Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (65). O iluminacji.

Kardynał Bona przytacza różne opinie teologiczne na temat sposobu iluminacji, to jest oświecenia przez aniołów, pozostawiając kwestię otwartą. Wszystkie poniższe uwagi dotyczą oświecenia zarówno przez aniołów dobrych jak i złych, gdyż posiadają one tę samą naturę.

Po czym poznać, że to iluminacja anielska?

Po tym, że nagle zyskujemy pomysły lub perspektywę rzeczywistości, która jest zupełnie nowa i której nie mogliśmy wydedukować samodzielnie. “Inspiracja, olśnienie, wizja, pomysł” – jest mnóstwo określeń tego stanu rzeczy. Anioł, za zezwoleniem Boga, udziela nam nagle swojej perspektywy, która jest oczywiście wyższa od naszej własnej. 

Czy każdy zbliżający się do Boga będzie tych iluminacji doświadczał?

Tych wewnętrznych prowadzących do cnoty zdecydowanie tak, tych zewnętrznych to jest wizji i objawień raczej nie, chyba że Pan Bóg chce tym sposobem u niego czy u niej czegoś dokonać, jak np. w przypadku św. Teresy z Avila. Możemy być pewni, że im bliżej będziemy Boga tym trafniej rozróżniać będziemy natchnienia Boże i natchnienia diabelskie, gdyż coraz lepiej znać będziemy różnicę. I stąd o. Poulain SJ może pisać, cytując innych autorów, że łatwo poznać objawienia fałszywe, gdy się już prawdziwych doświadczało. 

 

Kard. Jan Bona

Rozdział X.

O poruszeniu anielskim. Jak aniołowie przemawiają i oświecają? Czy mogą przenikać duszę ludzką?

 

 

Reklamy