Ostatnie wpisy

Nasz Blog

Sklepik online za cenę co łaska

Odpusty po polsku i po łacinie. Tekst i nagranie.

Porządek to wszystko

Jak znaleźć?

W zależności od wybranej opcji przeszukiwania poniżej odnaleźć można:

  • 12 ostatnich wpisów chronologicznie,
  • artykuły zawierające wybrane hasło,
  • kategorie z Indeksu,
  • kategorie podane alfabetycznie,
  • kategorie wybrane chronologicznie.

Do treści wpisu przejść można przez kliknięcie jego tytułu lub obrazka.  Dostęp do: (a) całej treści wpisu, (b) komentarzy, (c) archiwów, (d) forum i innych treści dostępny jest wyłącznie dla subskrybentów.

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXVI. Konieczne przymioty kierownika (92) (I)

Na wszystko jest czas i miejsce. Każdy chciałby mieć świątobliwego i uczonego spowiednika, który by wskazał ścieżkę i doradził. Spowiednik, który zaś powinien prowadzić osoby na drodze mistycznej powinien mieć bardzo dobrą wiedzę. Jeśli nie mamy takich spowiedników zostaje nam szukać na własną rękę wiedzy.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (91) (X)

Najpierw jest pragnienie doskonałości, następnie wytrwałe zdobywanie cnoty. Z takim podejściem możemy prosić Boga o dar kontemplacji nadprzyrodzonej. Trzeba jednak prosić z odpowiednim podejściem, jeśli Bóg nam udzieli tej łaski, należy podziękować, jeśli nie udzieli nie należy się tym martwić i dalej modlić.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (90) (IX)

Bóg chce żebyśmy byli zbawieni. Żebyśmy to osiągnęli każdemu z nas daje odpowiednie łaski i dla każdego z nas przeznaczył inny rodzaj i stopień modlitwy, naszym zadaniem jest się modlić i znaleźć naszą niszę.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (89) (VIII)

Święci radzą, żeby zmierzać cały czas w kierunku Boga i nie ustawać. Nie powinniśmy się zatrzymywać w pół drogi, na niższych poziomach duchowości, tylko cały czas dążyć do góry. W pewnym momencie za podjęty trud zostanie wynagrodzony taką łaską, która będzie dla nas znakiem i przedsmakiem tego co w niebie czeka na kochających Boga.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (88) (VII)

Jak powinniśmy pochodzić do Boga? W miłości i bez bojaźni. Modląc się w taki sposób czynimy nasze prośby i dziękczynienia bardziej owocne i miłe Bogu. Św. Alfons Liguori stwierdził, że nawet jeśli upadniemy to tym bardziej powinniśmy modlić się o wybaczenie i nawrócenie. Jedyną osobą chcącą nam zasiać strach przed Bogiem i rozmową z Nim jest diabeł, ponieważ jest to skuteczny sposób żeby nas odwieść od dobrej drogi. Dlatego warto praktykować częste i krótkie akty strzeliste, by zwiększyć naszą miłość do Boga i dojść do większej doskonałości.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (87) (VI)

Nie powinniśmy zatrzymywać się w drodze modlitewnej na poziomie dla początkujących, lecz mierzyć wyżej. Osoby, które doświadczyły większej bliskości z Bogiem można porównać do Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami. Ona tak bardzo pragnęła Pana, że pomimo otrzymanych łask jeszcze żarliwiej pragnęła Boga. Skoro takie muśnięcie naszej duszy przez Boga powoduje taką rozkosz to doprawdy, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało jakie rzeczy przygotował Pan tym, którzy Go miłują. W jaki sposób możemy dojść do tego? Przez walkę i poniżenie się do roli sługi dojdziemy do pełnej wolności i radości z Bogiem.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (86) (V)

O. Poulain przedstawia nam interpretację modlitwy Ojcze Nasz i przypowieści o Samarytance jaką przedstawiła św. Teresa. Ciekawe kto odmawiając tę najpowszechniejszą modlitwę myśli, że prosi w niej o stany mistyczne? Módlmy się z wiarą i wytrwałością do Boga, a przejdziemy do następnego etapu modlitw, które będą dla nas wodą żywą i oczyszczą naszą duszę, wyzwolą od ziemskich przywiązań i zaspokoją nasze pragnienie Boga.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (85) (IV)

O. Poulain przedstawia nam w cytatach św. Teresy o co powinniśmy się starać na ziemi. Jedną z rzeczy jaką się dowiadujemy z poniższego tekstu jest to, że diabeł skutecznie odwodzi ludzi od modlitwy. Drugą rzeczą, jaką możemy się dowiedzieć jest to, że ci którzy z wiarą się modlili zostali przez Boga wysłuchani. Warto też pamiętać o czym mówił św. Alfons Liguori: „Kto się modli, ten się zbawi; kto się nie modli, ten się potępi”.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (84) (III)

Po owocach poznamy czy dane nam łaski rzeczywiście są od Boga, czy też nie. Co zatem jest jednym z najlepszych znaków, że to Bóg w nas działa? Pokora. Jak przyjrzymy się żywotom świętych zauważymy, że była ona nieodłączną ich cechą. Starajmy się więc zdobyć i módlmy się o pokorę, ponieważ jej brak już niejedną osobę sprowadził z wyżyn niebiańskich na dno piekła. Wśród podstępów, jakie diabeł na nas zasadza jest również pokusa niewłaściwej pobożności, czyli większej ilości modlitw, które odbywają się kosztem wypełniania swoich obowiązków stanu. Módlmy się zatem o pokorę i miłość do krzyża, a uzbieramy skarb w niebie.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (83) (II)

Czy można prosić Boga o łaskę zjednoczenia mistycznego? Tak jak prosić możemy o wiele rzeczy, takich jak rozum, zdrowie czy łaski Ducha Świetego, tak samo prosić można i o łaskę zjednoczenia mistycznego. Trzeba tylko najpierw zwrócić uwagę, dlaczego o to prosimy. Wzbudzić więc trzeba czystą intencję, taką jak chęć przybliżenia do Boga i ponawianie co jakiś czas zgody na akceptację Woli Bożej, jakakolwiek by ona nie była.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (82) (I)

Do wzrostu uświęcenia nie są nam niezbędne łaski nadzwyczajne, które są darem. Dla osób, które zostały pociągnięte przez Boga do życia mistycznego dobrym jest pragnąć zjednoczenia z Bogiem i oddalać od siebie i nie pragnąć rzeczy, które dodatkowo występować mogą, jak wizje. Najważniejsze jest z jaką intencją pragnie się być, czy wstąpić na drogę mistyczną.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (81). Wypowiedzi mistrzów życia wewnętrznego. Cierpienia kontemplatyków

Cierpienie jest częścią życia, a jak dobrze do tego podejdziemy to zyskamy na tym i łaski, i nagrodę w niebie. A kiedy natężenie tego bólu będzie bardzo duże warto pamiętać, że Bóg nie dopuściłby tego, gdybyśmy nie byli w stanie tego znieść. Skoro zaś Bóg jest z nami, o co mamy się martwić?

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (80). § 8. Przykłady prób długotrwałych (V)

Patrząc na niniejsze próby, a także Zbawiciela pokazującego bł. Marii co czeka człowieka przyjmującego krzyż, można uzmysłowić sobie dokładniej, że żywot człowieka zaiste jest wojowaniem. Krzyż to bolesny i wymagający samotnego przejścia etap, podczas którego możemy liczyć na siebie i na to jak bardzo jesteśmy zdeterminowani by być z Bogiem oraz wytrwać z Jego łaską w ogniu próby. Same pokusy i doświadczenia będące częścią życia opisanych osób są zastanawiające, ponieważ ich ilość, rodzaj i natężenie niejednego z nas doprowadziłyby niemal do całkowitego marazmu duchowego i kompletnej kapitulacji. Jednak nawet w tej najciemniejszej z chwil, kiedy wydawać by się mogło, że zaraz się poddamy przychodzi pomoc, czy to jako wytchnienie, czy inna łaska, która nas umacnia i pozwala przetrwać. Wydaje się, że na to wszystko warto włożyć wysiłek oraz spojrzeć z dystansu, ponieważ koniec końców wszystko co nas spotyka może przyczynić się do skrócenia, czy nawet uniknięcia czyśćca oraz zebrania większych skarbów w niebie i jeszcze większej przyszłej radości wiecznej. Patrząc z tej perspektywy przeżycia na ziemi w porównaniu do nagrody będą miały cenę porównywalną do podniesienia palca przez człowieka z fresku „Stworzenie Adama” Michała Anioła. Jak dodamy do przedstawionego obrazu cenę za poddanie się grzechowi, zamiast walkę lub ucieczkę od niego, czyli ogień piekielny oraz różnorakie tortury, którym nie będzie końca wizja tego do czego powinniśmy dążyć i zabiegać ze wszystkich sił klaruje się bardzo wyraźnie.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (79). § 8. Przykłady prób długotrwałych (IV)

Maria od Wcielenia zyskała najwięcej łask i zgromadziła bezcenny skarb w niebie, nie w momencie jak miała odczuwalną obecność Boga i Jego łaski, lecz w momentach, kiedy emocjonalnie była, mówiąc za św. Ignacym, w okresie strapienia i musiała siłą woli przełamywać całą niechęć by zacząć robić cokolwiek i skończyć to. Pozbawiona została nawet pociechy zrozumienia i pokrzepienia od swojego spowiednika. Pozostając przy określeniach św. Ignacego, łątwo można wyróżnić okres łask, których pamięć i działanie pomagały następnie, przy sporym wysiłku woli, przetrwać okres strapienia, gdzie zyskiwała zasługi. O ile w tym przypadku były to skrajne przypadki pokus i łask, to takiego samego schematu możemy się spodziewać w naszym życiu.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (78). § 8. Przykłady prób długotrwałych (III)

Jak złoto w ogniu, tak św. Alfons Rodriguez miał przed sobą ciężkie pokusy i próby, którymi były skrupuły, pokusy przeciw czystości i oschłość, nieufność oraz ponownie skrupuły. Świętości nie ma za darmo, trzeba na nią zapracować. Przy wszystkim pamiętać trzeba, że nieważne co nas spotyka, z Bożą pomocą zwyciężymy.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (77). § 8. Przykłady prób długotrwałych (II)

W przedstawionych żywotach możemy się dowiedzieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I tak jedna z pokus polegała na próbie zmuszenia zrzucenia swoich win na Boga, a inna próba na braku odczucia obecności łaski Bożej. Czasami do pomocy w znoszeniu przyszłych cierpień, Bóg obdarowuje nas słodyczami i odczuwalnymi łaskami. Pomimo różności prób jedno jest pewne, bez walki nie ma zwycięstwa, a im większą świętość mamy zyskać, tym bardziej różnorodne i cięższe pokusy będą, jednak nigdy takie z którymi z Bożą pomocą sobie nie poradzimy.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (76). § 8. Przykłady prób długotrwałych (I)

I czego uczymy się od bł. Angeli z Foligno (zm. 1309)? ”Bóg dopiero wtedy kładzie koniec pokusom, kiedy człowiek jest zgnieciony, zmiażdżony i rozbity. Tak postępuje Bóg z prawdziwymi synami” . I dokładnie tak jest.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (75). § 7. Osaczenie diabelskie (IV)

Nie ma takiego ciosu, jakiego diabeł nie użyje przeciwko nam. Niespodziewanym dziś atakiem jest wywołanie chorób, a to dlatego, że mało kto dziś wierzy by zły duch mógł wywoływać choroby, nie tylko nieznane lekarzom, ale też całkiem powszechne. Innym sposobem są pokusy, które przez swą natarczywość będą chciały nas zachęcić do grzechu, dzięki czemu zyska się złudny spokój od obsesyjnych myśli. Pozytywną stroną takich ciosów jest to, że nasza nienawiść do ich sprawcy wzrasta, tak samo jak chęć znalezienia pomocy u Boga. A jak je pokonać diabła? Modlitwą, sakramentami, znakiem krzyża oraz okazywaną pogardą złym duchom. Jak powiedział św. Augustyn „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”, a zatem trzeba walczyć, a za dobrą walkę będziemy wynagrodzeni.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (74). § 7. Osaczenie diabelskie (III)

Kliknij, by ocenić wpis! [Łącznie: 0 Średnia: 0]76. Drugi stopień obsesji polega na przykrościach, niekiedy wprost strasznych, zadawanych organom zmysłowym.… Pełen dostęp do treści i

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (73). § 7. Osaczenie diabelskie (II)

Diabeł usilnie dąży do naszego wiekuistego potępienia stosując brudne chwyty i nasze słabości. I tak jednych kusi do samobójstwa do tego stopnia, że ci nawet zaczynają realizować ten plan by nagle zdać sobie sprawę, że nie chcą tego robić i uświadamiają sobie w ostatniej chwili co się dzieje. Część świętych, jak św. Magdalena de Pazzi, mieli tego typu doświadczenia i dzięki odpieraniu ich zdobywali kolejne zasługi na życie przyszłe. Bierzmy z nich przykład i walczmy do końca.

Czytaj dalej

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (71). § 6. Opętanie diabelskie (IV)

Kliknij, by ocenić wpis! [Łącznie: 0 Średnia: 0]69. Rytuał wymienia znaki działania szatańskiego w osobie świadomej lub nieświadomej swoich czynów.… Pełen dostęp do treści i

Czytaj dalej

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: