Najgorszy z papieży lub o prymacie 4

Prymat papieski związany jest z nauką o niezniszczalności (indefectibilitas) i widzialności Kościoła. Aby Kościół był widzialny, musi mieć widzialną hierarchię, to jest papieża. Twierdzenia sedewakantystów godzą w naukę o indefectibilitas Kościoła. Bez papieża nie ma biskupów, bez biskupów nie ma kapłanów, a bez kapłanów nie ma żadnych sakramentów pomijając chrzest. Jest to równe zaprzeczeniu obietnicy Chrystusa “będę z wami aż do skończenia świata” oraz jego szczególnej obecności w kapłanach, którzy są alter Christus – drugim Chrystusem.

 

Czytaj więcej tu:

Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (4 z 7)

Reklamy