„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (10 z 22).

3. Status kanoniczny Bractwa a „nieregularność kanoniczna”

ii. Konsekwencji moralne nieregularności kanonicznej

Część druga.

Chociaż powyższe argumenty kanoniczno-moralne są w Bractwie znane, to jednak, nie ukrywając własnego statusu braku statusu, FSSPX argumentuje kryzysem Kościoła, a całość jego argumentacji sprowadzić można do następującego twierdzenia: „Jesteśmy świadomi, że sytuacja kanoniczna jest na piśmie taka a nie inna, ale na skutek niesprawiedliwej decyzji i kryzysu Kościoła nie akceptujemy ich i dlatego nie mogą się one do nas odnosić.”

Niestety zarówno w prawie karnym jak i kanonicznym akceptacja przepisu prawnego przez jednostkę nie odgrywa przy kwalifikacji karnej żadnej roli. W prawie kanonicznym, podobnie jak w innych systemach prawnych, obowiązuje zasada ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), wedle której ten, kto dopuszcza się jakiegoś zakazanego czynu podlega karze nawet wtedy, gdy jest tej karalności nieświadomy. Podobnie stanowi kanon 1045 (CIC 1983) lub kanon 988 (CIC 1917) stwierdzając, iż „nieznajomość (ignorantia) nieprawidłowości oraz przeszkód nie uwalnia od nich.” Oznacza to, że nawet ci członkowie Bractwa, którzy o swojej nieregularności nie wiedzą (jeśli tacy istnieją) mimo wszystko jej podlegają.

Natomiast z punktu widzenia teologii moralnej świadomość lub nieświadomość przy kwalifikacji moralnej czynu odgrywa olbrzymią rolę. Chodzi jednak o świadomość faktu, nie o jego akceptację: Czy wiem, że trwanie w nieregularności i suspensie jest grzechem? Nie liczy się to, czy ja ten stan rzeczy akceptuję. Liczy się natomiast to, czy ja, posiadając tę świadomość, dobrowolnie moim czynem przeciwko zakazowi trwania w nieregularności i suspensie występuję. Podobnie w przypadku małżonków liczy się świadomość grzeszności cudzołóstwa, nie zaś fakt, czy ktoś teoretycznie wie, że cudzołóstwo jest grzechem, ale przesłanki tej konkretnie w swoim przypadku nie akceptuje. Co prawda mało kto grzeszność cudzołóstwa jako taką kwestionuje, to jednak osoby cudzołożące kwestionują zwykle to, iż ta konkretna forma cudzołóstwa (na wakacjach, zagranicą, na konferencji, bo żona bywa trudna, bo tyle kobiet jest nieszczęśliwych etc.) pod kwalifikację cudzołóstwa podpada. A ponieważ tak naprawdę, ich zdaniem, nie podpada, dlatego też grzechem nie jest. Stosując ten przykład do sytuacji Bractwa rzec trzeba, iż FSSPX wie, iż trwanie w nieposłuszeństwie jest grzechem, ale ponieważ odnosi się ono do posoborowej hierarchii to tak naprawdę grzechem nie jest.

O ile korzystanie z posługi duszpasterskiej zasuspendowanych, aczkolwiek normalnie wyświęconych, księży jest grzechem śmiertelnym, to założyć trzeba, iż grzeszność ta pogłębia się w przypadku księży wyświęconych i trwających w trwałym stanie nieregularności. Dlatego też przyjąć należy, iż (1) świadome i (2) dobrowolne korzystanie z posługi duszpasterskiej Bractwa stanowi również grzech śmiertelny. Zachodzi on wówczas, gdy wierny jest (1) świadomy tego, że grzeszy, a mianowicie wtedy, jeśli zdaje on sobie w pełni sprawę z ciężaru gatunkowego, który niesie z sobą nieregularność i suspensa od strony kanonicznej oraz ich konsekwencje od strony moralnej. Oprócz świadomości grzech śmiertelny cechuje także dobrowolność, która zachodzi wtedy, gdy wierny dobrowolnie wybiera Mszę Trydencką w Bractwie, chociaż mógłby uczestniczyć w niej w regularnym kanonicznie Kościele. Zważając na fakt, iż wieloletni wierni FSSPX, na skutek przemilczania lub niewłaściwego przedstawiania tych kwestii w Bractwie, raczej pełnej świadomości moralnej odnośnie wyżej wymienionych kwestii nie mają, dlatego przyjąć trzeba, iż w ich przypadku grzech śmiertelny nie zachodzi. Zachodzi natomiast grzech lekki, co sugerują ostatnie wypowiedzi Komisji Ecclesia Dei. Analogicznie ma się sprawa z dobrowolnością uczestnictwa w posługach Bractwa. Zważywszy na fakt, iż w wielu krajach świata postanowienia Summorum Pontificum nie są realizowane, a msze posoborowe cechują nadużycia i skandale liturgiczne, toteż założyć trzeba, iż wierny pragnący obcować z Mszą Wszechczasów, do której przynajmniej od Summorum Pontificum ma prawo, a w której uczestniczyć gdzie indziej nie może, uczestnicząc we mszy w Bractwie nie grzeszy ciężko, chociaż powiedzieć nie można, iż nie grzeszy on wcale. Dlaczego zatem grzeszy w ogóle? Ponieważ korzystając z posługi nieregularnie wyświęconych i zasuspendowanych księży przyczynia się do rozbicia widzialnego Kościoła, a opuszczając struktury posłuszeństwa otwiera się na działania złego.
W ostatnim czasie dwóch biskupów jeden argentyński, jeden włoski ekskomunikowało de facto tych wiernych swoich diecezji, którzy uczęszczają do kaplic Bractwa.24

Albano Argentyna

 

 

 

 

 

 

 

(Po kliknięciu w obrazki pojawią się one w czytelnej  formie)

Termin ekskomunika w oświadczeniach tych co prawda nie pada, ale faktycznie o ekskomunikę chodzi. Zdaniem kanonistów sympatyzujących z tradycjonalizmem, chociaż niekoniecznie z FSSPX, decyzja ta może być zaskarżona do Komisji Ecclesia Dei,25  która w analogicznych, przynajmniej trzech udokumentowanych przypadkach stwierdziła, iż biskupi ekskomunikujący swoich wiernych za uczęszczanie do kaplic Bractwa nie mieli prawa tego uczynić. 26

Ecclesia Dei 2005Ostatnia decyzja Komisji Ecclesia Dei orzekająca, iż korzystanie z posług Bractwa nie powoduje automatycznie ekskomuniki pochodzi z roku 2005.

(Protokół nr. 55/2005, podpisany przez ówczesnego Sekretarza Komisji Mgr Camille Perl).27

 

Chociaż ostatnie decyzje wyżej wymienionych biskupów mogą być także zaskarżone do Komisji Ecclesia Dei, która obraduje w innym składzie aniżeli w roku 2005, to świadczą one o zaostrzeniu kursu wobec Bractwa za obecnego pontyfikatu. Decyzje te świadczą także o tym, że w świetle obowiązującego prawa uczęszczanie do kaplic FSSPX cnotą nie jest oraz nie jest obojętne ani kanonicznie, ani moralnie.

24 http://www.pch24.pl/biskupi-zapowiadaja-ekskomunike–una-voce-protestuje,32178,i.html http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/11/another-bishop-excommunicates-faithful.html
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/for-record-sspx-and-bishop-of-albano.html

25 http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/11/latin-mass-society-of-england-and-wales.html#morehttp://www.fiuv.org/2014/11/international-una-voce-federation.html

26 http://rorate-caeli.blogspot.com/2006/03/ecclesia-dei-sspx-priests-and-faithful.html

27 https://wobronietradycjiiwiary.com/wp-content/uploads/2014/12/ecclesia-dei-2005.jpg

/wotiw/

Tradycja i Wiara – Prenumerata

Automatyczna 19,90 zł lub 29,90 zł miesięcznie

Manualna 160 lub 90 zł co 3 miesiące

Manualna 2120 zł lub 180 zł co 6 miesięcy

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj
error: Content is protected !!
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: