Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), Litania Loretańska – Wstęp

220px-MA_Charpentier_IIW miesiącu maryjnym maju pragniemy przedstawić Litanię Loretańską Marca-Antoine’a Charpentiera (1643-1704) jednego z najsłynniejszych kompozytorów francuskich okresu Ludwika XIV. Charpentier łączy w swoim baroku wpływy francuskie i włoskie, a prezentowana tutaj Litania Loretańska jest właśnie tym wykonaniem koncertowym, które w wersji psalmu koncertowego kilkaset lat później zakazał Pius X w Tra le Sollecitudine IV.  Najprawdopodobniej prezentowana przez nas Litania Loretańska była wystawiana w kościele w ramach nabożeństw majowych, ponieważ Charpentier był kapelmistrzem jezuickiego kościoła Saint Louis und oraz kollegium Louis-le-Grand. Takich nabożeństw majowych słuchała z pewnościa arystokracja, a być może i lud, mniej więcej 100 lat przed rewolucją francuską, czego można im tylko pozazdrościć. O „czynnym uczestnictwie” ludu oczywiście nie ma tutaj mowy, bo mało kto potrafi tak zaśpiewać lub zagrać, przez co uczestnikom udziela się katolicki duch namaszczenia, o którym pisał Dom Guéranger. Dzięki Opatrzności Bożej nie musimy w dzisiejszych czasach być arystokratami, mieszkać w Paryżu i uczęszczać na Majowe w kościele Świętego Ludwika w Paryżu, by móc tego arcydzieła posłuchać. Utwór prezentujemy w wykonaniu Les Arts Florissants, którymi dyryguje William Christie. Załączony obraz Wniebowzięcia wyszedł spod pędzla jednego z czołowych malarzy francuskiego baroku Nicolasa Poussina (1594-1665).

Ponieważ w czasach Charpentiera odmawiano Litanię Loretańską krótszą aniżeli dzisiaj, gdyż niektóre wezwania przybyły dopiero pod koniec XIX i w XX wieku, dlatego prezentujemy niniejszych tekst łaciński i polski w celu lepszego śledzenia utworu, który został podzielony pod kątem różnego tekstu wezwań maryjnych.

Litaniae Lauretanae – Litania Loretańska do N.M.P.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus,       miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Sancta Maria,                      ora pro nobis
Sancta Dei Genetrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater Ecclesiae,
Mater divinae gratiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium Christianorum,
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina Poloniae,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis, Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos, Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
V. Oremus. Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosae beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,    
zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo,            
módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj
error: Content is protected !!
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: