Tomasz z Akwinu, Czy anioł wyższy oświeca niższego o wszystkim, co sam zna?

Aniołowie wyżsi co prawda wszystko przekazują, ale aniołowie niżsi wszystkiego nie rozumieją, więc spora część przekazywanej im wiedzy pozostaje nieznana. Zupełnie jak w szkole. Ponieważ bonum diffusivum sui - "dobro…

Czytaj dalej Tomasz z Akwinu, Czy anioł wyższy oświeca niższego o wszystkim, co sam zna?
Zarys angelologii. (12 z 23). Szczęśliwość aniołów i ich zadania
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (12 z 23). Szczęśliwość aniołów i ich zadania

Z okazji dzisiejszego święta dawny wpis. Szczęśliwość wieczna aniołów w niebie, ich zadania oraz cześć im należna. I. Aniołowie, którzy zwycięsko prześli próbę zostali natychmiast nagrodzeni szczęśliwością wieczną (sententia certa).[1]…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (12 z 23). Szczęśliwość aniołów i ich zadania
Zarys angelologii (20 z 23). Władza diabła i sakramentalia.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii (20 z 23). Władza diabła i sakramentalia.

II. Diabeł posiada na skutek grzechu Adama pewną władzę nad całą ludzkością (De fide) Dowód pozytywny 1. Magisterium Kościoła stwierdza dogmatycznie: Adam wpadł poprzez swój grzech w niewolę diabła, cum…

Czytaj dalej Zarys angelologii (20 z 23). Władza diabła i sakramentalia.
Zarys angelologii (22 z 23). Szatan i zło fizyczne.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii (22 z 23). Szatan i zło fizyczne.

Po dłuższej przerwie związanej na lekturę uzupełniającą demonologii św. Tomasza z Akwinu kontynuujemy omawianie punktu trzeciego naszej angelologii na temat możliwości działania szatana: III.           Szatan, którego władza została złamana przez…

Czytaj dalej Zarys angelologii (22 z 23). Szatan i zło fizyczne.
Zarys angelologii (21 z 23). Władza szatana i jego działanie.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii (21 z 23). Władza szatana i jego działanie.

III.  Szatan, którego władza została złamana przez Chrystusa, może za dopustem Bożym uskuteczniać swoją moc względem ludzi. (Sententia communis) Można pomyśleć, że skoro Bóg jest wszechmocny, Chrystus się wcielił i…

Czytaj dalej Zarys angelologii (21 z 23). Władza szatana i jego działanie.
Zarys angelologii (19 z 23). Miejsce przebywania demonów oraz ich zadania.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii (19 z 23). Miejsce przebywania demonów oraz ich zadania.

Święty Tomasz o miejscu przebywania demonów O ile teza o wpływie demonów na elektryczność i internet jest opinio theologica, a nawet opinio pia naszej redakcji, to pogląd o powietrzu jako…

Czytaj dalej Zarys angelologii (19 z 23). Miejsce przebywania demonów oraz ich zadania.
Zarys angelologii (18 z 23). Miejsce przebywania demonów. Demony i technika.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii (18 z 23). Miejsce przebywania demonów. Demony i technika.

Miejsce przebywania demonów do momentu Sądu Ostatecznego A gdzie przebywają demony konkretnie do momentu Sądu?[1] Głównie w powietrzu. Czy należy to traktować dosłownie? Raczej tak. Jeżeli istnieją cztery żywioły: woda,…

Czytaj dalej Zarys angelologii (18 z 23). Miejsce przebywania demonów. Demony i technika.
Zarys angelologii.  (17 z 23) Stan demonów przed Sądem Ostatecznym.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (17 z 23) Stan demonów przed Sądem Ostatecznym.

Przed awanturą związaną za niewspieranie bloga przez 99,95% czytelników piszącemu te słowa wydawało się, iż cykl angelologiczny został ukończony. Okazało się, że sprytny demon go od tego odwiódł, gdyż właściwym…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (17 z 23) Stan demonów przed Sądem Ostatecznym.
Zarys angelologii. (16 z 23). Demonologia. Kara demonów. Jej rodzaje.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (16 z 23). Demonologia. Kara demonów. Jej rodzaje.

IV. Skutki i kary upadku aniołów Teologia wyróżnia następujące kary dotyczące aniołów upadłych. 1. Zaciemnienie i zaślepienie poznania. Aniołowie jako stworzenia dużo doskonalsze od człowieka dysponują zarówno lepszym poznaniem jak…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (16 z 23). Demonologia. Kara demonów. Jej rodzaje.
Zarys angelologii. (15 z 23) Demonologia. Kara demonów i jej konsekwencje (iii). Demony a ludzie.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (15 z 23) Demonologia. Kara demonów i jej konsekwencje (iii). Demony a ludzie.

III. Kara za grzech nastąpiła od razu (sententia fere communis) Pismo Święte nigdzi nie czyni aluzji, iż Bóg dał upadłym aniołom szansę po nawrócenia się, a raczej taką możliwość wyklucza…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (15 z 23) Demonologia. Kara demonów i jej konsekwencje (iii). Demony a ludzie.
Zarys angelologii. (14 z 23) Demonologia. Tradycja o upadku demonów (ii).
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (14 z 23) Demonologia. Tradycja o upadku demonów (ii).

Tradycja o upadku aniołów Po dłuższej glosie na temat Pisma Świętego i demonologii odpowiadającej na pytanie: A dlaczego u mnie w „biblii” jest inaczej? przechodzimy do dowodów z tradycji poświadczających…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (14 z 23) Demonologia. Tradycja o upadku demonów (ii).
Zarys angelologii. (13 z 23) Demonologia. Istnienie złych duchów oraz ich grzech (i).
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (13 z 23) Demonologia. Istnienie złych duchów oraz ich grzech (i).

Złe duchy, ich grzech oraz ich upadek. I. Istnieją złe duchy (de fide). Dowód pozytywny Urząd Nauczycielski Kościoła – Sobór Laterański IV (1215) stwierdza: „Diabeł bowiem i inne złe duchy…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (13 z 23) Demonologia. Istnienie złych duchów oraz ich grzech (i).
Zarys angelologii. (12 z 23). Szczęśliwość aniołów i ich zadania
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (12 z 23). Szczęśliwość aniołów i ich zadania

Szczęśliwość wieczna aniołów w niebie, ich zadania oraz cześć im należna. I. Aniołowie, którzy zwycięsko prześli próbę zostali natychmiast nagrodzeni szczęśliwością wieczną (sententia certa).[1] Pismo Święte mówi, iż aniołowie już…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (12 z 23). Szczęśliwość aniołów i ich zadania
Zarys angelologii. (11 z 23). Stan pierwotny aniołów i ich próba.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (11 z 23). Stan pierwotny aniołów i ich próba.

I. Bóg podniósł wszystkie anioły do stanu nadprzyrodzonego, tj. dał im nadprzyrodzony cel wizji uszczęśliwiającej jak i środki do osiągniecia tego celu poprzez łaskę (sententia certa). 1. Magisterium Kościoła: Pius…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (11 z 23). Stan pierwotny aniołów i ich próba.
Zarys angelologii. (9 z 23). Poznanie aniołów (ii).
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (9 z 23). Poznanie aniołów (ii).

2. Poznanie aniołów jest czysto duchowe. Poznanie aniołów odpowiada ich naturze i dlatego jest czysto duchowe. „Aniołowie poznają samych siebie, jak podaje św. Tomasz, poprzez własną substancję, która udziela im…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (9 z 23). Poznanie aniołów (ii).
Zarys angelologii. (8 z 23). Poznanie aniołów (i).
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (8 z 23). Poznanie aniołów (i).

III. Poznanie aniołów 1. Poznanie aniołów jest bardzo doskonałe. Przedstawiając wniosek na samym początku poznanie aniołów jest dużo mniej doskonałe niż poznanie Boga, jednak dużo bardziej doskonałe niż poznanie ludzi.…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (8 z 23). Poznanie aniołów (i).
Zarys angelologii. (7 z 23). Naturalne przymioty i władze aniołów (iv).
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (7 z 23). Naturalne przymioty i władze aniołów (iv).

  2.    Trwanie aniołów jest względnie pozbawione następstwa. Poprzez następstwo (sukcesję) rozumiemy tutaj to, że po odcinku A, następuje nietożsamy z A odcinek B, a po nim odcinek C etc.…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (7 z 23). Naturalne przymioty i władze aniołów (iv).
Zarys angelologii. (6 z 23). Naturalne przymioty i władze aniołów (ii).
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii. (6 z 23). Naturalne przymioty i władze aniołów (ii).

II. Stosunek aniołów do przestrzeni i czasu. 1. Aniołowie nie są circumscriptive, ale definitive w przestrzeni. Określenie circumscriptive tłumaczyć trzeba jak „w sposób opisujący lub wypełniający”. Przy przyjęciu arystotelesowskiej definicji…

Czytaj dalej Zarys angelologii. (6 z 23). Naturalne przymioty i władze aniołów (ii).