. Druga przyczyna fałszu: Dajemy teraz jako przykład osobę dobrej wiary. Może ona być wprowadzona w błąd przez zbyt ruchliwy umysł i zanadto żywą wyobraźnię. Mówiliśmy już poprzednio (16), że…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (17). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Druga przyczyna fałszu. Ruchliwy umysł i żywa wyobraźnia.