Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (19 z 19)

Zakończenie 57. Powiesz może, bracie Gotfrydzie, że napisałem inaczej, niż się spodziewałeś, i nie tak, jak obiecałem: zamiast stopni pokory przedstawiłem stopnie pychy. Otóż odpowiadam: Nie uważałem za właściwe pouczać,…

Czytaj dalej Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (19 z 19)

Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (15 z 19)

Jedenasty stopień pychy: swoboda grzeszenia 50. Po dziesiątym stopniu pychy, który nazwaliśmy buntem, zakonnik, który został usunięty ze wspólnoty albo sam ją opuścił, natychmiast spada na stopień jedenasty. Wtedy to…

Czytaj dalej Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (15 z 19)

Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (13 z 19)

Dziewiąty stopień pychy: kłamliwe wyznawanie grzechów 46. Jakkolwiek przedstawione sposoby uniewinniania się zostały przez Proroka określone jako „słowa złośliwe” (por. Ps 140, 4), to jednak bardziej niebezpieczne niż zuchwała obrona…

Czytaj dalej Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (13 z 19)

Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (12 z 19)

Ósmy stopień pychy: obrona grzechów 45. W rozmaity sposób bywają uniewinniane grzechy. Często wymawiający się od nich stwierdza: ,,Nie zrobiłem tego”. Albo: ,,Zrobiłem, rzeczywiście, ale dobrze”. Jeśli źle: „Nie było…

Czytaj dalej Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (12 z 19)

Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (8 z 19)

Czwarty stopień pychy: chełpliwość 41. Gdy próżność się wzmaga i pęcherz pęcznieje coraz bardziej, para koniecznie musi znaleźć większe ujście, inaczej pęcherz pęknie. Podobnie jest z zakonnikiem. Gdy rubaszna wesołość…

Czytaj dalej Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (8 z 19)

Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (1 z 19)

Pierwszy stopień pychy: ciekawość (1 z 2) Pierwszym stopniem pychy jest ciekawość. Możesz ją rozpoznać z następujących objawów: gdziekolwiek spotkasz zakonnika, o którym miałeś dotąd dobre mniemanie, a który gdziekolwiek…

Czytaj dalej Św. Bernard z Clairvaux – O stopniach pychy (1 z 19)