Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (64). Oświecenie przez aniołów.

Wśród teologów nie ma zgody odnośnie tego, czy Bóg oświeca duszę sam czy też posługuje się w tym celu aniołami. Wydaje się, że chociaż Bóg może wszystko czynić samodzielnie, to skoro stworzył aniołów i to w takiej ilości, która przewyższa świat przyrodzony, to są one do czegoś przeznaczone, nawet ten najniższy ich rodzaj opiekujący się ludźmi. Zatem jest bardziej prawdopodobne, że to aniołowie oświecają duszę za pomocą tego światła, które otrzymały od Boga.

Pseudo-Dionizy Areopagita w swoim dziele O hierarchi niebieskiej posługuje się obrazem kaskady, w której niższe stopnie otrzymują wodę od stopni wyższych, a w przypadku aniołów oświecenie. I tak jak aniołowie niżsi otrzymują oświecenie – przekaz – od aniołów wyższych, tak ludzie otrzymują swoje dobre lub złe natchnienia od aniołów najniższych w hierarchii. Obraz okna, którego używa w tym kontekście św. Augustyn jest bardzo pomocny. Jeśli nagle zyskujemy okno w mieszkaniu, to po prostu widzimy: kurz, bałagan, nieporządek etc. Samo posiadanie okna jeszcze niczego nie zmienia, posprzątać trzeba samodzielnie. Z pewnością mnóstwo ludzi codziennie otrzymuje jakieś dobre natchnienie, od czasu do czasu widzi swoje życie poprzez to nadprzyrodzone okno, ale nic z tym nie robi. Okno zamyka się, mrok pozostaje. W Litanii do Imienia Jezus występuje prośba:

Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.

Zatem natchnień można zaniedbań, a te zaprzepaszczone szanse w ciągu całego życia się mnożą. Często o naszych natchnieniach zapominamy, gdyż o ile nie idziemy do Boga, nasza natura staje się coraz bardziej harda i mało wrażliwa, tak iż po pewnym czasie tych delikatnych natchnień już nie odbieramy. Wtedy Pan Bóg dotrzeć może jedynie poprzez jakieś koleje losu lub choroby, bo żaden anioł już do nas nie przemówi. Warto pod koniec dnia, a jeszcze lepiej dwa razy dziennie: w południe i wieczorem, analizować natchnienia oraz naszą odpowiedź na nie.

 

Kard. Jan Bona

Rozdział X.

O poruszeniu anielskim. Jak aniołowie przemawiają i oświecają? Czy mogą przenikać duszę ludzką?

 

 

Reklamy