Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (7) Brak troski o rzeczy światowe

Brak troski o rzeczy światowe Rzeczy światowe są rzeczywiście przemijające, gdyż nasze życie zmienia się, dzięki czemu rzeczy, sprawy, wydarzenia, które były dla nas bardzo ważne np. w dzieciństwie, stają…

Czytaj dalej Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (7) Brak troski o rzeczy światowe

Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (6) Wybieranie tego, co trudniejsze.

Ten, kto wcieli życie radę św. Jana od Krzyża wybierania tego, co trudniejsze i co „większym krzyżem” jest naznaczone, ten osiągnie w życiu absolutnie wszystko, co od niego zależeć będzie.…

Czytaj dalej Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (6) Wybieranie tego, co trudniejsze.

Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (5) Ćwiczenie się w cnotach.

Wielu osobom wydaje się, że bycie dobrym czyli człowiekiem postępującym według przykazań Bożych lub rad ewangelicznych jest jakimś przymiotem osoby jak kolor włosów, budowa ciała lub wzrost. „Ot jest taki,…

Czytaj dalej Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (5) Ćwiczenie się w cnotach.

Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (4) „Umartwienie” czyli znoszenie szlifowania.

 Po kliknięciu scan ulegnie powiększeniu. Rzeczywiście pamiętać trzeba, że „nie zabraknie sposobności” do umartwień i szlifowania nas nigdzie. I Pan Bóg nas w pewne miejsca lub sytuacje kieruje właśnie po…

Czytaj dalej Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (4) „Umartwienie” czyli znoszenie szlifowania.

Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (3) „Umartwienie” czyli znoszenie przeciwności.

Po kliknięciu scan ulegnie powiększeniu. Oj, tak, „twarda to mowa, któż jej słuchać może? (J 6,60). I na tym właśnie polega świętość i predyspozycje do drogi mistycznej, żeby się tak…

Czytaj dalej Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (3) „Umartwienie” czyli znoszenie przeciwności.

Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (2) „Rezygnacja” czyli trening indywidualny.

 Po kliknięciu scan ulegnie powiększeniu. To, co św. Jan od Krzyża nazywa „rezygnacją”, św. Benedykt nazywa „samotnością”. Życie duchowe cechuje to, że liczy się tylko Pan Bóg i moja dusza.…

Czytaj dalej Św. Jan od Krzyża, Cztery wskazówki doskonałości, (2) „Rezygnacja” czyli trening indywidualny.