Kim jesteśmy

Jesteśmy inicjatywą katolików świeckich kochających Boga i nasz rozpadający się Kościół. Uznajemy wszystkie Sobory Powszechne od Soboru Nicejskiego począwszy, a na Soborze Watykańskim II skończywszy, a w tym ostatnim to, co zgodne z Tradycją. Nie reprezentujemy żadnych nowych ruchów religijnych, ani też Bractwa św. Piusa X czy sedewakantystów. Uznajemy wszystkich kanonicznie wybranych papieży do papieża Franciszka włącznie, który niestety adhortacją Amoris laetitia popełnił herezję formalną na forum externum. Mimo to sedewakancji nie ogłaszamy, skoro istnieje jeszcze Benedykt XVI., papieża z tronu nie znosimy, bo nie mamy jak, ale czekamy na osąd i reakcję Kościoła, która do tej chwili nie następuje. Próbujemy praktykować „hermeneutykę ciągłości”, czyli ciągłości nauczania przedsoborowego i posoborowego, tam gdzie jest to możliwe, ale niestety od pontyfikatu Franciszka możliwe to nie jest. Jesteśmy paradoksalnie Bogu wdzięczni za papieża Franciszka, którego zły przykład ukazuje nam lepiej niż cokolwiek innego jak bardzo posoborowy Kościół odszedł od odwiecznego Magisterium Kościoła. W kwestiach spornych opowiadamy się za rozwiązaniami zdogmatyzowanymi oraz idziemy za głosem większości przedsoborowych teologów. Opowiadamy się zarówno za istnieniem teologii wieczystej jak i za istnieniem filozofii wieczystej, opierającej się na niezmienności Boga, niezmienności prawdy, niezmienności Objawienia i niezmienności prawd wiary katolickiej. Uważamy zgodnie, iż do współczesnego świata należy głosić prawdy teologiczne zrozumiałym dlań językiem, jednakże bez pomniejszania lub zmiany tychże prawd. Sądzimy, że to świat winien dostosować się do Ewangelii, a nie Ewangelia do świata. Uważamy, że blisko 50 lat rozwoju posoborowego ukazało, że propagowanie teologii lekkiej, łatwej i przyjemniej, przyjaznej ludziom i niezobowiązującej ani intelektualnie ani moralnie do niczego pozytywnego też nie doprowadziło. Dlatego pragniemy otworzyć spragnionym skarbce mądrości Kościoła, Matki i Nauczycielki Narodów. Blog ten służy przede wszystkim przekazowi wiedzy religijnej i teologicznej. Główny redaktor tego bloga jest teologiem akademickim, z tytułami naukowymi, szeregiem własnych publikacji w kraju i zagranicą oraz z doświadczeniem dydaktycznym na różnych uczelniach. Inni współpracownicy bloga są świeckimi pracującymi w swoich zawodach. Ponieważ zależy nam na treści, a nie na personaliach, dlatego pragniemy pisać anonimowo mając nadzieję, że czytelników przekona treść bloga.

Ponieważ staramy się stosować do polecania Ewangelii “Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8), dlatego nie mamy nic przeciwko cytowaniu i wykorzystywaniu publikacji zamieszczonych na naszej stronie w celach niekomercyjnych. Zatem nie przed portale komercyjne, jak fronda czy inne, które żyją z reklam. Uwrażliwiając wszakże zainteresowanych na konieczność przestrzegania Siódmego (“Nie kradnij”), Ósmego (“Nie kłam”) i Dziesiątego (“Nie pożądaj cudzej wiedzy i cudzych kompetencji”) Przykazania prosimy jednak przy kopiowaniu tekstów o podawanie niniejszej strony jako źródła zważając na fakt, iż w sprawach spornych autorstwo, “pierwodruk” i ewentualny plagiat oraz wynikające stąd pogwałcenie praw autorskich bardzo łatwo można ustalić.

Komentarze:

Nie ponosimy odpowiedzialności za styl, charakter i treści komentarzy. Nie jesteśmy w stanie odnosić się do wszystkich komentarzy. Publikujemy także komentarze, z którymi Administracja się nie zgadza pod warunkiem, że nie naruszają one dobrych obyczajów. Staramy się nie edytować komentarzy. Decyzja o publikowaniu lub niepublikowaniu komentarzy należy do Administracji.

Uwagi techniczne:

Obecnie blog ustawiony jest na urządzenia przenośne oraz komputery stacjonarne. Wszystkie opcje dostępne są jedynie w wersji stacjonarnej (View Full Site). Wszystkie dotychczasowe wpisy uwzględniane są w drzewku (Kategorie). Kolejność chronologiczna uwzględniana jest pod: Archiwum, gdzie wyświetla się pierwszych siedem wpisów w danym miesiącu.

Prośba o modlitwę:

Administracja prosi o odmówienie jednego Zdrować Maryjo lub innej modlitwy w jej intencji, np. po przeczytaniu wpisu Kim jesteśmy. Zajmie to od 10 do 15 sekund czyli dużo mniej aniżeli czytanie niniejszego wpisu lub innych wpisów na blogu. Modlitwa za innych działa oraz pomaga zarówno duchowo jak i intelektualnie. Bóg zapłać z góry!

Administratorzy

Reklamy