O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (15 z 15). Rozstanie tymczasowe.

Rozstanie tymczasowe (divortium temporaneum) II. Rozstanie tymczasowe (divortium temporaneum) „Rozstanie tymczasowe (divortium temporaneum) może mieć miejsce z różnych przyczyn, które sprowadzić można do niebezpieczeństwa duszy (periculum animae) (podburzanie do cięższych…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (15 z 15). Rozstanie tymczasowe.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (14 z 15). Rozstanie trwałe z powodu cudzołóstwa

Rozstanie trwałe (divortium perpetuum) Ale przejdźmy dalej. Prawo do praw małżeńskich traci się poprzez I. rozstanie trwałe (divortium perpetuum) lub II. rozstanie czasowe (divortium temporaneum) od stołu i łoża. Jak…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (14 z 15). Rozstanie trwałe z powodu cudzołóstwa

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (13 z 15). Współzamieszkiwanie i rozwód (divortium).

Współzamieszkiwanie małżonków (cohabitatio conjugum) i rozwód (divortium) Jak stanowi zasada V. przytoczona przez biskupa Müllera zobowiązanie do aktów małżeńskich ustaje poprzez: Cudzołóstwo (adulterium) popełnione przez jedno z małżonków, Powinowactwo (affinitas)…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (13 z 15). Współzamieszkiwanie i rozwód (divortium).
O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (12 z 15). Ustanie zobowiązania do wypełniania obowiązku małżeńskiego.
O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (12 z 15). Ustanie zobowiązania do wypełniania obowiązku małżeńskiego.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (12 z 15). Ustanie zobowiązania do wypełniania obowiązku małżeńskiego.

Istnieją okoliczności, w których któreś z małżonków utracić może prawo do aktów małżeńskich. Biskup Müller wylicza następujące okoliczności, które odnoszą się zarówno do strony męskiej jak i żeńskiej.[1] Łaciński wyraz…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (12 z 15). Ustanie zobowiązania do wypełniania obowiązku małżeńskiego.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (11 z 15). O zobowiązaniu do aktu małżeńskiego.

O zobowiązaniu do aktu małżeńskiego Zasada III. Jakkolwiek małżeństwo zostało ustanowione w celu przedłużenia rodzaju ludzkiego, na równi do poszerzania Kościoła (ad Ecclesiam propagandam) oraz dopełnienia liczy wybranych (complendum electorum…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (11 z 15). O zobowiązaniu do aktu małżeńskiego.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (10 z 15). Godziwość ze względu na sposób współżycia.

Godziwość ze względu na sposób współżycia Przejdźmy teraz do sposobu współżycia, chociaż tematyka ta omówiona została już dosyć szczegółowo we fragmencie o Czystości małżeńskiej. Biskup Müller podaje: „Jeśli chodzi o…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (10 z 15). Godziwość ze względu na sposób współżycia.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (9 z 15). Godziwość ze względu na czas współżycia.

Godziwość ze względu na czas współżycia Po dłuższej wycieczce na niwy teologii moralnej ogólnej powracamy do teologii moralnej szczegółowej, a mianowicie do  omawiania godziwości aktu małżeńskiego ze względu na czas,…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (9 z 15). Godziwość ze względu na czas współżycia.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (8 z 15). O czynie, o dobrowolności, in se, in causa (ii)

Ale przejdźmy do kolejnych wywodów na temat grzechu formalnego w ujęciu biskupa Müllera, który pisze: „Stąd Nie grzeszy ten, kto w żaden sposób nie poznaje (advertit) lub nie podejrzewa (suspicatur)…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (8 z 15). O czynie, o dobrowolności, in se, in causa (ii)

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (7 z 15). O czynie, o dobrowolności, in se, in causa (i)

O czynie, o dobrowolności, in se, in causa Aby określić, czym jest grzech materialny przyjrzyjmy się temu, czym jest grzech formalny (peccatum formale). Biskup Müller ujmuje kwestię następująco: “Ad peccatum…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (7 z 15). O czynie, o dobrowolności, in se, in causa (i)

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (5 z 15). Grzech ciężki, grzech lekki, materia i forma.

Grzech ciężki, grzech lekki, grzech materialny i formalny z zastosowaniem do obowiązku małżeńskiego Jak stwierdziliśmy pod koniec ostatniego odcinka małżonkowie stosując się do posoborowych zasad w alkowie często grzeszą materialnie…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (5 z 15). Grzech ciężki, grzech lekki, materia i forma.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (4 z 15). Godziwość ze względu na cel.

Godziwość ze względu na cel współżycia Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest cel współżycia. Biskup Müller przedstawia tę kwestię następująco: 2. „Korzystanie z małżeństwa (usus matrimonis) staje się niegodziwe ze…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (4 z 15). Godziwość ze względu na cel.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (3 z 15). Godziwość ze względu na osoby (2)

Natomiast zasada druga dotycząca godziwości aktów małżeńskich brzmi następująco: Zasada II. Akt małżeński pomiędzy małżonkami prawdziwie sobie poślubionymi sam przez się (per se) jest godziwy (honestus) i dozwolony prawnie (licitus),…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (3 z 15). Godziwość ze względu na osoby (2)

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (2 z 15). Godziwość ze względu na osoby (1)

Godziwość aktu małżeńskiego (Honestas actus conjugalis) Godziwość ze względu na osoby małżonków I po tych słowach wstępnych przechodzimy do wykładu na temat godziwości i obowiązywalności aktów małżeńskich (honestas et obligatio…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (2 z 15). Godziwość ze względu na osoby (1)

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (1 z 15). Czym jest godziwość?

Pisząc wstęp do krytyki Teologii ciała Don Pietro Leone zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że pomijamy ważną tematykę obowiązku małżeńskiego, która jest na tyle rozbudowana, że trzeba poświęcić jej osobny…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (1 z 15). Czym jest godziwość?