Tradycja i Wiara

Category: Małżeństwo i rodzina

*Wpisy

Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach

Przykład Roda Drehera ukazuje, że trzeba wytrwać w uprzednim postanowieniu, bo będzie jeszcze gorzej.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (36) Obowiązki małżeńskie a post i modlitwa

O tym, że ze względów ascetycznych warto powściągnąć się od obowiązków małżeńskich.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (34) Przyzwolenie rodziców

Małżeństwo zawarte bez zgody rodziców lub przy ich wyraźnym sprzeciwie szczęścia zwykle nie przynosi, a rody Monteków i Kapuletich już wiedziały co robiły, o czym

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (33) Usposobienie przyszłych małżonków

Jakie usposobienie mają mieć ci, którzy wstępują w związki? Dobre. Ale mają też spodziewać się tego, że może być ciężko i będzie.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (32) Przeszkody małżeńskie

Księża powinni nauczać o przeszkodach małżeńskich, o wadach i cnotach, by ludzi do małżeństwa przygotować. A kto to robi?

Czytaj dalej »
Catechismus Romanus o małżeństwie

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (31) Małżeństwo wymaga kapłana i świadków

Małżeństwo wymaga świadków, by było ważne oraz o powodach, dla których ludzie trwają w kohabitacji.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (29) Powinności żony

Obowiązkiem żony jest stawianie męża na pierwszym miejscu po Bogu. Jak dobrze wybrała i go kocha nie jest to trudne.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (26) Czym jest wierność małżeńska?

Wierność jest przeciwieństwem niewierności, a o tym, jak definiuje ją teologia moralna mowa jest w tym wpisie.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (25) Dobra małżeństwa: potomstwo, wierność i sakrament.

Dobra małżonków to: dzieci, wierność i sakrament, kto te wyklucza zawiera małżeństwo nieważnie.

Czytaj dalej »
Catechismus Romanus o małżeństwie

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (24) Separowani małżonkowie powinni się połączyć

Małżonka po zdradzie należy przyjąć, bo przyczyny zdrady leżą często także po drugiej stronie.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (23) Dlaczego związek nie może być rozwiązany.

Demon wywiera wpływ na nasz odbiór emocjonalny rzeczywistości, tak prowadzi do kłótni i tak do rozwodów. Bądźmy mądrzejsi.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (22) Czy związek małżeński może być przez rozwód rozwiązany?

Kilka rozważań o tym, że trzeba wytrzymać, bo rozwód i mord współmałżonka, będąc grzeszny i niemoralny, nie jest rozwiązaniem na wszystko.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (21) Małżeństwo po grzechu i w prawie mojżeszowym.

Wielożeństwo było dozwolone patriarchom, ale w Nowym Przymierzu jest zabronione, bo jednej żony już dosyć. Jednego męża też. Zaleca się spisanie w już zaistniałym małżeństwie swojego rodzaju kontraktu lub „paktu o nieagresji”, której obie strony zechcą przestrzegać. Bo nawet na wojnie z wrogiem trzeba się układać i przestrzegać reguł.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (20) Małżeństwo chrześcijańskie przekracza inne małżeństwa

Małżeństwo jest instytucją prawa naturalnego i występuje wszędzie. Najstarsze lub najbardziej pierwotne ludy wiedzą, że wszelki „bezład płciowy” prowadzi do anarchii i z czasem przyjęła

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (19) Małżeństwo jest obrazem związku Chrystusa i Kościoła

Każde sakramentalne małżeństwo ma łaskę, którą Chrystus wysłużył swą Męką na krzyżu. Warto o tym pamiętać.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (18) Małżeństwo jest sakramentem (ii)

Małżeństwo jest prawdziwym sakramentem a nie sakramentem niższego rzędu. Ponieważ ludzie w małżeństwie stają się do tego stopnia jednością, także poza złączeniem cielesnym, że słusznie

Czytaj dalej »
Catechismus Romanus o małżeństwie

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (17) Małżeństwo jest sakramentem (i)

Małżeństwo jest sakramentem udzielającym koniecznej łaski stanu.

Czytaj dalej »
Catechismus Romanus o małżeństwie

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (16) Powody zawarcia małżeństwa (iv) Zaradzenie żądzy

Małżeństwo jest także środkiem zaradczym na popęd seksualny i jest to perspektywa katolicka i godziwa.

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (15) Powody zawarcia małżeństwa (iii) Rodzenie i wychowanie potomstwa

Katechizm Rzymski podaje: „Druga przyczyna jest, chęć rodzenia, nie tylko dla tego, aby majętności i bogactwa dziedziców zostawili, lecz bardziej, aby wychowanie byli ci, którzyby

Czytaj dalej »
*Wpisy

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (14) Powody zawarcia małżeństwa (ii) Pomoc wzajemna

Kolejną przyczyną małżeństwa według Katechizmu Rzymskiego jest pomoc wzajemna wynikająca z komplementaryzmu.

Czytaj dalej »

You cannot copy content of this page

en_USEnglish
%d bloggers like this: