Pius XII, Mediator Dei et Hominum. Liturgia podlega hierarchii kościelnej (4 z 16)

Liturgia to przede wszystkim czynności kapłanów będących reprezentantami Kościoła hierarchicznego i działających in persona Christi czyli w zastępstwie samego Chrystusa. Ponadto liturgia stanowi zawsze wyraz dogmatyki czyli prawa wierzenia (lex…

Czytaj dalej Pius XII, Mediator Dei et Hominum. Liturgia podlega hierarchii kościelnej (4 z 16)