Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (12 z 12)

Łaska sakramentalna we wszystkich elementach sakramentu Skoro wiemy już, co znaczy, że sakramenty działają ex opere operato, że zawierają one łaskę uświęcającą (gratia habitualis) na sposób przyczyny narzędziowej (causa instrumentalis),…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (12 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (10 z 12)

Spowiedź działa ex opere operato Każdy sakrament jest opus operatum – „uczynionym dziełem”, to jest obiektywnym i realnym czynem Chrystusa-Boga, który pozostawił swoją moc Kościołowi. Sakramenty skutecznie „działają to, co…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (10 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (9 z 12)

Spowiedź z grzechów już odpuszczonych Św. Tomasz rozważa kwestię kar doczesnych w przypadku, gdy ktoś wielokrotnie spowiada się z jednego raz popełnionego grzechu. Założenie to jest trochę dziwne, bo czynią…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (9 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (8 z 12)

Spowiedź gładzi część kar doczesnych Spowiedź sakramentalna gładzi przynajmniej część kar doczesnych za grzechy, które odpokutować trzeba by było w czyśćcu po śmierci  lub za życia w inny sposób (post,…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (8 z 12)

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (7 z 12)

To na co jeszcze spowiedź? Biorąc pod uwagę wyżej podaną naukę o możliwości pozasakramentalnego odpuszczenia grzechów powszednich zapytać oczywiście można, na czym właściwie „bonus spowiedzi sakramentalnej” polega? Otóż jej zalety…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (7 z 12)